Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 6/2017 
година LXXII No. 6, ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. БРАНКА МУРИЋ, ДЕЈАН ПАНТЕЛИЋ, ДАРКО ВАСИЉЕВИЋ, СВЕТЛАНА САВИЋ-ШЕВИЋ, БРАНИСЛАВ ЈЕЛЕНКОВИЋ

Application of Tot `hema Eosin Sensitized Gelatin Film for Adaptive Microlenses    

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

 2. ИВОНА НЕДЕВСКА, ЗОРАН КРАКУТОВСКИ, ЗЛАТКО ЗАФИРОВСКИ

Application of Different Methods of Multicriteria Analysis for Railway Route Seceltion

3. ДУШКО КУЗОВИЋ

Архитектура блока „Запад“ на Тргу партизана у Ужицу (1961)    

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. БИЉАНА МАЛУЦКОВ

Отпад из рударско-пирометалуршке производње бакра и поступање са њим

5. ПРЕДРАГ ПАЈИЋ, АЛЕКСАНДАР ЧАЛЕНИЋ, ДУШАН ПОЛОМЧИЋ, ДРАГОЉУБ БАЈИЋ

Примена хидродинамичке анализе ремедијације контаминираних подземних вода нафтним угљоводоницима

6. СУЗАНА ПОЛИЋ, СЛАВИЦА РИСТИЋ, БОЈАНА РАДОЈКОВИЋ, БОРЕ ЈЕГДИЋ, МИЛОВАН ЈАНИЧИЈЕВИЋ

Оптимизација ласерског чишћења металних артифакта     

МАШИНСТВО

7.  ЈЕЛЕНА ВИДАКОВИЋ, ВЛАДИМИР КВРГИЋ, МИХАИЛО ЛАЗАРЕВИЋ, ЗОРАН ДИМИЋ, СТЕФАН МИТРОВИЋ

Procedure for Definition of End-effector Orientation in Planar Surfaces Robot Applications

8. ГЛИГОРИЈЕ МИРКОВ, ЗОРАН БАКИЋ, РАДИША ЖУЊАНИН

Анализа могућности примене радио фреквентне идентификације у процесу флексибилне производње 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 9. МИЛОШ МИЛОВАНОВИЋ, ЈОРДАН РАДОСАВЉЕВИЋ, БОЈАН ПЕРОВИЋ

Одређивање оптималних локација и снага кондензаторских батерија у дистрибутивним мрежама у циљу смањења хармоника и побољшања напонског профила применом генетског алгоритма

САОБРАЋАЈ

10. БРАНКА МИКАВИЦА, АЛЕКСАНДРА КОСТИЋ-ЉУБИСАВЉЕВИЋ, ВЕСНА РАДОЊИЋ ЂОГАТОВИЋ  

Преглед аукцијских механизама за тарифирање и алокацију ресурса cloud  проваједера

11. ДАВОР ВУЈАНОВИЋ

Значај управљања одржавањем са свеобухватним приступом на ефикасан и рационалан рад возних паркова 

МЕНАЏМЕНT 

12.  СНЕЖАНА ТАДИЋ, СЛОБОДАН ЗЕЧЕВИЋ, ДАНИЈЕЛА МИЛЕНКОВИЋ

Третман интермодалног транспорта у развијеним и земљама у развоју

13. ПАВЛЕ ГЛАДОВИЋ, НЕБОЈША ВАСИЋ, МИЛИЦА МИЛИЧИЋ, ТАТЈАНА САВКОВИЋ

Економична вожња у функцији повећања ефективности компанија у друмском саобраћају

14. ЛИДИЈА МИХАИЛОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ТАНАСКОВИЋ

 Модеран маркетинг приступ – концепт виралног маркетинга

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

15. Радоје Јевтић

The Factors that Have Influence on Fire Detectors Selection-room´ s Height

16. МЛАЂАН МАКСИМОВИЋ, БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ, МИОДРАГ БРЗАКОВИЋ, МИЛОШ ГРАХОВАЦ

Мерење квалитета транспортних услуга применом SERVQUAL модела    

17. ДЕЈАН БРАНКОВИЋ, ЗДРАВКО МИЛОВАНОВИЋ

Оптимизација поузданости система папир машине примјеном метода техничке дијагностике

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs