Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 2/2020
година LXXV No. 2 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

 1. КАТАРИНА АЛЕКСИЋ, АЛЕКСАНДРА ЈАНОШЕВИЋ ЛЕЖАИЋ, НЕМАЊА ГАВРИЛОВ

Израчунавање удела псеудо-капацитета и двојног електричног слоја код електрохемијских кондензатора на бази карбонизованих угљеника

2. ФИЛИП КОЛЏИЋ, АНАМАРИЈА НИКОЛЕТИЋ

Molecularly Imprinted Soft Contact Lenses as Chloramphenicol Delivery Systems

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. СИНИША САЏАК, ДРАГАН МАЦАНОВИЋ

Примјена CAD и ACCESS апликација у изради катастра водова

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. ДЕЈАН СТЕВАНОВИЋ, МИРЈАНА БАНКОВИЋ, МИЛИЦА ПЕШИЋ-ГЕОРГИАДИС, ЛАЗАР СТОЈАНОВИЋ

Hybrid Мodel for Uncertainty Assessment in Open Pit Optimization

5. МИЛИСАВ РАНИТОВИЋ, ЖЕЉКО КАМБЕРОВИЋ, МАРИЈА КОРАЋ, ДРАГАНА РАДОВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ СОКИЋ

Атмосферско лужење бакра из оксидно-сулфидне руде раствором  сумпорне киселине

МАШИНСТВО 

 6. МИЛОШ ВОРКАПИЋ, ТОНИ ИВАНОВ, МАРИЈА БАЛТИЋ, ДРАГАН КРЕЦУЉ, ДРАГОЉУБ ТАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР КОВАЧЕВИЋ

Употреба 3Д штампе у анализи дизајна реализованог производа: Случај - кутија малогабаритног трансмитера притиска

7. НУРДИН ЋЕХАЈИЋ

Конструкција, одржавање и погон запорних вентила великих енергетских постројења

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 8. ЖАРКО МАРКОВ

Развој телефоније у последњих педесет година - Од двојничког прикључка до видео телефонске везе

САОБРАЋАЈ

  9. СУЗАНА МИЛАДИЋ-ТЕШИЋ, ГОРАН МАРКОВИЋ, НИКОЛА НОНКОВИЋ

Optical Technologies in Support of the Smart City Concept

10. СТЕФАН АНЂЕЛКОВИЋ, ИВАН ИВАНОВИЋ

Примена ГИС-а у плановима одрживе урбане мобилности

МЕНАЏМЕНT 

11. СНЕЖАНА ТАДИЋ, МИЛОШ ВЕЉОВИЋ

Logistics Flows of Household

12. АЛЕКСАНДАР БРКИЋ, МИРЈАНА МИСИТА, ВЕСНА СПАСОЈЕВИЋ БРКИЋ, МАРТИНА ПЕРИШИЋ

Примена Парето анализе у истраживању безбедносних аспеката рада дизалица

13. НИКОЛА КНЕЖЕВИЋ, ДРАГАНА МАЦУРА, НИКОЛА МИЛУТИНОВИЋ

Унапређење процене ризика имплементације дигитализације на железници применом SWOT – FMEA методе

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

14. ДАВОР КОРЧОК

Microbiological Aspects of Cleaning Validation During the  Production of Dietary Supplements

15. БРАНИСЛАВА МАТИЋ, СНЕЖАНА ДЕЈАНОВИЋ

Scope of Air Quality Monitoring within the Network of Public Health Institutes in Republic of Serbia
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs