Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 1/2016 
година LXXI No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ВЛАДИМИР РАЈИЋ, ЉИЉАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ, СМИЉА МАРКОВИЋ, ДРАГАН УСКОКОВИЋ

Синтеза и оптичке карактеристике наноструктурних прахова ZnO и ZnO/PEO

2. СТОЈА МИЛОВАНОВИЋ, РОБЕРТ КУСКА, МАРИЈА ЛУЧИЋ ШКОРИЋ, МЕЛИНА КАЛАГАСИДИС КРУШИЋ, SULAMITH FRERICH, ИРЕНА ЖИЖОВИЋ, ЈАСНА ИВАНОВИЋ

Swelling Kinetics nad Impregnation of PLA with Thymol under Supercritical CO2 Conditions

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. ДУШИЦА ПЕШИЋ, НИКОЛА МИШИЋ, АЦА БОЖИЛОВ

Прорачун отпорности дрвених елемената на дејство пожара према Еврокоду 5

4. САЊА ТУЦИКЕШИЋ, ГОРДАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, ЈЕЛЕНА ГУЧЕВИЋ

Моделовање разлике референтних површи тијела Земље за рјешавање проблема вертикалног позиционирања

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. РИЈАД ШИШИЋ, ЗЕХРУДИН ОСМАНОВИЋ, ЕДИН ДЕЛИЋ, ЗВЈЕЗДАН КАРАЏИН, МЕРИМ АЛИЧИЋ

Резултати испитивања ефикасности сувог одсумпоравања димних гасова из котлова на угаљ малог капацитета

6. СОЊА ЂОКАНОВИЋ

Клизишта и штете на објектима настале као последица интензивних падавина  у општини Крупањ

МАШИНСТВО

7. ГОРАН ВАСИЛИЋ, САША ЖИВАНОВИЋ

Моделирање и анализа реконфигурабилног двоосног паралелног механизма МОМА са оснаженим транслаторним зглобовима

8. РАДОМИР МИТРОВИЋ, ПЕТАР МИШЉЕН, ЖЕЉКО ДЕСПОТОВИЋ, МИЛАН МАТИЈЕВИЋ

Имплементација алгоритама управљања резонантног вибрационог дозатора на Симатиц С7-1200 из MATLAB Simulink окружења

9. МИЛОВАН МЕДОЈЕВИЋ, ЈОВАН ПЕТРОВИЋ, НЕНАД МЕДИЋ, МИЛАНА МЕДОЈЕВИЋ

Технологије производње водоника коришћењем соларне енергије

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. НИКОЛА ЂОРЂЕВИЋ, ДАНЕ ЖАКУЛА, МИЛИЦА ЈЕВТИЋ, РАДОЈИЦА ТОМАШЕВИЋ, ЗОРАН РАДАКОВИЋ

Контрола температуре уљних трансформатора променом брзине обртања вентилатора

11. МИЛОШ ЈЕЧМЕНИЦА, ЈОВАН ТРИФУНОВИЋ, МИОМИР КОСТИЋ

Поређење могућности конвенционалне методологије и софтвера CYMGRD при пројектовању уземљивача типичне дистрибутивне трансформаторске станице

12. ИЛИЈА ДЕРИКУЧКА, ЈАДРАНКА РАДОВИЋ

Анализа виших хармоника у систему напајања административног објекта са груписаним нелинеарним потрошачима малих снага

САОБРАЋАЈ

13. АНА НИКОЛИЋ, ВЛАДИМИР ЂОРИЋ

Методологија процене потрошње енергије у саобраћају коришћењем транспортног модела града

14. НИКОЛА ИВАНОВ, РАДОСАВ ЈОВАНОВИЋ

An Insight into Airline Dynamic Pricing Practices in Emerging Markets: Effects of Low Cost Carriers' Presence on Routes from Belgrade „Nikola Tesla“ Airport

МЕНАЏМЕНT 

15. ДАРКО БОЖАНИЋ, ДРАГАН ПАМУЧАР, САМЕД КАРОВИЋ

Примена методе MABAC у подршци одлучивању употребе снага у одбрамбеној операцији

16. ДУШАН ЂУРОВИЋ, МИОДРАГ БУЛАТОВИЋ

Организациона структура и група одабраних критеријума у моделу оцјењивања успјешности грађевинских предузећа

17. ГОРАН КИЛИБАРДА, ВЕСНА ШОБАЈИЋ, ИВАНА БЕРИЋ, ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ

 Управљање софтверским пројектима

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

18. ДАРКО СТАНОЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР ТАНАСКОВИЋ

Преференције наставника према уџбенику

19. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ

Fire Simulation in House Conditions

20 ДРАГАН МАРИНОВИЋ, ВЛАДИМИР САВИЋ, НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, МАРИНА СТОЈАНОВИЋ, ДАНИЛО ПОПОВИЋ

Квалитет воде за пиће из сеоских водовода после мајских поплава 2014. године у околини града Краљева

 

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs