Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Комисија из рударске струке

Председник:                   др Иван Јанковић, дипл.инж.руд.

Заменик председника:  Николић Велизар, дипл.инж.геол.

Члан:                              др Јелисавац Ердељан Драгана, дипл.инж.руд.
                                        Милошевић Михаило, дипл.прав.  испитивач општег дела
Заменик члана:             Савић Миланко, дипл.инж.руд.
                                        Алекса Терзић, дипл.прав.

Испитивачи – ментори:

Површинска експлоатација лежишта минералних сировина: 

проф. др Томислав Шубарановић, дипл.инж.руд.
др Милинко Радосављевић, дипл.инж.руд.
Томић Горан, дипл.инж.руд. 

Подземна експлоатација лежишта минералних сировина: 

проф. др Бељић Чедомир, дипл.инж.руд.
проф. др Токалић Раде, дипл.инж.руд. 
  Аксић Негован, дипл.инж.руд.
проф. др Гојковић Небојша, дипл.инж.руд. 

Припрема минералних сировина 

Митић Слободан, дипл.инж.руд.
проф. др Лазић Предраг, дипл.инж.руд.
проф. др Кнежевић Динко, дипл.инж.руд.
                          др Вукадиновић Зорица, дипл.инж.руд. 

Област механизације у раду: 

проф. др Игњатовић Драган, дипл.инж.руд.
Ђерисило Александар, дипл.инж.руд.
проф. др Јованчић Предраг, дипл.инж.руд.

Експлоатација нафте и гаса и дубинско бушење: 

проф. др Митровић Владимир, дипл.инж.руд.
проф. др Даниловић Душан, дипл.инж.руд.

Електротехника у рударству и електротехничке машине: 

Љубојев Љубинко, дипл.инж.ел.

Рударска мерења: 
проф. др Милутиновић Александар, дипл.инж.руд.
проф. др Ганић Александар, дипл.инж.руд. 

Грађевина у рударству:

Влајић Дијана, дипл.инж.грађ.
 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs