Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 5/2022
година LXXVII No. 5 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

 1. РАДОЈКО ГОРДИЋ, МИЛАДИН ГЛИГОРИЋ, ДАРКО РЕЉИЋ, ЂОРЂЕ ЈАНАЋКОВИЋ

Добијање оптималне реактивности CaO – креча за равномерно издвајање H2 у „гас–ћелијастом“
грађевинском блоку

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

 2. ДАНИЈЕЛА НИКОЛИЋ, САША ЈОВАНОВИЋ, ЈАСМИНА СКЕРЛИЋ

 Соларни термални системи интегрисани у омотач зграде

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

3.ГВОЗДЕН ЈОВАНОВИЋ, ДРАГАНА РАНЂЕЛОВИЋ, БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ, МИРОСЛАВ СОКИЋ

Преглед технологија екстракције и могућности примене на метале из хиперакумулатора Балкана

МАШИНСТВО 

 4. АЛЕКСАНДАР НЕШОВИЋ

Поређење теоријских и изотропних модела долазног соларног зрачења за нагнути, фиксни, равни соларни пријемник оријентисан ка југу    

5. МИЛОВАН ПАВЛОВИЋ, МИОДРАГ МЛАДЕНОВИЋ

Piston Middle Position Test, Variable Stator Vane  Actuator of Engine CFM56-3 /-5 /-7 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

6. МИЛОШ ЂАЛЕТИЋ, НАДА РАТКОВИЋ КОВАЧЕВИЋ

Дигитални мерач капацитета и пуњач акумулатора

САОБРАЋАЈ

 7.  МАРКО СТОКИЋ, ВЛАДИМИР ЂОРИЋ, ВЛАДИМИР МОМЧИЛОВИЋ, БРАНКА ДИМИТРИЈЕВИЋ

Анализа емисија  загађујућих материја теретног моторног возила за различите ЕУРО стандарде и
експлоатационе услове

8. ЈЕЛЕНА СИМИЋЕВИЋ

Управљање паркирањем у Србији 

МЕНАЏМЕНT 

9. ВУЈАДИН ВЕШОВИЋ

Сећање на доајена организационих наука и управљања проф. др Вукана Дешића: развој научне организације рада у ФНР Југославији и окружењу

10. ВЕСНА СПАСОЈЕВИЋ БРКИЋ, МИРЈАНА МИСИТА, УГЉЕША БУГАРИЋ, ЗОРИЦА ВЕЉКОВИЋ, ТИЈАНА ВЕСИЋ ПАВЛОВИЋ

 Професор Вукан Дешић као оснивач Катедре за научну организацију рада: 70. јубилеј 

11. МИРЈАНА МИСИТА, ВЕСНА СПАСОЈЕВИЋ БРКИЋ, ИВАН РАКОЊАЦ, МИЛАНКО ДАМЈАНОВИЋ, МАРТИНА ПЕРИШИЋ,   НЕДА ПАПИЋ, ГОРАН ЂУРИЋ

Модел анализе ризика рада дампера и експертни систем HAMRISK

12. КАТАРИНА ДИМИЋ-МИСИЋ, АЛЕКСАНДАР БРКИЋ, MONIR IMANI, ERNEST BARCELO, PATRICK GANE

 Sustainability Challenge on Pollution and Air Quality Inside Heavy-duty Vehicle Cabins

 КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА  И МЕТРОЛОГИЈА 

13. ЗОРАН ПЕНДИЋ, САЊА ПЕНДИЋ ПОЛАК, АНА МИЛИЈИЋ, БОЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, ЖЕЉКО МАРКОВИЋ, ВЕСНА РЕЉИЋ-ЋУРИЋ, САЊА ИВОШЕВИЋ

Basic ISO Standards Related to the Quality and Safety/Security in Health Care Institutions

14. ДИЈАНА ТАДИЋ

Фазе развоја квалитета – закључно са концептом Квалитета 5.0     

15. STANISLAV LISSE

Војна стратегија
 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs