Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
 

БРОЈ 5/2013
година LXVIII No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ВУК УСКОКОВИЋ
Nanoscience: Whence it entered our World         

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. АЛЕКСАНДАР МИЛАЈИЋ, ДЕЈАН БЕЉАКОВИЋ, НИКОЛА ЧУЛИЋ
Passive Solar Houses Design

3. НИКОЛА ТОШИЋ, ИВАН ИГЊАТОВИЋ, ДРАГИЦА ЈЕВТИЋ, ЈЕЛЕНА ДРАГАШ
 Скупљање бетона на бази рециклираног агрегата       

4. ДРАГАН СТЕВИЋ, СУЗАНА КОПРИВИЦА, ЈАНИЋ МИЛОРАД
Примена дигиталних аерофотограметријских снимака при контроли урбанистичких параметара трговинско-пословног центра „Delta city 67“              

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. ДИНКО КНЕЖЕВИЋ, САНДРА РАДИВОЈЕВИЋ, МИЛИЦА СТЕФАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА ДРОБАЦ, МАРИНА РАВИЛИЋ
Differences Between Expert and Non-expert Audience on the Enviromentally Undesirable Facilities – The case of “Cirikova mine” Ash Landfill          

6. АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ, МИЛОЈЕ ИЛИЋ
 Специфичности уљних шелова и њихов третман у предложеној новој законској регулативи у области геолошких истраживања и рударства у Србији

МАШИНСТВО

7. МИЛОШ ГЛАВОЊИЋ, САША ЖИВАНОВИЋ, БРАНКО КОКОТОВИЋ
 Конфигурисање стоних петоосних машина алатки      

8. ДЕЈАН ЛУКИЋ, ВЕЛИМИР ТОДИЋ, МИЈОДРАГ МИЛОШЕВИЋ, ЈОВАН ВУКМАН, ГОРАН ЈОВИЧИЋ
 Избор елемената флексибилног технолошког система применом вишекритеријумског одлучивања           

9. МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ, ЗОРАН МИЉКОВИЋ, БОЈАН БАБИЋ
Вештачка интелигенција у концепцијском пројектовању интелигентних система – преглед стања у области истраживања    

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. СЛАВОЉУБ МАРКОВИЋ, ЈОВАН ЦВЕТИЋ
Ограничавања области прорачуна у методи коначних разлика коришћењем теореме еквиваленције          

11. СНЕЖАНА СТЕФАНОВСКИ, МИЛКА ПОТРЕБИЋ, ДЕЈАН ТОШИЋ
 Нова реализацијха филтера непропусника опсега учестаности у таласоводној техници

12.МИЛОШ ДАВИДОВИЋ, МИЛЕНА ДАВИДОВИЋ, МИЛЕСА СРЕЋКОВИЋ
 Примена Хусимијеве функције у временско-фреквенцијској анализи сигнала            

13. НИКОЛА ЂОРЂЕВИЋ, СРЂАН СРДИЋ, ЗОРАН РАДАКОВИЋ
Реализација детекције испада електродистрибутивне мреже у склопу дигиталног управљања соларним инвертором       

САОБРАЋАЈ

14. МИЛАН АНДРЕЈИЋ, МИЛОРАД КИЛИБАРДА
Вишециљни приступ мерења ефикасности дистрибутивних центара

15. ПАВЛЕ ГЛАДОВИЋ, МИЛАН СТАНКОВИЋ
Модел оптимизације производности теретних возила              

16. ВУКАН ЈОКАНОВИЋ, ИВАНА СРЕЋКОВИЋ
 Акциони план за примену интелигентних транспортних система у Европи    

МЕНАЏМЕНТ

17. АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ, МАРКО МИХИЋ, ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ
 Strategic Management of Energy Efficiency Project Portfolio in Public Buildings  

18. НЕНАД БАБИЋ
 Предлог модела управљања Montecargom

19. ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ, ФИЛИП ЈОВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ БЈЕГОВИЋ
 Управљање знањем и пројектни менаџер знања        

20. РАДОВАН КОНЧАРЕВИЋ, ЈОВАН ЈУРАНОВИЋ, ЈОВАНА КОЈИЋ, САЊА МАРИНКОВИЋ
Примена нормативног приступа у предвиђању могућности унапређења поштанских услуга               

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

21. ЖЕЉКО МАРКОВИЋ
Management of Production Processes Depending on the Energy Consuption      

22. ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ
 Поремећаји здравља настали услед коришћења контаминиране воде за пиће          

23. БОЈАНА ЈОВАНОВИЋ, ИВАНА МИЈАТОВИЋ
 Развој стандарда у области енергетске ефикасности

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs