Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Скупови   

 II Стручни скуп из области пејзажне архитектуре
"Пејзажна архитектура и адаптација на климатске промене"

У организацији Башта Биро и Удружења пејзажних архитеката Србије 14. и 15. марта 2024. године, биће одржан други стручни скуп из области пејзажне архитектуре на тему "Пејзажна архитектура и адаптација на климатске промене"

Циљ манифестације је унапређење свести о могућностима и предностима решења која нуди пејзажна аритектура, као и професионална размена искустава и знања на добробит како пејзажних архитеката, тако и колега сродних струка.
На Стручном скупу ће бити представљени стручни радови, планови, стратегије, пројекти и изведени објекти пејзажне архитектуре или сродних струка у којима су истраживани, планирани, пројектовани или практично реализована био-техничка решења адатпације на климатске промене. Примери активности из области урбане екологије, урбаног и субурбаног шумарства, очувања биодиверзитета као основе стабилности екосистема, пошумљавања, селекције резилијентнијих таксона флоре а посебно дендрофлоре, рекултивације, ренатурализације, ревитализације, ремедијације, заштите станишта угрожених и заштићених врста флоре и фауне, управљања атмосферским водама, сакупљања кишнице, концепта “Sponge city (Сунђер-град)”, смањење количине гасова стаклене баште, употреба соларне и других иновативних видова енергије, зелене градње, као и нових технологија у партерном уређењу и уређењу предела од најмањих до највећих размера деловања, како у Србији, тако и у свету.

Скуп се одржава у Београду, Дом инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3.

Одржавање скупа подржали ACO грађевински елементи доо.

Све информације везано за скуп могу се дoбити у Удружењу пејзажних архитеката Србије на office.upas@gmail.com тел 065/8563-072

ПРОГРАМ СКУПА 

Котизације

 

Међународни научни скуп
"Зелена економија и адаптација привреде на климатске промене"

У организацији Научно-стручног друштва за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA у Београду ће од 22. до 24. априла 2024. године бити одржан Међународни научни скуп "Зелена економија и адаптација привреде на климатске промене".

Суорганзатори Скупа су АЛФА БК Универзитет, Савез инжењера и техничара Србије, Институт за општу и физичку хемију, Bulgarian National Union of Scientists - Rusе, Bulgarian Nаtional Society of Agricultural Engineers "Engineering and Research for Agriculture", Balcan Environmental Association.

Скуп се одржава под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије и Министарства заштите животне средине Републике Србије.

Тематске области

    Рок за пријаву радова је 31. март 2024. године на мејл ecologica.drustvo@gmail.com.
  
    Опширније
    Друго обавештење
 

Међународни научни скуп "Зелена економија у функцији решавања глобалних еколошких проблема"

У организацији Научно-стручног друштва за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA у Београду ће од 20. до 22. априла 2023. године бити одржан Међународни научни скуп "Зелена економија у функцији решавања глобалних еколошких проблема".

Суорганзатори Скупа су АЛФА БК Универзитет, Институт за општу и физичку хемију, Bulgarian National Union of Scientists - Rusе, Bulgarian Nаtional Society of Agricultural Engineers "Engineering and Research for Agriculture", Balcan Environmental Association.

Скуп се одржава под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије и Министарства заштите животне средине Републике Србије.

Тематске области 

Опширније

 

Стручни скуп "Грађевински материјали и конструкције са аспекта нове техничке регулативе у Републици Србији"

Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије и Грађевинско -архитектонски факултет Универзитета у Нишу организују Стручни скуп "Грађевински материјали и конструкције са аспекта нове техничке регулативе у Републици Србији".

Циљ Скупа је да се стручној јавности и представницима грађевинске индустрије прикажу најзначајније одредбе и аспекти примене нових правилника који су донети у последњих пар година или су у поступку доношрња.Технички захтеви које морају да испуне грађевински материјали, поступак оцењивања и верификације сталности перформанси, врста тела за оцењивање, декларација и сертификат о перформансама као и  знак усаглашености  су основне теме Скупа. Дужна пажња биће посвећена грађевинским конструкцијама, захтевима за пројектовање, извођење, одржавање, рушење као и захтеви за грађевинске производе намењене уградњи у грађевинске конструкције.

Скуп се одржава на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу 08. априла 2022. године.

Све информације везано за Скуп могу се добити у ДИМК Кнеза мИлоша 9/1, Београд тел 011/3230-357 office@dimk.rs

Саопштење са програмом

Пријава

Међународни научни скуп "Одрживи развој и зелена економија"

У организацији Научно-стручног друштва за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA, Београд, а у сарадњи са Београдском банкартском академијом,  АЛФА БК Универзитет Београд; Институтoм за мултидисциплинарна истраживања, Београд; Институтом за општу и физичку хемију, Београд; Bulgarian National Union of Scientists - Ruse, Bulgaria; University of Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria; Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research for Agriculture”, Bulgaria; Balkan Environmental Association (B.EN.A.), у Београду ће од 19. до 21. априла 2022. године бити одржан Међународни научни скуп "Одрживи развој и зелена економија".

Тематске области

Конференција се одржава у хибридном режиму (online; face to face) Пријаве учешћа и апстракте на српском и енглеском језику са кључним речима (обима једна страна укупно, А4 Формата, фонт 12 pt) примамо до 20. марта 2022. на E-mail: ecologica.drustvo@gmail.com

Информације на тел. (+3811) 3244 248.

Детаљније

Стручни скуп "Грађевински материјали и конструкције са аспекта нове техничке регулативе у Републици Србији"

У организацији Друштва за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије, а у сарадњи са Институтом за испитивање материјала ИМС из Београда, 08.10.2021. године, биће одржан Стручни скуп "Грађевински материјали и конструкције са аспекта нове техничке регулативе у Републици Србији".

Циљ Скупа је да се стручној јавности и представницима грађевинске индустрије прикажу најзначајније одредбе и аспекти примене нових правилника који су донети у последњих пар година или су у поступку  доношења. Технички захтеви које морају да испуне грађевински материјали, поступак оцењивања и верификације сталности перформанси, врсте тела за оцењивање, декларација и сертификат о перформансама као и знак усаглашености су основне теме Скупа.

Дужна пажња биће посвећена грађевинским конструкцијама, захтевима за пројектовање, извођење, одржавање, рушење као и захтевима за грађевинске производе намењене уградњи у грађевинске конструкције.

Скуп се одржава у Институту ИМС са почетком у 10 часова.

Све информације везано за Скуп могу се добити у ДИМК Србије, Кнеза Милоша 9/1 тел 011/3230-357 dimk@ptt.rs

Информација са Програмом Скупа

Пријава

 

Међународни научни скуп "Утицај пандемије covid-19 на економију и животну средину у ери четврте индустријске револуције"

У организацији Научно-стручног друштва за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA, Београд, а у сарадњи са  АЛФА БК Универзитет Београд; Универзитетом УНИОН – „НИКОЛА ТЕСЛА“, Београд; Институтoм за мултидисциплинарна истраживања, Београд; Институтом за општу и физичку хемију, Београд; Савезом инжењера и техничара, Београд; Bulgarian National Union of Scientists - Ruse, Bulgaria; University of Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria; Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research for Agriculture”, Bulgaria; Balkan Environmental Association (B.EN.A.), у Београду ће од 22. до 24. априла 2021. године бити одржан Међународни научни скуп "Утицај пандемије covid-19 на економију и животну средину у ери четврте индустријске револуције".

 ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

Радови за научни скуп могу бити саопштени на српском или енглеском језику. Пријаве учешћа и апстракте на српском и енглеском језику са кључним речима (обима једна страна укупно, А4 формата фонт 12 pt) примамо до 20. марта 2021. на E-mail: ecologica.drustvo@gmail.com.

Апстракти ће бити штампани у Зборнику апстраката, а рецензирани радови у часопису “ECOLOGICA” (М51). Радове до 8 страна А4 формата, фонт 12, доставити електронском поштом.

Котизација износи 12.000 дин. Информације на тел. (+3811) 3244 248.

ПРВО САОПШТЕЊЕ

Међународни научни скуп
"Четврта индустријска револуција- значај за развој зелене економије и заштиту животне средине"

У организацији Научно-стручног друштва за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA , а у сарадњи са, Београдском банкарском академијом, АЛФА БК Универзитетом, Институтом за мултидисциплинарна истраживања Београд, Институтом за општу и физичку хемију Београд, Универзитетом „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА,“ Факултетом за инжењерски менаџмент Београд, Bulgarian National Union of Scientists - Ruse Bulgaria University of Ruse " Angel Kanchev ", Bulgariа, Bulgarian National Society of Agricultural Engineers Engineering and Research for Agriculture ”, Bulgariа, Balkan Environmental Association  у Београду ће се од 16. до 18. септембра 2020. године одржати Међународни научни скуп "Четврта индустријска револуција- значај за развој зелене економије и заштиту животне средине"

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

Скуп се одржава у просторијама Београдске банкарске академије, ул. Змај Јовина 12.

Све информацијe везано за Скуп могу се добити на тел 064/0049-066, 011/3244-248 и мејл ecologica.drustvo@gmail.com

Опширније

XIV Научно - стручни скуп са међународним учешћем
"Управљање и обнова мостова"

У организацији Удружења "Изградња" у Београду ће 18. октобра 2019. године бити одржан XIV Научно-стручни скуп са међународним учешћем "Управљање и обнова мостова".

У оквиру скупа ће бити речи о систему правилног управљања бетонских мостова и обнових оштећених бетонских мостова. Предавања на скупу ће обухватити и обнову свих „старих“ челичних мостова, при чему се под појмом стари подразумевају сви они мостови који не испуњавају бар неко од захтева носивости, употребљивости, замора и трајности како их дефинишу актуелни стандарди СРПС ЕН заједно са националним прилозима СРПС ЕН/НА. На скупу ће такође бити речи и о уговорним обавезама, поступцима управљања и начинима извештавања у вези са заштитом животне средине и друштвено-економским аспектима током припреме и извођења радова на инфраструктурним објектима, уз конкретне примере из праксе на пројектима у земљи и региону.

Уводно предавање и својеврсна најава овога скупа је предавање гостујућег предавача са Универзитета Јужне Калифорније проф. Михаила Трифунца. Он ће 16. августа 2019. године одржати предавање на тему правилне анализе конструкција са већим димензијама основе, са много стубова, на већем међусобном растојању, чији одговор мора бити прорачунат методом простирања таласа, за сваки фундамент посебно. 

Све информације везано за скуп могу се добити у Удружењу "Изградња" на телефон 011/3243-563 или на мејл izgradnja@sezampro.rs

Друго саопштење

Међународни научни скуп
"Утицај природних и технолошких катастрофа на животну средину и привреду"

У организацији Научно-стручног друштва за заштиту животне средине Србије ЕЦОЛОГИЦА, а у сарадњи са Институтом економских наука Београд, Београдском банкарском академијом, АЛФА БК Универзитетом, Институтом "Петар Карић", Београд, Географским факултетом Београд, Универзитетом „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА,“ Градском управом, Секретаријатом за заштиту животне средине, Београд, Савезом инжењера и техничара Србије, Инжењерском комором Србије, Привредном комором Београда, Bulgarian National Union of Scientists - Ruse , Bulgaria , University of Ruse " Angel Kanchev ", Bulgaria , Bulgarian National Society of Agricultural Engineers Engineering and Research for Agriculture ”, Bulgaria , Balkan Environmental Association  у Београду ће се од 22. до 24. априла 2019. године одржати Међународни научни скуп "Утицај природних и технолошких катастрофа на животну средину и привреду".

Скуп се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.            

Тематске области

Радови за научни скуп могу бити саопштени на српском или енглеском језику. Пријаве учешћа и апстракте на српском и енглеском језику са кључним речима достављају се до 15. марта 2019. године на E-mail: ecologica.drustvo@gmail.com

Све информације везано за скуп могу се добити на тел. 064/00 49-066 или 011/3244 248    

Друго обавештење

XIII Научно стручни скуп "О Емилијану Јосимовићу"

У организацији Удружења "Изградња" 25. октобра 2018. године биће одржан Научно стручни скуп "О Емилијану Јосимовићу" поводом обележавања јубилеја 150 година од оснивања Техничарске дружине.

Емилијан  Јосимовић је један од великих људи 19. века у Србији. Од њега почиње веома много ствари у Србији од којих су неке релативно познате, а неке скоро заборављене. Емилијан Јосимовић је 1868. године основао Техничарску дружину, чији је наследник данашњи Савез инжењера и техничара Србије (СИТС), а умро је у Соко Бањи 1897. године. Прошле 2017. године навршило се 120 година од његове смрти, а ове године прослављамо 150 годишњицу оснивања Техничарске дружине.

Емилијан Јосимовић је у дужем периоду времена био скоро потпуно заборављен. У стручну јавност 1967. го дине тј. на годишњицу објављивања његове књиге о ргулацији Београда у Шанцу, вратио га је професор Бранко Максимовић. После тога значајни истраживачи прошлости Београда бавили су се његовим животом и делом. Ипак, о животу и делу Емилијана Јосимовића још увек не знамо довољно, мислимо да његово дело још увек није у целости прочитано.

Прослављање 150 година СИТС, односно Техничарске дружине и обележавање 120 година од смрти Емилијана Јосимовића повод су за организовање овога скупа. 

Основни циљ овога скупа је да се изнесу новији резултати истраживања живота и дела Емилијана  Јосимовића од оних истраживача који су се том материјом бавили. Основна идеја да се јавности саопшти оно што се о Емилијану Јосимовићу не зна или мало зна. Било је идеја да се објаве репринти неких од његових књига из домена урбанизма, архитектуре и грађевинарства, што зависи од материјалних могућности које су у овим временима доста сужене. Али, ако не можемо да објавимо репринте његових к њига, можемо да овим скупом побудимо интерес младих истраживача да даље раде на истраживању остварења и живота Емилијана Јосимовићаа.

Скуп се одржава у Дому инжењера Србије, Кнеза Милоша 7а, сала на трећем спрату са почетком у 10 часова. Све информације вазно за Скуп могу се добити у Удружењу "Изградња" на тел 011/3242563 izgradnja@sezampro.rs

Обавештење са Програмом   

XII Научно стручни скуп "Грађевинарство у Србији 1947-2017"

У организацији Удружења "Изградња" 18. маја 2018. године биће одржан Научно стручни скуп "Грађевинарство у Србији 1947-2017". Скуп са одабраним предавањима се одржава у оквиру обележавања Јубилеја 70 година излажења часописа "Изградња".

Први број часописа "Изградња" изашао је 1947. године као "Грађевински билтен" Министарства грађевина НР Србије. Овако дуго трајање часописа је веома ретко у издаваштву посебно када се ради о научно стручним часописима.

Скуп ће бити одржан у Дому инжењера Србије, сала на трећем спрату, са почетком у 10 часова. Детаљније информације везано за Скуп могу се добити у Удружењу "Изградња" на тел: 011 3243 563 или 063 321 044, контакт особа Светлана Урошевић.

Обавештење са Програмом    

II Стручни скуп "Игра у отвореном простору"

Удружење пејзажних архитеката Србије, у жељи да заинтересује стручну јавност и подигне ниво едукације и свест о принципима и трендовима игре деце, организује дводневни стручни скуп на тему дечије игре на отвореним просторима јавног и ограниченог коришћења.

Скуп је намењен пројектантима, управљачима и инспекцијским службама, представницима релевантних институција одговорних за планирање и изградњу простора за децу, јавној администрацији, локалним заједницама, произвођачима и увозницима опреме за дечија игралишта.

Првог дана стручног скупа планирана су предавања и презентације реномираних предавача из Португалије, Чешке, Хрватске и Србије. 

Теме:

Другог дана биће одржане две радионице које ће водити реномирани предавач из области безбедности деце на просторима за игру.

Теме

Модератори радионица ће бити Helena Menezes (Risk Vision) из Португалије и Урош Брзаковић (Центар за спречавање несрећа).

Заинтересовани предавачи се могу пријавити попуњавањем пријаве. Иста се шаље на мејл upas.skup@gmail.com до 22.01.2018. године .

Остали заинтересовани за учествовање на скупу треба да попуне пријаву за учеснике и да је пошаљу на мејл upas.skup@gmail.com до 01.03.2018. године.

Скуп се одржава у Хотелу М 21. и 22.03.2018. године. Све информације везано за скуп могу се добити у Удружењу пејзажних архитеката Србије на мејл upas.skup@gmail.com   

Детаљније  

Пријава за предаваче  

Пријава за учеснике 

Међународни научни скуп "Циљеви одрживог развоја у III миленијуму" 

У организацији Научно стручног друштва за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA, а у сарадњи са АЛФА БК Универзитетом, Институтом "Петар Карић", Београдском банкарском академијом, Институтом економских наука, Географским факултетом, Универзитетом „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА,“ Градском управом, Секретаријатом за заштиту животне средине, Савезом инжењера и техничара Србије, Инжењерском комором Србије, Привредном комором Београда, Bulgarian National Union of Scientists - Ruse,   University of Ruse "Angel  Kanchev" , Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research for Agriculture",   Balkan Environmental Association  у Београду ће од 20. до 22. априла 2017. године бити одржан Међународни научни скуп "Циљеви одрживог развоја у III миленијуму".

Скуп се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.

Научни скуп "ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У III МИЛЕНИЈУМУ" намењен је свим стручњацима у домену заштите животне средине: истраживачима, економистима, правницима, инжењерима, наставницима, метеоролозима, инспекторима и свима који имају одговоран однос према заштити животне средине. Програм Међународног научног скупа обухвата многе тематске целине и целокупну проблематику одрживог развоја у многим областима  науке и производним секторима у складу са Миленијумским циљевима развоја.

Тематске области/

Рок за пријаву радова је 20. март 2017. године. Све информације везано за скуп могу се добити на број телефона 064/3800-080 или 011/3244-248.

Друго обавештење 

ПРОГРАМ 

Међународни научни скуп "Примена методологије зелене економије на путу одрживог развоја" 

У организацији АЛФА БК Универзитета,  Института "Петар Карић", Београд, Института  економских наука, Београд,  Института за економику пољопривреде, Београд, European Network of Environmental Professionals, University of Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria, Balkan Environmental Association, а у сарадњи са  Научно стручним  друштвом за заштиту животне средине Србије "ECOLOGICA"  у Београду ће 17. марта 2017. године бити одржан Међународни скуп "Примена методологије зелене економије на путу одрживог развоја".

Скуп је намењен свим стручњацима у домену заштите животне средине и обухвата многе тематске целине и проблематику зелене економије, као и повезаност еколошке и економске тематике у циљу заштите животне средине у складу са принципима одрживог развоја. 

Тематске области

Рок за пријаву радова је 20 фебруар 2017. године. Све информације везано за скуп могу се добити на тел 011/2609-754.

Друго обавештење    

Одржан 37. Међународни стручно научни скуп "Водовод и канализација`16" 

37. Међународни стручно научни скуп „Водовод и канализација`16“, у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, одржан је  Врднику,  хотел „Термал“ у периоду од 11-14.10.2016. године.

Скуп је одржан под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а суорганизатори скупа су били Инжењерска академија Србије, ЈКП "Београдски водовод", Инжењерска комора Србије, Институт за технологију нуклеарних  и других минералних сировина - ИТНМС, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг, Бијељина, Саобраћајни институт ЦИП и ЈП «Водовод» Рума.

Циљ скупа је био да се кроз разматрање актуелних   техничко - технолошких,  истраживачко - развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и каналисања допринесе убрзанијем трансферу знања, информисању, примени савремених достигнућа и решења, унапређењу научно  - истраживачког и развојног рада и побољшању пословања предузећа водовода и канализације и комуналних система.

Скуп је у име организатора отворио председник СИТС, проф. др Часлав Лачњевац и пожелео добродошлицу, успешан рад и пријатан боравак у Врднику свим учесницима скупа.

У име домаћина скупа, ЈП «Водовод» Рума, учесницима скупа се обратио генерални  директор г-дин Слободан Станић. Он је презентовао активности ЈП «Водовод» Рума. постигнуте резултате, као и планове за унапређења и повећања безбедности и квалитета у областима: производње и дистрибуције воде за пиће, и сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

Скупу је присуствовало 80 стручњака запослених у јавно комуналним предузећима, на факултетима и институтима, који се баве овом проблематиком. Поред учесника скупа из земље, запослених у јавно комуналним предузећима, институтима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским управама за урбанизам, пројектантским фирмама, истом су присуствовали и стручњаци из земаља из окружења.    

Од пријављених научних и стручних радова, 46 је прошло рецензију чланова Програмског одбора скупа у саставу проф. др Часлав Лачњевац, (председник), проф. др Срђан Колаковић, проф. др Звонко Гулишија, доц. др Драган Милићевић, проф. др Радомир Капор, Душан Ђурић, дипл.инж, проф. др Горан Секулић, проф. др Васо Новаковић, проф. др Милан Сак-Боснар, проф. др Фехим Кораћ, проф. др Драгица Чамовска, проф. др Филип Кокаљ, проф. др Кирил Лисичков, Зоран Матић, дипл. инж, мр Богдан Влаховић.

Радни део скупа се одвијао у оквиру преподневних и послеподневних сесија на којима су радови презентовани, од стране еминентних стручњака из ове области, аутора из земље и иностанства.  Излагања аутора је пратила одговарајућа стручна расправа, где је учесницима скупа било омогућено да се детаљније упознају са проблематиком обрађеном у презентованим радовима.

У оквиру скупа организован је Округли сто са темама: "Реализација Протокола о води и здрављу" и "Водоводни системи и заштита од евентуалних терористичких напада" . Координатори Округлог стола су били мр   Зоран Пендић,   СИТС , проф. др Часлав Лачњевац, СИТС, Љиљана Јовановић, Министарство здравља РС, Марина Стижак, ЈКП "Београдски водовод и канализација" и Драгомир Марковић, Енергопројект Ентел а.д.   

Закључци Округлог стола  

У складу са Правилником о континуираном професионалном усавршавању Инжењерске коморе Србије, скуп је уврштен у програм обуке ИКС.

Последњег дана одржавања скупа за учеснике скупа је организована посета Етно насељу Врдничка кула где је од стране представника фирме Migros из Новог Сада презентована технологија која је искоришћења код израде подземног постројења за пречишћавање воде  у овом етно насељу.

У оквиру одржавања скупа организована је и пратећа изложба опреме на којој су презентовани производни програми и програми услуга  фирми из земље и окружења Omnidata Шабац, Superlab Београд, HidroGeoEko   Београд, Migros   Нови Сад, MAKCMC   Љубљана, Aliaxis Ниш, KSB пумпе  Београд.

Сви радови презентовани на скупу су публиковани у оквиру Зборника радова, а учесницима су подељени и сертификати о учешћу на скупу.

          

Стручни скуп "Обликовање екстеријера и ентеријера по принципима кинеске филозофије ФЕНГ ШУИ" 

У организацији Удружења пејзажних архитеката Србије, Студија Рејнери из Торина, архитекте Карла Рејнерија и Инжењерске коморе Србије у Београду ће се 07. и 08.10.2016. године одржати дводневни Стручни скуп на тему "Обликовање екстеријера и ентеријера по принципима кинеске филозофије ФЕНГ ШУИ".

Покровитељи Стручног скупа су Италијански институт за културу и магазин "Еко кућа". 

Циљ стручног усавршавања је презентовање источњачког схватања природе и њене повезаности са човеком и његовим окружењем. Полазницима се пружа могућност за професионално усавршавање са аспекта практичне примене Фенг Шуи начела у својим пројектима уређења простора као и оплемењивања ентеријера правилно одабраним биљним материјалом.

Стручно усавршавање је намењено пејзажним архитектама и архитектама који се баве дизајнирањем екстеријера и ентеријера у пројектантском и извођачком смислу. По завршетку стручног усавршавања полазници добијају сертификат о похађању.

Скуп ће бити одржан у сали Италијанског института за културу, ул Кнеза Милоша 56, 07. и 08. октобра 2016. године од 9 до 17 часова.  

Скуп је бодован од стране ИКС у оквиру Програма перманентног усавршавања. Број полазника је ограничен. 

Детаљне информације и Програм скупа     

11. Научно стручни скуп "Дефинисање пројектног сеизмичког оптерећења за Србију - истраживања и примери" 

У огранизацији Удружења "Изградња" 05. августа 2016. године у Београду ће се одржати 11. Научно стручни скуп на тему "Дефинисање пројектног сеизмичког оптерећења за Србију - истраживања и примери".

Тема је врло актуелна, посебно ако се има у виду да је целокупна територија Републике Србије изложена дејству земљотреса и да је самим тим неопходно што поузданије оценити утицај земљотреса на грађевинске објекте. Такође, у Републици Србији су већ низ година у току припреме за прелазак на Еврокодове као правилнике за пројектовање грађевинских објеката, па је неопходно и што поузданије одредити српски Национални анекс на Еврокод 8, у оквиру којег би биле дефинисане нове мапе сеизмичког хазарда за Србију, као и начин дефинисања пројектних спектара одговора. 

Предавања, која ће бити изложена на овом научно-стручном скупу, ће бити заснована на резултатима научно-истраживачког рада, али и стеченог искуства, како у свету, тако и код нас, и представљаће веома добру основу за све инжењере који су у додиру са пројектовањем и грађењем сеизмички отпорних конструкција. Скуп је намењен не само инжењерима грађевинске струке него и инжењерима архитектонске струке и инжењерима геотехнике, урбанизма и свим другим који имају додира са планирањем, пројектовањем односно изградњом сеизмички отпорних грађевинских објеката у Републици Србији, као и у целом региону. 

ПРОГРАМ РАДА СКУПА

8.00 – 9.00 Регистрација учесника и подела материјала

9.00 – 9.20 Отварање скупа

9.20 – 9.50 МихаилоТривунац, дипл.инж.грађ.

Проблеми са дефинисањем пројектног оптерећења по Еврокоду 8 и примена УХС методе

9.50 – 10.20 Проф. др Vincent W. Lee, дипл.мат, проф. др Миодраг И. Манић, дипл.инж.грађ.

Преглед атенуационих једначина за јако кретање тла у бившој Југославији

10.20 – 10.50 Проф. др Михаило Д. Трифунац, дипл.инж.грађ.

Фоуриер-ови спектри и атенуација јаког кретања тла од Вранчеа земљотреса

10.50 – 11.20 Проф. др Vincent W. Lee, дипл.мат.

ПСВ спектри и атенуација јаког кретања тла од Вранчеа земљотреса

11.20 – 11.35 СПОНЗОР

11.35 – 11.50 Пауза

11.50 – 12.20 Проф. др Михаило Д. Трифунац, дипл.инж.грађ.

Како моделовати локалне услове тла и дубоке геологије?

12.20 – 12.50 Проф. др Михаило Д. Трифунац, дипл.инж.грађ.

Спектри униформног хазарда (УХС) за Краљево, Београд и Неготин

12.50 – 13.20 Проф. др Миодраг И. Манић, дипл.инж.грађ, доц. др Борко Ђ. Булајић, дипл.инж.грађ.

Критички осврт на сеизмичку микрорејонизацију града Краљева са Матарушком Бањом из 1975. године

13.20 – 13.50 Проф. др Vincent W. Lee, дипл.мат, проф. др Миодраг И. Манић, дипл.инж.грађ.

Сеизмичка микрорејонизација Краљева

13.50 – 14.20 Доц. др Борко Ђ. Булајић, дипл.инж.грађ, проф. др Vincent W. Lee, дипл.мат, проф. др Миодраг И. Манић, дипл.инж.грађ.

Сеизмичка микрорејонизација Београда

14.20 – 14.30 Закључци и затварање скупа

14.30  Коктел

Све информације везано за скуп могу се добити у Удружењу "Изградња" тел. 011/3243-563 или путем мејла izgradnja@sezampro.rs 

Финална информација      

Биографије предавача                                  

 37. Међународни стручно научни скуп  "Водовод и канализација `16"

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије у Врднику ће се од 11. до 14. октобра 2016. године одржати 37. Међународни стручно - научни скуп "Водовод и канализација `16".

Скуп се организује под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије а суорганизатори су Инжењерска академија Србије, ЈКП «Београдски водовод и канализација», Инжењерска комора Србије, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд, Институт за водопривреду «Јарослав Черни», Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг - Бијељина, Саобраћајни институт «ЦИП» - Београд и ЈП «Водовод» Рума.

Тематика скупа

1. Изворишта воде за пиће

2. Дистрибуција и потрошња воде за пиће

3. Пречишћавање отпадних вода

4. Канализациони системи

5. Санација канализација и водовода техникама без ископавања и увођење нових материјала

6. Модернизација и реструктуирање јавних комуналних предузећа водовода и канализације

Све информације везано за скуп могу се добити у Савезу инжењера и техничара Србије на тел +381/11/3230-067, 3235-891 mailto:office@sits.rs    

Скуп је уврштен Програм континуираног професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије из области Националног програма за 2016. годину. Вреднован са по 5 бодова за полазнике на предавањима 12. и 13. октобра 2016. године и 10 бодова за предаваче који су чланови Коморе. 

Друго саопштење      

 Пријава учешћа

Међународни научни скуп "Еколошка криза: Техногенеза и климатске промене"       

Међународни научни скуп "Еколошка криза: Техногенеза и климатске промене" у организацији Научно стручног друштва за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, биће одржан од 21. до 23. априла 2016. године у Београду. 

Суорганизатори скупа су АЛФА Универзитет, Институт "Петар Карић", Београд, Београдска банкарска академија, Институт економских наука, Београд, Географски факултет, Београд, Универзитет "Унион-Никола Тесла", Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине, Београд, Савез инжењера и техничара Србије, Инжењерска комора Србије, Привредна комора Београда, Bulgarian National Union of Scientists - Rousse, Bulgaria, University of Rousse "Angel Kanchev", Bulgaria, Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research for Agriculture”, Bulgaria, Balkan Environmental Association (B.EN.A.).

Тематске области

  Рок за пријаву радова је 20. март 2016. године на: ecologica@mts.rs

Све информације везано за скуп могу се добити у Друштву ECOLOGICA, на телефонe: 011/3244 248

Програм скупа                  

 Одржан 36. Међународни стручно научни скуп
 "Водовод и канализација `15"  

У Вршцу је у Хотелу "Србија", у организацији Савеза инжењера и техничара Србије – СИТС, од 13. до 16. октобра одржан традиционални, 36. по реду, Међународни стручно-научни скуп "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА '15" . Покровитељ Скупа је било Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а суорганизатори: Инжењерска академија Србије, Инжењерска комора Србије, ЈКП "Београдски водовод и канализација", Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина – Београд, Институт за водопривреду "Јарослав Черни" – Београд, Институт за примењену геологију и водоинжењеринг, Бијељина и ЈКП "2. октобар" – Вршац. У Зборнику радова ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА '15, који је издао СИТС, штампана су 34 рада, у којима су разматрани актуелни проблеми у области водовода и канализације. Сви штампани радови прошли су рецензију Програмског одбора Скупа.

Радови су традиционално покрили шест тематских области: 1. Изворишта воде за пиће

2. Дистрибуција и потрошња воде за пиће 3. Пречишћавање отпадних вода 4. Канализациони системи  5. Санација канализација и водовода техникама без ископавања и увођење нових материјала  6. Модернизација и реструктуирање јавних комуналних предузећа водовода и канализације.        

Скупу су присуствовали домаћи и страни стручњаци из земаља у окружењу, запослени у јавно комуналним предузећима, на факултетима и институтима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским управама, пројектантским и произвођачким фирмама.

У складу са Правилником о континуираном професионалном усавршавању Инжењерске коморе Србије (ИКС), Скуп је уврштен у програм обуке ИКС и учесници Скупа, носиоци одређених лиценци, добили су, након полагања завршног теста, одговарајући сертификат и припадајући број бодова.

Скуп је у име организатора отворио генерални секретар СИТС, мр Бранислав Вујиновић, који је пожелео добродошлицу, успешан рад и пријатан боравак  у Вршцу  свим учесницима Скупа. У име домаћина Скупа, ЈКП "2. октобар" – Вршац, учесницима Скупа се обратио представник организатора генерални директор г-дин Љубисав Шљивић. Он је приказао личну карту овог јавног комуналног предузећа, постигнуте резултате у обављању комуналних активности, као и планове за унапређење и повишење безбедности и квалитета у областима: сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће, и управљања отпадом и отпадним водама. Запослени у Хотелу "Србија", у којем се одржавао скуп, пружили су учесницима скупа срдачно и домаћинско окружење.  

У оквиру Скупа организован је ОКРУГЛИ СТО: "Одрживи развој и вода – како сачувати ресурсе и повисити безбедност и квалитет воде за пиће". Округли сто је покрио следеће теме:

Округли сто је отворен са три презентације које су покриле све теме ОКРУГЛОГ СТОЛА.

 Презентације су одржали:

мр Зоран Пендић, дипл. инж,  Савез инжењера и техничара Србије, Београд, руководилац Развојног центра

др сци мед. Драгана Јовановић, спец. хигијене, Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Београд, шеф Одсека за безбедност воде за пиће и купалишта, национални координатор за воду и санитацију и GLAAS (UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water)

др мед. Љиљана Јовановић, спец. епидемиологије, Министарство здравља Републике Србије, Београд, самостални саветник у Сектору за организацију здравствене службе, председница Заједничког тела, задуженог за спровођење Протокола о води и здрављу, национални  коресподент за EHP (Environment and Health Process) у Светској здравственој организацији.

У оквиру ОКРУГЛОГ СТОЛА развила се веома плодна дискусија, а најважнији закључци ОКРУГЛОГ СТОЛА су:

Спровођење ових закључака довело би до сма­њења трошкова потребних за реализацију захтева ЕУ у области животне средине, посебно оних који се односе на квалитет и безбедност воде за пиће и управљање отпадним водама.

Координатори ОКРУГЛОГ СТОЛА

Зоран Пендић, СИТС

Часлав Лачњевац, СИТС

Драгана Јовановић, Институт БАТУТ
Љиљана Јовановић, Министарство здравља РС  

Десети научно стручни скуп "Мере за смањење ризика од последица екстремних падавина" 

У организацији Удружења "Изградња", 11. децембра 2015. године, биће одржан 10. Научно - стручни скуп "Мере за смањење ризика од последица екстремних падавина".

Повод за овај скуп, као и за претходни, одржан у јуну 2015. године, биле су екстремно обилне падавине у пролеће и јесен 2014. године, које су  погодиле  24 општине у Србији. Последице ових падавина (ерозија тла, бујице, поплаве, клизишта, одрони и сл.) су, као што је познато, нанеле огромне штете привреди, а било је и људских жртава. Порушен је  или оштећен велики број објеката, посебно у индивидуалној изградњи. Велике штете претрпели су и путна и комунална инфраструктура, пољопривредно земљиште и производни објекти, као и низ других објеката и система који су се нашли на простору ове природне непогоде. Активирала су се многа клизишта и друге врсте нестабилности тла. 

Док је претходни скуп, углавном, био окренут приказивању стања, анализи, узроцима и последицама ових непогода, дотле ће овај, скуп бити више окренут савременим тенденцијама заштите, заснованим на концепту интегралног управљања ризиком од ових непогода, а у циљу његовог смањења на друштвено прихватљив ниво. Осим тога, на скупу ће бити приказана и пројектна решења објеката и система заштите од ове непогоде, као и методе истраживања, мониторинг и  разне могућности санација клизишта и других нестабилних терена на конкретним локацијама.

Разматрана област је врло сложена, комплексна и мултидисциплинарна, због тога ће она на овом скупу  бити „покривена“ темама аутора-специјалиста различитих струка и усмерења. Већи број аутора је био, а и сада је укључен у процес обнове пострадалих подручја током 2014. године.

Скуп ће бити одржан у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9 у Београду.

Све информацијe везано за скуп могу се добити у Удружењу "Изградња" на тел 011/3243-563, или  путем мејла izgradnja@sezampro.rs 

Саопштење са Програмом скупа можете преузети овде    

 Девети научно стручни скуп
"Узроци и последице катастрофалних појава у Србији 2014. године"

У организацији Удружења "Изградња" у Београду ће се 25. јуна 2015. године одржати Девети научно стручни скуп "Узроци и последице катастрофалних појава у Србији 2014. године - падавине, ерозије, поплаве, клизишта, земљотреси".

Скуп има за циљ да интердисциплинарним приступом сагледа стање и обим катастрофалних појава и процеса у простору Србије са жељом да се створи концептуална основа да се из фазе борбе са последицама пређе у фазу борбе са узроцима ових појава. У том смислу овај скуп представља први корак у реализацији те концепције.

Овај скуп ће бити посвећен анализи узрока и последица катастрофалних појава које су се догодиле 2014. године, док ће акценат следећег скупа (новембар 2015. год.) бити методолошки приступ за процену вероватноће јављања и последица сличних катастрофалних појава које се могу очекивати на простору Србије у будућности, превентивне мере за њихово спречавање, системско праћење и контролу ризика.

Скуп ће се одржати у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9, сала на III спрат.

Све информације везано за скуп могу се добити у Удружењу "Изградња" на тел. 011/3243-563 или путем мејла izgradnja@sezampro.rs

Саопштење са Програмом рада

36. Међународни стручно научни скуп
"Водовод и канализација `15" 

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије у Вршцу ће се у хотелу "Србија" од 13. до 16. октобра 2015. године одржати 36. Међународни стручно научни скуп "Водовод и канализација `15". Скуп се одржава под поровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Суорганизатори скупа су Инжењерска академија Србије, ЈКП "Београдски водовод и канализација", Инжењерска комора Србије, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг Бијељина, Саобраћајни институт ЦИП, Привредна комора Београда и ЈКП "2 октобар" Вршац.

Скуп је уврштен у програм перманентног професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије. Вреднован је са пет бодова по учеснику по дану, односно 10 бодова за предаваче који су чланови Инжењерске коморе Србије .  

Тематика скупа

1. Изворишта воде за пиће

2. Дистрибуција и потрошња воде за пиће

3. Пречишћавање отпадних вода

4. Канализациони системи

5. Санација канализација и водовода техникама без ископавања и увођење нових материјала

6. Модернизација и реструктуирање јавних комуналних предузећа водовода и канализације

Све информације везано за скуп могу се добити у Савезу инжењера и техничара Србије на тел +381/11/3230-067, 3235-891 mailto:office@sits.rs   

Друго саопштење - Програм скупа  

Пријава учешћа 

Пријава хотел 

Међународни научни скуп
"Животна средина и адаптација привреде на климатске промене" 

Међународни научни скуп "Животна средина и адаптација привреде на климатске промене" у организацији Научно стручног друштва за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, биће одржан од 23. до 24. априла 2015. године у Београду.                                                                   

Супрганизатори скупа су АЛФА Универзитет, Институт економских наука, Београд, Географски факултет, Београд, Градска управа секретаријат за заштиту животне средине, Београд, Савез инжењера и техничара Србије, Инжењерска комора Србије, Привредна комора Београда, Bulgarian National Union of Scientists - Rousse, Bulgaria, University of Rousse "Angel Kanchev", Bulgaria, Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research for Agriculture”, Bulgaria, Balkan Environmental Association (B.EN.A.).

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ                                                                       

 • Климатске промене и природне катастрофе
 • Животна средина и проблеме адаптације на климатске промене
 • Адаптација на глобалне промене као неопходан део секторске политике
 • Методе ублажавања климатских промена
 • Значај технолошких иновација у адаптацији на климатске промене
 • Компјутерско моделирање климатских промена у циљу истраживања нових метода адаптације на климатске промене
 • Савремена енергетика и адаптација привреде на климатске промене
 • Примена нових агротехничких метода у циљу адаптације пољопривреде на климатске промене
 • Адаптација транспортне инфраструктуре на климатске промене
 • Значај  нових технологија у градитељству у циљу адаптације на климатске промене
 • Биодиверзитет и адаптација на климатске промене
 • Примена нових метода у шумарству и пољопривреди у циљу адаптације на климатске промене
 • Rесурсоштедљивe технологијe у циљу адаптације на промене климе
 • Стање и методе анализе загађења животне средине
 • Организациони аспекти у превентивној припреми предузећа за климатске промене
 • Ме наџмент ризика у борб и са последицама природних катастрофа
 • Правни и економски аспекти примене нових метода у адаптацији на промене климе
 • Зелена eкономија                                                                              

Све информације везано за скуп могу се добити у Друштву ECOLOGICA, на телефонe: 011/3244 248, моб: 064/3800-080, ecologica@open.telekom.rs                  

ПРОГРАМ СКУПА               

Извештај са 35. Међународног стручно-научног скупа "Водовод и канализација `14" и закључци са Округлог стола               

У Кладову је у Хотелу "Ђердап", у организацији Савеза инжењера и техничара Србије – СИТС, од 7. до 10. октобра одржан традиционални, 35. по реду, Међународни стручно-научни "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА '14". Покровитељ скупа је било Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Суорганизатори скупа су били: Инжењерска академија Србије, ЈКП "Београдски водовод и канализација", Инжењерска комора Србије, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Институт за водопривреду "Јарослав Черни" и ЈП "Јединство", Кладово.                

Циљеви скупа су били да се кроз разматрање актуелних техничко - технолошких, истраживачко - развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и каналисања унапреди научно   - истраживачки и развојни рад, убрза трансфер знања и омогући транспарентно и правовремено информисање у овим областима. Пошто је примена законодавства ЕУ услов за чланство Србије у ЕУ, посебан нагласак је дат повећању знања кадрова запослених у комуналним предузећима који се баве животном средином, како би могли да на време реализују захтеве ЕУ у области животне средине, посебно оне које се односе на безбедност и квалитет воде за пиће за јавно снабдевање становништва, као и на управљање отпадним водама.   

Скуп је у име организатора отворио генерални секретар СИТС, мр Бранислав Вујиновић, који је пожелео добродошлицу, успешан рад и пријатан боравак  у Кладову  свим учесницима скупа. У име домаћина скупа, Јавног предузећа "Јединство", Кладово, учесницима скупа се обратио технички директор Љубиша Предић. Он је приказао личну карту овог јавног предузећа, постигнуте резултате у обављању комуналних активности, као и планове за унапређења и повећања безбедности и квалитета у областима: сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће, и управљања отпадом и отпадним водама. Запослени у Хотелу "Ђердап", у којем је одржан скуп, пружили су учесницима скупа топло и домаћинско окружење.   

Скупу су присуствовали домаћи стручњаци и страни стручњаци из земаља у окружењу, запослени у јавно комуналним предузећима, на факултетима и институтима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским управама, пројектантским и произвођачким фирмама ...

У Зборнику радова "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА '14", који је издао СИТС, штампана су 32 рада, у којима су разматрани актуелни проблеми у областима водовода и канализације. Сви штампани радови прошли су рецензију Програмског одбора скупа у саставу: Момчило Бикицки, Душан Продановић, Звонко Гулишија, Часлав Лачњевац, Богдан Влаховић, Горан Секулић, Иван Есих, Милан Сак-Боснар, Фехим Кораћ, Драгица Чамовска и Филип Кокаљ.      

У оквиру радног дела скупа изложени су радови од стране аутора радова из земље и иностанства еминентних стручњака из ових области. Радови су били сврстани по тематским целинама и бавили су се: извориштима воде за пиће (заштита изворишта и зоне санитарне заштите; значај хидрогеологије за снабдевање водом; пречишћавање воде; мониторинг изворишта; законска регулатива и усклађеност са ЕУ регулативом); дистрибуцијом и потрошњом воде за пиће (постојеће стање и очекивани развој; управљање системима водовода, савремена софтверска решења; мониторинг, мерења и уштеда енергије у водоводним системима; смањење губитака воде – санирање мреже, билансирање, статистика кварова, регулација  притисака; квалитет воде за пиће; законска регулатива и усклађеност са ЕУ регулативом); пречишћавањем отпадних вода (сакупљање, пречишћавање и одвођење; утицај на водопријемнике; процедне воде са депонија; отпадне воде и производња енергије; законска регулатива и усклађеност са ЕУ регулативом); канализационим системима (постојеће стање и очекивани развој; управљање системима канализације; мониторинг и мерења; одржавање система и оптимизација одржавања; законска регулатива и усклађеност са ЕУ регулативом); санацијом канализација и водовода савременим техникама и увођење м нових материјала; модернизацијом  и реструктуирањем јавних комуналних предузећа водовода и канализације (јединствени информациони систем; математичко моделирање; увођење менаџмент система; увођење генерализованог HACCP система; реструктуирање ЈКП).        

Последњег дана одржавања скупа за учеснике скупа је организована посета румунском граду Дробета-Турну Северин.    

На  скупу је организована и пратећа изложба опреме, на којој су презентовани производни програми и програми услуга  фирми   FILCOM из Загреба, VITAREX из Ниша и OMNIDATA из Шапца.

Сви учесници скупа су добили сертификат е о учешћу на скупу.      

У оквиру скупа организован је ОКРУГЛИ СТО са темом: "Обавезе и задаци у поступку пријема Србије у ЕУ који се односе на квалитет и безбедност воде за пиће и управљање отпадним водама".          

У два уводна рада за ОКРУГЛИ СТО истакнуто је да су од 35 поглавља о којима се преговара у процесу приступања Србије ЕУ од посебног интереса за основне области којима се баве ови традиционални скупови (повећање калитета и безбедности воде за пиће и управљање отпадним водама) следећа поглавља: 27 – животна средина, 28 – заштита потрошача и заштита здравља, 12 – безбедност хране (и воде), ветеринарска и фитосанитарна политика, 11 – пољопривреда и рурални развој и 5 – јавне набавке.       

Најважнији закључци ОКРУГЛОГ СТОЛА:         

Координатори ОКРУГЛОГ СТОЛА  
Зоран Пендић, руководилац Развојног центра СИТС
Часлав Лачњевац, председник СИТС                                                                                                                          

Детаљан Извештај можете преузети овде                                             

8. Научно стручни скуп "Надоградња зиданих зграда у сеизмички активним подручјима - конструктерски аспекти"  

У организацији удружења "Изградња", 20.06.2014. године у Београду ће се одржати 8. Научно стручни скуп "Надоградња зиданих зграда у сеизмички активним подручјима - конструктерски аспекти".

Овај Научно-стручни скуп који се посвећује пробле­мима зиданих конструкција, уопште, посебно надограђеним, дограђеним, подграђеним и приграђеним, има врло велики научни и стручни значај у образовању грађевинских и архитектонских инжењера. Резултат одржавања овог Скупа, који ће бити заснован на резултатима научно-истраживачког рада, али и стеченог искуства, како у свету, тако и код нас, представљаће веома добру основу за пројектанте и извођаче радова на надоградњи зиданих зграда, посебно оних на које нису примењени асеизмички прописи. На бази ових резултата формираће се реални модели понашања зиданих зграда у сеизмички активним подручјима, који ће представљати основу за пројектовање и прорачун сеизмички отпорних, зиданих зграда дограђених, подграђених, приграђених и слично.

Поред пројектовања и прорачуна, део скупа биће посвећен такође и избору одговарајућих грађевинских матери­јала, квалитетном извођењу, а посебно квалитетној контроли и надзору над извршењем радова при изградњи зиданих објеката. На овај начин, оспособиће се кадрови за пројектовање, прорачун, извођење и одржавање зиданих објеката на свим нивоима, почев од специјалиста за ове области до мајстора који граде ове објекте, што је и основни циљ одржавања овог Научно-стручног скупа

Све информације везано за Скуп могу се добити у Удружењу "Изградња" на тел 011/3243-563, izgradnja@sezampro.rs

Опширније                           

                                   

GEO 2014 - Национални научни скуп  

У организацији Грађевинског факултета Универзитета у Београду, у сарадњи са Републичким геодетским заводом и Савезом геодета Србије, од 15. до 16.05.2014. године биће одржан Национални научни скуп GEO 2014.

Циљеви скупа

Теме скупа

Рок за пријаву радова је 15.03.2014. године а за доставу комплетне верзије радова 25.04.2014. године.

Скуп се одржава на Копаонику хотел "Јуниор" Брзећа.

За све информације у вези са Скупом, можете контактирати Организациони одбор Скупа, на адресу: Бранко Миловановић, Грађевински факултет у Београду, Институт за Геодезију и Геоинформатику, Булевар краља Александра 73, 11000 Београд е-маил: milovano@grf.bg.ac.rs

Детаљније

Међународни научни скуп "Одржива привреда и животна средина"  

Међународни научни скуп "Одржива привреда и животна средина" у организацији Научно стручног друштва за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, биће одржан од 23. до 25. априла 2014. године у Београду.

Супрганизатори скупа су АЛФА Универзитет, Београд, Институт "Петар Карић ", Београд, Институт економских наука, Београд, Географски факултет, Београд, Bulgarian National Union of Scientists - Rousse, Bulgaria, University of Rousse "Angel Kanchev", Bulgaria, Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research for Agriculture”, Bulgaria, Balkan Environmental Association (B.EN.A.), Универзитет ЕДУКОНС, Сремска Каменица, Инжењерска комора Србије, Савез инжењера и техничара Србије, Привредна комора Београда.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ
 • Одржива привреда и потрошња
 • Одржива енергетика
 • Одржива пољопривреда и шумарство
 • Економски аспекти одрживог развоја привреде
 • Одржива животна средина и економске екстерналије
 • Зелена економија и одрживи развој
 • Инвестиције у одрживи развој
 • Економски аспекти примене обновљивих извора енергије
 • О држиви развој и адаптација привреде на еколошке проблеме
 • Економски исплатива производња органске хране
 • Одрживи саобраћај и туризам
 • Здравље и животна средина
 • Одређивање стања загађености животне средине
 • Одрживи маркетинг менаџмент
 • Правни и економски аспекти одрживе привреде

Рок за пријаву радова је 25. март 2014. године на: mailto:ecologica@open.telekom.rs

Све информације везано за скуп могу се добити у Друштву ECOLOGICA, на телефонe: 011/3244 248, моб: 064 38 000 80.

Друго обавештење

Програм скупа

34. Међународни стручно научни скуп "Водовод и канализација `13"  

34. Међународни стручно научни скуп „Водовод и канализација`13“, у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, одржан је на Тари, хотел „Оморика“ у периоду од 15-18.10.2013. године.

Скуп је одржан под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а суорганизатори скупа су били Инжењерска академија Србије, ЈКП "Београдски водовод", Инжењерска комора Србије, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина - ИТНМС, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ и "Дринско -лимске хидроелектране" Бајина Башта.

Циљ скупа је био да се кроз разматрање актуелних  техничко - технолошких, истраживачко - развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и каналисања допринесе убрзанијем трансферу знања, информисању, примени савремених достигнућа и решења, унапређењу научно -   истраживачког и развојног рада   и побољшању   пословања предузећа водовода и канализације и комуналних система.

Скуп је у име организатора отворио генерални секретар СИТС, мр Бранислав Вујиновић и пожелео добродошлицу, успешан рад и пријатан боравак на Тари свим учесницима скупа.

У име домаћина скупа, "Дринско - лимских хидроелектрана” Бајина Башта,  учесницима скупа се обратио заменик генералног директора. Он је презентовао активности  ПД ”Дринско - лимске хидроелектране” Бајина Башта, као једног сложеног пословног система који обухвата комплекс хидроелектрана почев од ХЕ Бајина Башта, преко Лимских ХЕ, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава. Присутни су упознати са историјатом, сложеним начином функционисања целог система и значајем који има за снабдевање Србије електричном енергијом.

Скупу је присуствовало 140 стручњака запослених у јавно комуналним предузећима, на факултетима и институтима, који се баве овом проблематиком. Поред учесника скупа из земље, запослених у јавно комуналним предузећима, институтима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским управама за урбанизам, пројектантским фирмама, истом су присуствовали и стручњаци из земаља из окружења.   

Од пријављених   научних и стручних радова,  46 је прошло рецензију чланова Програмског одбора скупа у саставу Нинослав Петровић, дипл. инж. (председник), проф. др Душан Продановић, дипл. инж, Момчило Бикицки, дипл.инж,   проф. др Часлав Лачњевац, дипл.инж, проф. др Звонко Гулишија, дипл.инж, Богдан Влаховић, дипл.инж, проф. др Горан Секулић, проф. др Иван Есих, проф. др Милан Сак-Боснар, доц. др Фехим Кораћ, проф. др Драгица Чамовска, проф. др Филип Кокаљ. 

Радни део скупа се одвијао у оквиру преподневних и послеподневних сесија. У оквиру радног дела скупа   радови су презентовани, од стране еминентних стручњака из ове области, аутора из земље и иностанства. Радови су били сврстани по тематским целинама и бавили су се проблемима  водоснабдевања, заштитом изворишта,  енергетском ефикасношћу у водоводним системима, техничким решењима за проширења водоводних система и рехабилитацијом постојећих система,  квалитетом воде, имплементацијом међунарoдних стандарда у систему водовода и канализације, губицима воде и технологијама за њихово мерење и управљање истим, корозијом цевовода,  третманом отпадних вода, одржавањем водоводних и канализационих система, проблематиком акредитације предузећа у сектору водовода и канализације, као и економско финансијским показатељима  пословања и потребом за реструктуирањем предузећа  и др. Излагања аутора је пратила одговарајућа стручна расправа, где је учесницима скупа било омогућено да се детаљније упознају са проблематиком обрађеном у презентованим радовима.

Последњег дана одржавања скупа  за учеснике скупа је организована посета  Вишеграду - Андрић град.

У оквиру одржавања скупа организована је и пратећа изложба опреме на којој су презентовани производни програми и програми услуга   фирми   Protok из Загреба,  Livona Београд,   Ekolog Београд, Envirotech из Кикинде, а учесници скупа су  кроз пратећи материјал упознати и са активностима фирми  SUPERLAB   и OmniData . Дугогодишњи пословни партнер Савеза фирма  OmniData је у сарадњи са фирмом Livona за учеснике скупа организовала наградну игру где је најсрећнијем учеснику додељен један ПДА уређај.

Сви радови презентовани на скупу су публиковани у оквиру Зборника радова, а учесницима су подељени и сертификати о учешћу на скупу.

Седми научно стручни скуп 
"Пројектовање, прорачун и изградња отпорних зиданих зграда"  

У организацији Удружења "Изградња" 12. јуна 2013. године биће одржан седми научно - стручни скуп "Пројектовање, прорачун и изградња сеизмички отпорних зиданих зграда".

На овом, VII научно-стручном скупу, из врло широке мултидисциплинарне области „Земљотресног инжењерства“, биће обухваћена проблематика везана за пројектовање, прорачун и грађење сеизмички отпорних конструкција зиданих зграда, према Еврокоду 8 (ЕЦ 8). Наши важећи асеизмички прописи за објекте високоградње, донети пре више од три деценије, већ су давно превазиђени и, у многим својим одредбама, не одговарају данашњем стању сазнања о понашању конструкција зграда при дејству земљотреса. Стога је потребно да се што пре хармонизују наши важећи прописи са прописима Европске Уније, односно да прихватимо ЕЦ 8, као национални стандард, са националним анексом у коме би се унеле одређене специфичности, везане за сеизмичку активност подручја Балкана, достигнути степен нивоа градитељства и др.

Основни циљ одржавања Скупа је подизање нивоа образовања стручних кадрова, како у пројектовању и прорачуну, тако и у грађењу зиданих конструкција. На Скупу ће се, поред осталог, истаћи изузетан значај избора регуларне конструкције зграде, како у основи тако и по висини. Регуларне зидане зграде показале су, у току земљотреса, знатно већу дуктилност и сеизмичку отпорност него нерегуларне зграде. Захваљујући томе многе зидане регуларне зграде су преживеле и врло јаке земљотресе, који су се догодили у прошлости код нас и у свету.

Све информације везано за скуп могу се добити у Удружењу "Изградња"  на тел 011/3243-563 или на е-маил izgradnja@sezampro.rs

Саопштење и програм скупа

34. Међународни стручно научни скуп "Водовод и канализација `13" 

Савез инжењера и техничара Србије у сарадњи са Инжењерском академијом Србије, ЈКП "Београдски водовод и канализација" Инжењерском комором Србије, Институтом за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд, Институтом за водопривреду "Јарослав Черни", Привредном комором Београда, "Дринско Лимским хидроелектранама" Бајина Башта и ЈКП "12. септембар" Бајина Башта организује 34. Међународни стручно научни скуп "Водовод и канализација `13".

Скуп ће се под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одржати на Тари, хотел "Оморика" од 15. до 18. октобра 2013. године.

Тематика скупа

Пријава радова се врши до 20. јуна 2013. године, а рок за доставу коначне верзије радова је 01. септембар 2013. године на е-маил office@sits.rs

Све остале информације везано за скуп могу се добити у Савезу инжењера и техничара Србије на тел +381/11/3230-067, +381/11/3235-891  

Друго обевештење

Пријава

Међународни научни скуп
"Утицај климатских промена на животну средину и привреду"

Научно - стручно друштво за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA у сарадњи са Саобраћајним факултетом Београд, АЛФА Универзитетом, Београд, Институтом "Петар Карић" Београд, Институтом економских наука Београд, Bulgarian National Union of Scientists – Rousse, Bulgaria, University of Rousse Angel Kanchev, Rousse, Bulgaria, Bulgarian National Society of Agricultural Engineers, “Engineering and Research for Agriculture”, Bulgaria, Balkan Environmental Association (B.EN.A), ЕДУКОНС Универзитет, Сремска Каменица, Инжењерском комором Србије, АД Железнице Србије, Савезом инжењера и техничара Србије и Привредном комором Београда, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, организује међународни научни скуп "Утицај климатских промена на животну средину и привреду"

Скуп се одржава у Београду од 22. до 24. априла 2013. године.

Тематске области:

Рок за пријаву радова је 25. март 2013. године.

Исти се достављају електронским путем на ecologica@open.telekom.rs .

      Информације везано за скуп могу се добити на тел: 011/3244-248 и 064/3800-080.  

Прво обавештење

Програм рада скупа

33. Стручно научни скуп са међународним учешћем "Водовод и канализација `12"

33. Стручно научни скуп са међународним учешћем „Водовод и канализација`12“, у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, одржан је у Вршцу, хотел „Србија“ у периоду од 09-12.10.2012. године. Скуп је одржан под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а суорганизатори скупа су били Инжењерска академија Србије, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина - ИТНМС, Привредна комора Београда, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ и ДКП „2. октобар“ Вршац.

Циљ скупа је био да се кроз разматрање актуелних  техничко - технолошких, истраживачко - развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и каналисања допринесе убрзанијем трансферу знања, информисању, примени савремених достигнућа и решења, унапређењу научно  - истраживачког и развојног рада и побољшању  пословања предузећа водовода и канализације и комуналних система.

Скуп је у име организатора отворио генерални секретар СИТС, мр Бранислав Вујиновић и пожелео добродошлицу, успешан рад и пријатан боравак у Вршцу свим учесницима скупа.

У име домаћина скупа ДКП “2. октобар” из Вршца учесницима скупа се обратио генерални директор господин Љубисав Шљивић. Он је презентовао активности  ДКП “2. октобар”, као једног сложеног пословног система, који се сматра једним од најачих пословних субјеката у вршачкој општини и обавља велики спектар различитих делатности од снабдевања грађанства са гасом и водом, одржавања канализационе мреже бриге о зеленим површинама, одржавања чистоће у граду па до посебних делатностима међу којима се нарочито истиче фабрика за експлоатацију и пуњење минералне воде “Моја Вода”.
Скупу је присуствовало 100 стручњака запослених у јавно комуналним предузећима, на факултетима и институтима, који се баве овом проблематиком. Поред учесника скупа из земље, запослених у јавно комуналним предузећима, институтима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским управама за урбанизам, пројектантским фирмама, истом су присуствовали и стручњаци из земаља из окружења. 

Од пријављених научних и стручних радова, 35 је прошло рецензију чланова Програмског одбора скупа у саставу Нинослав Петровић, дипл. инж. (председник), проф. др Душан Продановић, дипл. инж, Момчило Бикицки, дипл.инж, проф. др Часлав Лачњевац, дипл.инж, проф. др Звонко Гулишија, дипл.инж, Богдан Влаховић, дипл.инж, проф. др Горан Секулић, проф. др Иван Есих, проф. др Милан Сак-Боснар, доц. др Фехим Кораћ, проф. др Драгица Цамовска, проф. др Филип Кокаљ.  

Радни део скупа се одвијао у оквиру преподневних и послеподневних сесија. У оквиру радног дела скупа радови су презентовани, од стране еминентних стручњака из ове области, аутора из земље и иностанства. Радови су били сврстани по тематским целинама и бавили су се проблемима водоснабдевања, заштитом изворишта, примарном прерадом речне воде, пројектовањем и радом постројења за прераду воде, квалитетом воде, губицима воде, методама за редукцију трошкова и повећање тачности евиденције потрошње, третманом отпадних вода, одржавањем водоводних и канализационих система, методама пречишћавања отпадних вода, као и методама санације цевовода  и др. Излагања аутора је пратила одговарајућа стручна расправа, где је учесницима скупа било омогућено да се детаљније упознају са проблематиком обрађеном у презентованим радовима. За учеснике скупа је последњег дана организована посета постројењима за пречишћавање воде ДКП “2. октобар” из Вршца. Учеснике скупа су са радом постројења упознали господин Раде Мишчевић и госпођа Наташа Биочанин. Посета постројењима је била прилика за размену конкретних искустава о раду сличних постројења у другим јавно комуналним предузећима.

Након посете постројењима за учеснике скупа је организован облизак старих винских подрума “Вршачких винограда” који се налазе у селу Гудурица, а након тога и у обилазак производних капацитета ове компаније у Вршцу.  У пратњи стручних водича упознати су са историјатом ове компаније, некадашњим начином производње вина,  као и са модерном технологијом, која се данас примењује у погонима "Вршачких винограда".

 

У оквиру одржавања скупа организована је и пратећа изложба опреме на којој су презентовани производни програми и програми услуга фирми IND-EKO   из Ријеке, Prominent представништво Београд, CWG представ-ништво Београд, а учесници скупа су кроз пратећи материјал упознати и са активностима фирми SUPERLAB , OmniData и PRESSKAN

Сви радови презентовани на скупу су публиковани у оквиру Зборника радова, а учесницима су подељени и сертификати о учешћу на скупу.

 

XIV Симпозијум о хидрогеологији Србије

Рударско геолошки факултет у сарадњи са Друштвом геолошких инжењера и техничара Србије, Српским геолошким друштвом и Националним комитетом ИАХ организује XIV Симпозијум о хидрогеологији Србије.

Тематика скупа:

Симпозијум ће се одржати у хотели "Олимп" на Златибору од 17. до 22 маја 2012. године.

Пријава радова се врши до 15.01.2012. године.

Све информације везано за Симпозијум могу се добити од секретара Симпозијума г-ђе Невене Савић на тел 064/172-3728, или путем мејла mailto:miss.nevena@gmail.com и г-дина Ђура Миланковића на тел 064/195-9881 или путем мејла mailto:djuro2703@yahoo.com

Прво саопштење о Симпозијуму можете преузети овде

XIV Симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије - Комитет за инжењерску геологију и геотехнику и Рударско геолошки факултет - Катедра за геотехнику, у сарадњи са Академијом инжењерских наука Србије, Геолошким заводом Србије, Саобраћајним институтом ЦИП и Институтом за путеве из Београда организују XIV Симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике уз који се обележава и 90 година наставе инжењерске геологије и 40 година Смера за геотехнику на Универзитету у Београду.

Имајући у виду сам назив Симпозијума, али и стање развоја струке инжењерске геологије, како код нас, тако и у окружењу, основна питања која би требала да се размотре на симпозијуму би била:

Скуп ће бити одржан 27. и 28. септембра 2012. године у Београду, у просторијама Привредне коморе Србије. 

За све информације у вези Симпозијума можете контактирати секретаре Организационог одбора Симпозијума: г-дина Срђана Костића, Рударско геолошки факултет, тел 011/3223-809, mailto:srdjan.kostic@rgf.rs  и г-дина Сашу Цупаћа, Геолошки институт Србије, тел 063/318-058, sasa.cupac@gis.co.rs

Текст другог саопштења можете преузети овде

 

Међународни научни скуп
"Нове стратегије и технологије заштите животне средине"

Научно - стручно друштво за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA у сарадњи са Саобраћајним факултетом Београд, Привредном комором Београд, Савезом инжењера и техничара Србије, Bulgarian National Union of Scientists – Rousse, Bulgaria, University of Rousse Angel Kanchev , Rousse, Bulgaria, Bulgarian National Society of Agricultural Engineers, “Engineering and Research for Agriculture”, Bulgaria, Balkan Environmental Association (B.EN.A ), ЕДУКОНС Универзитет, Сремска Каменица, Инжењерска комора Србије, Факултет за физичку хемију, Београд и ЈП Железнице Србије, а под покровитељством Министарства просвете и науке Републике Србије организује међународни научни скуп "Нове стратегије и технологије заштите животне средине".

Тематске области скупа

 • Стратегије заштите животне средине
 • Нове стратегије и правна регулатива у области заштите  животне средине
 • Примена  стратегије  и принципа  одрживог развоја
 • Нове стратегије еколошко-економског раста
 • Одрживе производне технологије
 • Технологије примене обновљивих извора енергије
 • Нове ресурсе штедљиве технологије
 • Нове технологије и енергетска ефикасност
 • Технологије одрживог грађевинарства и архитектуре
 • Нове технологије у заштити водних ресурса  
 • Биогеохемијске иновације у заштити животне средине
 • Улога пољопривредне биотехнологије у заштити животне средине
 • Нове стратегије развоја шумарства
 • Нове технологије у пољопривреди
 • Деконтаминација, ремедиација и рекултивација земљишта
 • Савремене технологије у саобраћају 
 • Нове технологије у енергетици
 • Нове технологије анализе ваздуха, воде и земљишта
 • Одрживи облици туризма
 • Нове технологије рециклаже
 • Иновације у образовању и васпитању у циљу јачања еколошке свести
 • Информационе иновације и моделирање еколошких процеса

Све информације везано за скуп могу се добити на тел 011/3244-248 или 064/612-5006.

Скуп се одржава у Београду од 18. до 20. априла 2012. године, у ЈП Железнице Србије, Немањина 6/1.

Програм скупа

Европска недеља квалитета
"Quality for best impact"

Јединствено удружење Србије за квалитет и Факултет техничких наука Нови Сад у сарадњи са организацијама и институцијама из земље и иностранства организују научни скуп са међународним учешћем 09. и 10. новембра 2011. године на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Тематске целине:

Достава радова до 28.10.2011. године на mailto:jusk@eunet.rs

За све додатне информације контактирати Јединствено удружење Србије за квалитет, Београд, Кнеза Милоша 9/1, тел: 011/3236-266.

Текст саопштења можете преузети овде

Регистрациони лист

 

Научно стручни скуп "ГеоИНФО 2011"

У организацији Савеза геодета Србије, часопис "Геодетски журнал", а под покровитељством Савеза инжењера и техничара Србије, 27. и 28. октобра 2011. године биће одржан научно стручни скуп "ГеоИНФО 2011".

Скуп ће имати карактер националне конференције која има за циљ да окупи представнике геодетске струке као и представнике свих гео струка, како би презентовали радове и донели закључке од заједничког интереса у области примене информационих технологија. Скуп такође има за циљ да отвори могућности хармонизације у образовању и коришћењу програмске опреме у приватној пракси и у раду државних институција.  

Рок за пријаву радова је 01.09.2011. Све информацијe везано за скуп могу се добити у Савезу геодета Србије - Геодетски журнал на тел: 064/1986-406 и e-mail mailto:zurnal@sgs.org.rs .

Обавештење

Програм скупа

Пријава хотел

Одржан стручно научни скуп "Водовод и канализација `11"

32. Стручно научни скуп са међународним учешћем „Водовод и канализација` 11“, у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, одржан је у Кладову, хотел „Ђердап“ у периоду од 04-07.10.2011. године.

Скуп је одржан под покровитељством Министарства просвете и науке Републике Србије, а суорганизатори скупа су били Инжењерска академија Србије, Инжењерска комора Србије, Грађевински факултет Београд, Привредна комора Београда, Саобраћајни институт „ЦИП“, Београд, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ и ЈП „Јединство“ Кладово.

Циљ скупа је био да се кроз разматрање актуелних  техничко - технолошких , истраживачко - развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и каналисања допринесе убрзанијем трансферу знања, информисању, примени савремених достигнућа и решења,  унапређењу научно  - истраживачког и развојног рада и побољшању  пословања предузећа водовода и канализације и комуналних система.

Скуп је отворио генерални секретар СИТС, мр Бранислав Вујиновић и пожелео добродошлицу, успешан рад и пријатан боравак у Кладову свим учесницима скупа. Скуп су поздравили проф. др Миодраг Булатовић, председник Савеза инжењера Црне Горе, директор ЈП "Јединство" Кладово господин Зоран Петровић, као и члан Програмског одбора скупа господин Душан Продановић.     

Скупу је присуствовало 120 стручњака запослених у јавно комуналним предузећима, на факултетима и институтима, који се баве овом проблематиком. Поред учесника скупа из земље, истом су присуствовали и стручњаци из земаља из окружења. Од пријављених стручних и научних радова, 25 је прошло рецензију чланова Програмског одбора скупа у саставу Нинослав Петровић, дипл. инж (председник), проф. др Душан Продановић, дипл. инж, Момчило Бикицки, дипл.инж,   проф. др Часлав Лачњевац, дипл.инж, Богдан Влаховић, дипл.инж, проф. др Горан Секулић, проф. др Иван Есих, проф. др Милан Сак-Боснар, доц. др Фехим Кораћ, проф. др Драгица Цамовсак, проф. др Филип Кокаљ.

У оквиру радног дела скупа исти су презентовани, од стране еминентних стручњака из ове области, аутора из земље и иностанства. Радови су били сврстани по тематским целинама и бавили су се питањима квалитета воде и водоснабдевања, третманом отпадних вода, управљањем и одржавањем водоводним дистрибутивним системима, методама за редукцију трошкова и повећање тачности евиденције потрошње, поступцима за оправку оштећених цевовода, као и применом Codex Alimentarius HACCP система у водоводним организацијама и др.

Излагања аутора је пратила одговарајућа стручна расправа, гдје је учесницима скупа било омогућено да се детаљније упознају са проблематиком обрађеном у презентованим радовима.

Поред презентација радова, за учеснике скупа је организован и округли сто на тему: „Могућност примене Codex Alimentarius HACCP система у нашим водоводним организацијама у складу са захтевима светске здравствене организације“.

На округлом столу који је одржан 05.10.2011. реферате су поднели:

На Округлом столу усвојени су следећи закључци:
 1. Да због стратешке важности снабдевања становништва безбедном и квалитетном водом за пиће све водоводне организације треба да реализују одговарајуће предусловне програме и уведу Codex Alimentarius HACCP систем, што је њихова обавеза и према Закону о безбедности хране.
 2. HACCP систем је добро утемељен у прехрамбеној индустрији, али постоје неке значајне разлике у односу на индустриј у производње пијаће воде, од којих су најочигледније: широк спектар могућих опасности у води, што пре свега зависи од врсте изворишта воде, али и од адекватног одржавања хигијене инфраструктуре и радне средине водоводне организације; непрекидан ток воде од извора сирове воде до потрошача;  велике, сложене дистрибутивне мреже, и постојање комплексних постројења и опреме за пречишћавање и дистрибуцију воде којима се даљински командује и управља (телеметрија) у већим водоводним системима.
 3. Пожељно је постојање и коришћење ГИС података ради ефикаснијег успостављања HACCP система.
 4. Да надлежно министарство за контролу пијаће воде – Министарство здравља, формира фонд за подстицајна средства која би била коришћена за успостављање HACCP система у јавним комуналним предузећима која снабдевају становништво пијаћом водом.
 5. Обезбедити поуздане податке о безбедности и квалитету воде преко меродавних институција (институти и заводи за јавно здравље…)
 6. Успоставити неопходну сарадњу јавних комуналних предузећа, која снабдевају становништво пијаћом водом, са професионалним организацијама (Савез инжењера и техничара Србије, институти, факултети), које се баве успостављањем HACCP система и неопходних предусловних програма.

Савез инжењера и техничара Србије у оквиру покренутог пројекта Развојног центра “Увођење Codex Alimentarius HACCP система (или Система менаџмента безбедношћу хране према SRPS EN ISO 22000:2007) у водоводне организације“ наставља са радом на овој проблематици.

Последњег дана рада скупа организована je и стручна екскурзија, у оквиру које су посећени капацитети ХЕ "Ђердап“. Учеснике скупа је поздравио и провео кроз ХЕ "Ђердап I“ помоћник директора г-дин Милорад Гергинић.

Сви радови, који су прошли рецензију чланова Програмског одбора скупа, публиковани су у Зборнику радова, чија је и штампана и електронска верзија дистрибуирана ученицима скупа. Истим су подељени и сертификати о учешћу на стручном скупу. Општа је оцена учесника да је овогодишњи скуп направио помак у погледу квалитета и стручности презентованих радова, као и самих излагања од стране аутора.

 Међународни научни скуп
"Одрживи развој у функцији заштите животне средине"

Научни стручно друштво за заштиту животне средине Србије ЕЦОЛОГИЦА у сарадњи са Саобраћајним факултетом Београд, Привредном комором Београда, Савезом инжењера и техничара Србије, Bulgarian National Union of Scientists Rousse, Bulgarian National Society of Agricultural Engineers,"Engineering and Research for Agriculture", Bulgaria Балканском еколошком асоцијацијом (B.EN.А.) Факултетом за физичку хемију, Београд, EDUKONS Универзитетом Сремска Каменица, Инжењерском комором Србије и ЈП Железнице Србије, а под покровитељством Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије  организује међународни научни скуп "Одрживи развој у функцији заштите животне средине".

Скуп се одржава у Београду, ЈП Железнице Србије, Немањина 6/I, велика сала, од 18. до 20. априла 2011. године.

Програм Међународног научног скупа обухвата многе тематске целине и целокупну проблематику заштите животне средине у складу са парадигмом одрживог развоја.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

Радови за научни скуп могу бити саопштени на српском или енглеском језику. Апстракте на српском и енглеском језику (обима по једна страна А4 формата фонт 12 pt) се достављају до 15. марта 2011. године на:  mailto:ecologica@open.telekom.rs

Текст другог саопштења можете преузети овде

 Научни скуп "Будућност квалитета"

ЈУСК Јединствено удружење Србије за квалитет и Факултет техничких наука из Новог Сада, у сарадњи са организацијама и институцијама из земља и иностранства организују научни скуп са међународним учешћем на тему "Будућност квалитета" 11. и 12. новембра 2010. године на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Тематске целине:

 • Национална стратегија за квалитет
 • Интегрисани системи менаџмента
 • Квалитет у процесној индустрији
 • Акредитација и сертификација апотека
 • Процесно управљање ризицима
 • Национална академија за квалитет

За све информације можете контактирати ЈУСК, Кнеза Милоша 9/И, Београд, тел: 011/323-6266.

Саопштење о скупу можете преузети овде

ГеоИНФО-2010

У организацији Савеза Геодета Србије, у другој половини октобра 2010 године одржаће се, шести по реду, стручни скуп ГеоИНФО - 2010. Скуп има за циљ да окупи представнике геодетске струке као и представнике свих гео струка како би заједнички и на једном месту упознавали, презентовали и доносили закључке од заједничког интереса у облас