Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 5/2010
година LXV No 5 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ, СМИЉА МАРКОВИЋ, ДРАГАН УСКОКОВИЋ
Мерење расподеле величина честица методом дифракције ласерске светлости

 НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. АЛЕКСАНДАР БОЖОВИЋ
Утицај савремених тектонских кретања на високе бране

3. МИРКО БОРИСОВ, МИЛАН ТРИФКОВИЋ
Инфраструктура просторних података и картографија

4. СТЕВАН РАДОЈЧИЋ, БРАНКО БОЖИЋ
20 година од првих ГПС мерења у Србији – кампања EPVGI90

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. МИЛОСАВ СИМИЋ, ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ, ДУШАН НИКОЛИЋ
Дистрибуција обојених и племенитих елемената у примарном и секундарном ореолу расејавања у рудном пољу Градиште – Старо Корито на Старој планини

6. МИЛЕНА ЋОСИЋ, ЗАГОРКА АЋИМОВИЋ – ПАВЛОВИЋ, И. БОБИЋ
Промена морфологије фаза у структури надеутектичке Al18%Si легуре добијене полукокилним грави­тационим ливењем и реокастинг поступком

7. ВЕЉКО ОМАЉЕВ, СЛАЂАН ТИМОТИЈЕВИЋ
Расподела фиктивног елемента збира оксида алуминијума, гвожђа и силицијума у бокситима Мачката

 МАШИНСТВО

8. РАДИВОЈЕ ПЕШИЋ, СТЕВАН ВЕИНОВИЋ
Добра и погрешна екологија на примеру возила

9. ИВАН ПЕШЕЊАНСКИ, БОРИВОЈ СТЕПАНОВ, БИЉАНА МИЉКОВИЋ
Проточни парни котлови за индустријске потребе

 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. САША НИКОЛИЋ, МАРКО МИЛОЈКОВИЋ, ДРАГАН АНТИЋ, БРАТИСЛАВ ДАНКОВИЋ, ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, СТАНИША ПЕРИЋ
Скоро ортогонални и квази-ортогонални филтри

11.  МИЛОЈЕ КОСТИЋ
Параметри еквивалентне шеме асинхроног мотора са краткоспојним ротором у режиму кратког споја

12.  ЉУБИНКО ЈАЊУШЕВИЋ, МАРИЈА ХРИБШЕК
Заједнички радни простор робота

13. ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ, БРАНКИЦА ПОПОВИЋ
Злонамерни програми

 САОБРАЋАЈ

14. БОЈАН БАКМАЗ
Перформансе саобраћаја у савременим комуникационим мрежама

15. ВЛАДИМИР ШКИЉАИЦА, МИЛИЦА МИЛИЧИЋ, ИВАН ШКИЉАИЦА
Техничке и експлоатационе карактеристике путничких бродова за градски и приградски саобраћај

16. ОЉА ЧОКОРИЛО, СЛОБОДАН ГВОЗДЕНОВИЋ, ПЕТАР МИРОСАВЉЕВИЋ
Методологија за процену трошкова удеса транспортног авиона

 МЕНАЏМЕНТ

17. ВУЈАДИН ВЕШОВИЋ
Стратешки правци развоја саобраћајног коридора Букурешт – Београд – Бар - Бари

18. МИРОСЛАВ РАДОЈИЧИЋ, ЗОРАН НЕШИЋ, ДРАГИША РАНЂИЋ
Some possibilities of multicriteria optimization in production planning

19. ТАТЈАНА РУДИЋ, ВЕСНА ШОБАЈИЋ
Процес управљања променама у ИТ пројектима

20. ЉИЉАНА ПЕЦИЋ
Контрола перформанси предузећа

 КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

21. МИЛАН ИВАНОВИЋ, ВИДОСАВ МАЈСТОРОВИЋ
Developed knowledge- based system for quality management level assessment

22. ЛАЗАР В. САРАНОВАЦ, НАДА М. ВУЧИЈАК
Алгоритми за одређивање фазне разлике између два синусна сигнала

23. WOLFGANG SCHÜTT
Some thoughts about organisation as prerequisite for the management of natural resources ( like energy)  

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs