Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

42. Међународна конференција "Водовод и канализација `21"

42. Међународна конференција "Водовод и канализација`21" у организацији Савеза инжењера и техничара Србије биће одржана од 12. до 15. октобра 2021. године у Врњачкој Бањи.

Суорганизатори Конференције  су ИТНМС Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Природно математички факултет из Новог Сада, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Технолошко металуршки факултет из Београда, Катедра за неорганску хемијску технологију, Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Инжењерска академија Србије и ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг из Бијељине.

Конференција се одвија под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Циљ Конференције је разматрање актуелних истраживачко развојних, техничко - технолошких, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и канализације, а све то са циљем бољег информисања и убрзанијег трансфера знања и искустава у примени савремених достигнућа и решења, као и унапређења научно-истраживачког рада и побољшања пословања предузећа водовода и канализације.

Тематика 

1. Изворишта воде за пиће

2.  Дистрибуција и потрошња воде за пиће

3.  Екологија и заштита

4.  Пречишћавање отпадних вода
5.   Канализациони системи

6. Санација канализација и водовода техникама без ископавања и увођење нових материјала

7. Модернизација и реструктуирање јавних комуналних предузећа водовода и канализације

8.  Дипломски, мастер и докторски радови студената постер секција

Конференција се одржава од 12. до 15. октобра 2021. године у Врњачкој Бањи Хотел "Фонтана".   

Рок за пријаву радова је 30. јун 2021. године, а рок за доставу коначних верзија радова је 10. септембар 2021. године.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и технира Србије тел. 011/3230-067 office@sits.rs

Прво саопштење

Пријава     

Регистрациони формулар Хотел "Фонтана"

 звештај са 41. Међународне конференције "Водовод и канализација `20"

41. Међународна конференција „Водовод и канализација`20‟, у организацији Савеза инжењера и  техничара Србије, одржана је у Краљеву, у хотелу „Турист‟ у периоду 13-16. октобар 2020. године.

Конференција је одржана под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у суорганизацији са Институтом за техно­логију нуклеарних и других минералних сировина - ИТНМС, Природно-матема­тичким факултетом - Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Универзитета у Новом Саду, Технолошко-металуршким факултетом – Катедра за неорганску хемијску технологију, Универзитета у Београду, Институтом за водо­привреду „Јарослав Черни‟, Београд, Инжењерском академијом Србије, Београд и ИПИН - Институтом за примјењену геологију и водоинжењеринг, из Бијељине. Одржавање конференције је подржала Инжењерска комора Србије, Београд. Домаћин ово­годишње конференције било је ЈКП „Водовод‟ Краљево.

Циљ конференције био је да се кроз разматрање актуелних техничко - технолошких, истра­живачко - развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и каналисања допринесе убрзанијем трансферу знања, информисању, при­мени савремених достигнућа и решења, унапређењу научно-истраживачког и раз­војног рада и побољшању пословања предузећа водовода и канализације и кому­налних система.

Радови презентовани на конференцији су били сврстани у више тематских области: Изворишта воде за пиће; дистрибуција и потрошња воде за пиће; Екологија и заштита; Пречишћавање отпадних вода; Канализациони системи.

Сви радови су прошли рецензију Програмског одбора у саставу проф. др Часлав Лачњевац, проф. др Срђан Колаковић, проф. др Срђан Рончевић, проф. др Рада Петровић, проф. др Славка Станковић, др Мирјана Стојановић, др Зорица Лопичић, проф. др Драган Милићевић, проф. др Јован Деспотовић, проф. др Радомир Капор, Душан Ђурић, проф. др Дарко Вуксановић, проф. др Горан Секулић, проф. др Васо Новаковић, проф. др Миладин Глигорић, проф. др Фехим Кораћ, проф. др Драгица Чамовска, проф. др Тодор Ановски, др Andzdej Kowal и проф. др Филип Кокаљ. 

Званични језици конференције били су српски и енглески. Конференцији је присуствовало преко 80 стручњака који се баве предметном пробле­матиком. Поред учесника из земље, запослених у јавно комуналним предузећима, на факултетима, институтима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским упра­вама за урбанизам, пројектантским фирмама, истој су присуствовали и стручњаци из земаља из окружења.

Свечано отварање конференције одржано је у сали хотела „Турист“, 14. октобра, са почетком у 10,00 часова. Све присутне учеснике и госте, у име организатора конференције Савеза инжењера и техничара Србије, поздравио је генерални секретар, проф. др Часлав Лачњевац и пожелео им успешан рад и пријатан боравак у Краљеву. У свом излагању истакао је да је одржавање конференције било доведено у питање имајући у виду стање са вирусом Covid 19. Међутим, захваљујући ауторима који су позитивно реаговали већ на први позив и изјавили да ће спремити радове, као и учесницима који су анкетирани потврдили да су, ако се испуне сви безбедносни услови, спремни да учествују на скупу, Савез је кренуо у реализацију овогодишње конференције. У том смислу се захвалио ауторима, учесницима скупа, спонзорима и колективу хотела „Турист“ у коме се конференција одржавала.

Након поздравне речи, генерални секретар СИТС проф. др Часлав Лачњевац, позвао је министра заштите животне средине г-дина Горана Тривана да се обрати учесницима конференције. Министар Триван је у свом обраћању истакао да воде постају планетарно стратешки важан ресурс, због којег ће се свет све више суочавати са миграцијама становништва и еколошким избеглицама. У вези отпадних вода, истакао је да је Министарство за мање од две године у општинама по Србији успело изради 29 пројеката за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода. Даље је истакао да је изградња малих хидроелектрана деривационог типа у заштићеним природним подручјима недопустива и штетна, као и да се решење овог проблема налази у изменама Закона о заштити природе, које су у процедури.

Учеснике конференције поздравили су и помоћник градоначелника Краљева, господин Никола Радевић, пожелевши им добродошлицу и успешан рад.  У име ЈКП „Водовод‟ Краљево, домаћина конференције, присутнима се обратио директор, господин Александар Протић, истакавши да су овакви скупови прилика за размену идеја, али и начин за стицање нових знања о темама које се обрађују на скупу.

У завршном делу свечаног отварања, одржана су два уводна предавања. Прво уводно предавање, на тему „Мале хидроелектране деривационог типа. Безначајна енергетска корист и немерљива еколошка катастрофа‟, одржао је проф. др Ратко Ристић, декан Шумарског факултета у Београду, а друго уводно предавање на тему „Потенцијални ризици по здравље људи и животиња од присуства вируса у системима за водоснабдевање и одвод отпадних  вода на моделу узрочника Covid 19‟, одржао је др Миленко Шеклер, вирусолог, виши научни саветник Ветеринарског иститута у Краљеву.

Радни део конференције одвијао се у оквиру преподневних и послеподневних сесија, на којима су радови презентовани, од стране еминентних стручњака из ове области, аутора из земље и иностанства. Излагања аутора је пратила одговарајућа стручна расправа, где је учесницима конференције било омогућено да се детаљније упознају са проблематиком обра­ђеном у презентованим радовима.

Трећег дана рада конференције за учеснике је организован обилазак црпне станице "Жичко поље"  ЈКП "Водовод" Краљево, где су имали прилику да се упознају са радом овог јавно комуналног предузећа.

У оквиру Конференције, преставили су се, као спонзори следећа предузећа: „Микро контрол“ доо, Београд, „V-Elin“ доо, Чаковец, Република Хрватска, „Ни Пек Гостол ТСТ“, Београд.

Сви радови, презентовани на кон­фере­нцији, публиковани су у Зборнику радова, а свим учесницима су подељени и сертификати о учешћу.

ГАЛЕРИЈА СЛИКА  

 

Медији о Конференцији 

Mинистарство заштите животне средине   

Најава Конференције   

Отварање Конференције   

 Извештај о Конференцији

 41. Међународна конференција "Водовод и канализација `20"

41. Међународна конференција "Водовод и канализација `20" у организацији Савеза инжењера и техничара Србије биће одржана од 13. до 16. октобра 2020. године у Краљеву.

Суорганизатори Конференције су ИТНМС Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Природно математички факултет из Новог Сада, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Технолошко металуршки факултет из Београда, Катедра за неорганску хемијску технологију, Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Инжењерска академија Србије и ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг из Бијељине.

Конференција се одвија под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Домаћин Конференцијe је ЈКП "Водовод" Краљево.

Циљ Конференције је разматрање актуелних истраживачко развојних, техничко - технолошких, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и канализације, а све то са циљем бољег информисања и убрзанијег трансфера знања и искустава у примени савремених достигнућа и решења, као и унапређења научно-истраживачког рада и побољшања пословања предузећа водовода и канализације.

Тематика 

1. Изворишта воде за пиће

2.  Дистрибуција и потрошња воде за пиће

3.  Екологија и заштита

4.  Пречишћавање отпадних вода

5.   Канализациони системи

6. Санација канализација и водовода техникама без ископавања и увођење нових материјала

7. Модернизација и реструктуирање јавних комуналних предузећа водовода и канализације

8.  Дипломски, мастер и докторски радови студената

Конференција се одржава од 13. до 16. октобра 2020. године у Краљеву Хотел "Турист".  

Рок за пријаву радова је 30. јун 2020. године, а рок за доставу коначних верзија радова је 10. септембар 2020. године.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и технира Србије тел. 011/3230-067 office@sits.rs  

Друго саопштење

Пријава


Спонзори
41. Међународне конференције "Водовод и канализација `20" 

  Главни спонзор фирма Микро Контрол 

 

 

 

 

Фирма је основана у Београду 1996. године. Током вишедеценијског рада у области индустријске аутоматизације успешно су реализовали више од 700 пројеката. Ови пројекти покривају широк спектар софтверских и хардверских решења примењених у различитим индустријама.

Решења су прилагођена захтевима клијената као што су ThyssenKrupp, FLSmidth, Strabag, Dobersek Engineering, Hesteel, Bor Copper Industry, Fiat, CRH Cement, Lesaffre Biospringer, Tetra Pak

Од 2018. године су присутни и на иностраном тржишту. Седиште фирме је смештено у Немачкој у граду Дортмунд. 

Опширније о фирми 

Сајт фирме   


Главни спонзор фирма V-ELIN DOO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма V-ELIN DOO je фирма у приватном власништву основана 1992. године. Oсновна дјелатност фирме је пројектовање индустријске електронике и аутоматике постројења, извођење радова на аутоматизацији постројења, као и израда и одржавање електроничких склопова и уређаја. Осим производње, за своје купце и пословне партнере фирма нуди цијелокупна рјешења од идеје и потребе, до коначног резултата.

Опширније

Сајт фирме  


Спонзор Конференције

MAK CMC doo

 

 

 

Компанија MAK CMC технологија воде д.о.о., са седиштем у Љубљани, основана је 1989. године и у приватном је власништву.

Компанија је усредсређена на развој, пројектовање, производњу, уградњу, одржавање и сервис технолошке опреме у областима припреме пијаћих, индустријских и отпадних вода са нагласком на физичко-хемијске процесе. 

Добављачи опреме коју уграђујемо у наша решења су врхунске словеначке, европске и светске компаније на пољу мешања, дозирања, дезинфекције, оксидације, технолошке опреме, филтарских елемената, хемикалија за пречишћавање воде итд.

Сајт фирме


Спонзор Конференције

OmniData

 

Фирма OmniDatа се бави имплементацијом и одржавањем пословних информационих система за јавна и комунална предузећа, а специјализирана је за развој софтверских компоненти система НАПЛАТА намењених за системе за евидентирање потрошње и обрачун комуналних услуга у циљу повећавања ефикасности процеса обрачуна и наплате у јавним и комуналним предузећима. Од оснивања јуна 2002, професионално су се определили и специјализовали за обављање послова везаних за системе за обрачун практично свих комуналних услуга, евиденцију потрошње, фактурисање и наплату воде, грејања, природног гаса, одношења чврстог отпада, закупа простора и осталих комуналних услуга.

На пољу информационих технологија које се могу применити комуналним предузећима успоставили су сарадњу са лидерима на овим просторима, тако да заједно са партнерима као конзорцијум, применом готових софтверских компоненти, могу да изграде савремен интегрални информациони систем који обједињава све пословне процесе: рачуноводство и финансије, кориснички сервис, евиденцију потрошње, обрачун и наплату, рекламације, управљање у реалном времену (SCADA), евиденцију потрошње на терену помоћу ПДА рачунара, системе даљинског очитавања бројила (AMR), географске информационе системе (GIS), геопозиционирање и праћење (GPS), аутоматске корисничке сервисе (InfoTel, SMS, WEB), архивирање документације, интернет пословање...

Сајт фирме

ПОСТЕР СЕКЦИЈА КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

Горан Секулић, Контрола непријатних мириса
код постројења за пречишћавање отпадних
вода 

Зоран Пендић, Сања Пендић Полак, Драгана
Јовановић, Бојана Јаковљевић, Часлав
Лачњевац, Марина Стрижак, Љиљана
Јовановић, Водовод и канализација у
окружењу вируса COVID-19 

 

Глорија Вукићевић, Дарко Вуксановић, Анализа
загађивача вода ријеке Зете

 

Драган Радоњић, Јелена Шћепановић, Дарко
Вуксановић, Утицај изградње и функционисања
колекторске канализације за прикупљање и
одвођење комуналних отпадних вода до новог
ППОВ-а Подгорица на квалитет животне средине

 

Жељка Миловановић, Драгана Милошевић,
Слађана Поповић, Славица Лазаревић, Рада
Петровић, Уклањање анјонске боје из отпадних
вода меркаптосиланизираним киселински
активираним сепиолитом

 

Dragica Chamovska, Aleksandra Porjazoska
Kujundziski, Electrochemical Methods for
Treatment of Water

 

 

Младен Попов, Маријана Крагуљ Исаковски,
Јелена Молнар Јазић, Александра Тубић,
Мирослав Јелечанин, Никица Ивић, Јасмина
Агбаба, Ефекти озонизација и комбинованог
O3/H2O2 процеса на промену садржаја
органских материја - Фабрика воде за пиће
у Новом Саду

 

Иван Милојковић,  Упоредна анализа
пројектантских решења КЦС Макиш методама
VIKOR и PROMETHEE

 

 

 

Никола Николић, Васо Новаковић, Дејан Петровић,
Ранко Грујић, Хидрогеолошле и хидрохемијске
карактеристике станарског неогеног угљеног
басена

 
   
   
   
   
   

Извештај са 40. Међународне конференције "Водовод и канализација `20"

40. Међународна конференција „Водовод и канализација`19‟, у организацији Савеза инжењера и  техничара Србије, одржана је у Новом Саду, у хотелу „Путник‟ у периоду 01-04. октобар 2019. године.

Конференција је одржана под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у суорганизацији са Институтом за техно­логију нуклеарних и других минералних сировина - ИТНМС, Природно-матема­тичким факултетом - Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Универзитета у Новом Саду, Технолошко-металуршким факултетом – Катедра за неорганску хемијску технологију, Универзитета у Београду, Институтом за водо­привреду „Јарослав Черни‟, Београд, Инжењерском академијом Србије, Београд и ИПИН - Институтом за примјењену геологију и водоинжењеринг, из Бијељине. Одржавање конференције је подржала Инжењерска комора Србије, Београд. Домаћин ово­годишње конференције било је ЈКП „Водовод и канализација‟ Нови Сад.

Циљ конференције био је да се кроз разматрање актуелних техничко - технолошких, истра­живачко - развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и каналисања допринесе убрзанијем трансферу знања, информисању, при­мени савремених достигнућа и решења, унапређењу научно-истраживачког и раз­војног рада и побољшању пословања предузећа водовода и канализације и кому­налних система.

Свечано отварање конференције одржано је у свечаној сали Градске куће у Новом Саду, 01. октобра, са почетком у 18,00 часова. Отварање је започето са извођењем  химне Републике Србије „Боже правде‟ од стране хора Гиманзије „Јован Јовановић Змај‟ из Новог Сада, након чега су извели и део Мокрањчевих руковети.

Све присутне учеснике и госте, у име организатора конференције Савеза инжењера и техничара Србије, поздравио је генерални секретар, проф. др Часлав Лачњевац и пожелео им успешан рад и пријатан боравак у Новом Саду. У свом излагању он је истакао да је идеја о одржавању скупа са тематиком водовода и канализације потекла још 70-их година прошлог века. Након неколико састанака Општег удружење за водопривреду Југославије и СИТЈ донета је одлука да се крене у реализацију скупа који ће бити посвећен питањима водовода и канализације. Први скуп одржан је давне 1981. године у Цавтату, са темом - Неки актуелни проблеми у системима водовода и канализације. Те године одржан је још један скуп у Суботици са истом тематиком, а наредних година, скупови су одржавани једном годишње. Уведена је пракса да водоводно предузеће, у граду у коме се скуп одржава, буде домаћин скупа. Нови Сад и водоводно предузеће овог града су, пре јубиларног 40. скупа, били већ домаћини скупова одржаних 1991. и 2001. године. Проф. Лачњевац је изразио велику захвалност руководству града Новог Сада, које је омогућило да се отварање конференције обави у предивном здању Градске куће. Присутнима је пренео и поздраве и жељу за успешно одржавање конференције, упућене од стране председника СИТС др Игора Марића, који се у време одржавања конференције налазио на годишњој скупштини FEANI.

Учеснике конференције поздравио је и члан Градског већа за комуналне делатности града Новог Сада, господин Владимир Стојковић. Он је присутнима пренео поздраве градоначелника Милоша Вучевића и изразио захвалност што се овако значајан скуп, са дугом традицојом и еминентним стручњацима, поново одржава у Новом Саду. Указао је на значај и одговорност посла који обављају водоводна предузећа, а који тражи стално праћење квалитета рада, усавршавање и надоградњу знања. Указао је на важност да постоји отвореност за нова знања и искуства и спремност да се учи иу искустава других. Због значаја водовода и канализације за сваки град, овај скуп је и прилика да локално комунално предузеће представи свој рад, будуће планове и пренесе своја искуства колегама, али и да усвоји све предлоге од значаја за даљи рад, како би били још бољи и ефикаснији. Зажелео је добродошлицу свима у Нови Сад, град, који је одређен за европску престоницу културе 2021. године.

Др Милован Живковић потпредседник СИТС, поздравио је присутне и у свом излагању истакао да је СИТС у прошлој години, низом активности, обележио јубилеј 150 година постојања и успешног рада. Он је у свом излагању истакао да је Савез изузетно активна асоцијација, у којој већина чланова ради на  волонтерском принципу и да Савез и његове чланице имају богату издавачку активност и одржавају велики број скупова. Један од значајнијих скупова је и Конференција "Водовод и канализација" која се ове године одржава 40. јубиларни пут. Констатовао је да конференције не би било да није вредних делатника из ове струке и вредног Организационог и Програмског одбора. Одржавање конференције изнедрило је између 11 и 12.000 страница писаног стручног и научног материјала, што представља изузетно значајну библиотеку. Оволики број страница говори о самом квалитету конференције, историји струке и то је нешто што остаје трајно записано. Он је пожелео  да Зборник радова са следеће конференције буде још обимнији од овогодишњег, који има преко 400 страна. У име СИТС он се захвалио граду Новом Саду, ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, и пожелео успешан рад учесницима као и лепо дружење током одржавања конференције.

Учесницима конференције се, у име ЈКП „Водовод и канализација‟ Нови Сад, као домаћина конференције, обратио директор, господин Гвозден Перковић и у свом обраћању, поздравио присутне и истакао је значај одржавања овакве конференције и пожелевши успешан рад учесницима.

Након поздравних говора, одржана је пројекција филма о Савезу и изведен је краћи музички програм хора из Дечијег села из Сремске Каменице.

Након музичког програма, додељене су посебне захвалнице за допринос популаризацији и успешној реализацији Међународне конференције „Водовода и канализација‟ појединцима, предузећима и спонзорима.

Захвалнице су додељене:

Захвалнице су уручене и следећим институцијама и спонзорима конференције:

У завршном делу свечаног отварања, одржана су два уводна предавања. Прво уводно предавање, на тему „Утицај климатских промена на ресурсе за водоснабдевање‟, одржао је проф. др Божо Далмација, а друго уводно предавање на тему „Градски водоводни и канализациони системи и велике поплаве‟, одржао је проф. др Јован Деспотовић. На крају свечаног отварања одржан је пригодан коктел за све присутне. 

Конференцији је присуствовало преко 120 стручњака који се баве предметном пробле­матиком. Поред учесника из земље, запослених у јавно комуналним предузећима, на факултетима, институтима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским упра­вама за урбанизам, пројектантским фирмама, истој су присуствовали и стручњаци из земаља из окружења.

Првог радног дана, 02. октобра 2019. године, рад конференције се одвијао у оквиру преподневних и послеподневних сесија, на којима су радови презентовани, од стране еминентних стручњака из ове области, аутора из земље и иностанства. Излагања аутора је пратила одговарајућа стручна расправа, где је учесницима конференције било омогућено да се детаљније упознају са проблематиком обра­ђеном у презентованим радовима.

На крају првог радног дана, Савез инжењера и техничара Србије, је у сарадњи са своје две колективне чланице, Савезом инжењера и техничара Војводине и Савезом заштите на раду Србије, организовао свечано отварање изложбе 150 година СИТС – „Од Техничарске дружине до савременог удружења‟. Изложба је отворена у холу Ректората, Универзитета у Новом Саду, са почетком у 18,00 часова. Одржавање изложбе је подржано од стране Универзитета у Новом Саду, Факултета техничких наука, Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент.  

На отварању изложбе, у свечаној сали Ректората Универзитета Нови Сад, присутнима су се обратили проф. др Часлав Лачњевац, генерални секретар СИТС, емеритус проф. др Илија Ћосић, председник Инжењерске академије Србије, проф. др Стеван Станковски, проректор за науку Универзитета Новом Саду и др Милован Живковић, потпредседник СИТС.

Проф. др Часлав Лачњевац, генерални секретар СИТС, поздравио је присутне и у свом излагању их укратко упознао са историјатом СИТС-а, организацијом, радом, циљевима и задацима. Он је изнео да ће у складу са традицијом, установљеном на претходним гостовањима изложбе, бити одржано предавање, овога пута посвећено делу академика Бранка Жежеља, који је један значајан део свог професионалног ангажовања везао и за град Нови Сад.

Проф. др Стеван Станковски, проректор за науку Универзитета Нови Сад, је у свом излагању изнео да је Универзитет у Новом Саду једини центар изврсности ван Европске уније у области техничких наука и пољопривреде. Универзитет у Новом Саду је први у региону по суми новца, коју је за своје пројекте добио из фондова ЕУ. Када се говори о инжењерству, прва асоцијација су Факултет техничких наука и ИТ сектор, који је изузетно развијен у Новом Саду, првенствено захваљујући томе што су имали адекватну потпору, која им је омогућила да све идеје слободно развијају.

Емеритус проф. др Илија Ћосић, поздравио је присутне у име Инжењерске академије Србије. У свом излагању он их је укратко упознао са циљевима и задацима Инжењерске академије Србије, хронологијом настанка, начином организовања и рада. Захвалио се Савезу инжењера и техничара Србије, као једном од оснивача Академије, на стручној, материјалној и финансијској помоћи коју пружа Академији у реализацији постављених циљева. Он је истакао да Академија попуњава празнину у научно-стручном простору између практично орјентисаних инжењерских актера који делују у реаним процесима материјалне и нематаријалне производње и фундаментално оријентисаних научно-истраживачких учесника у процесу рада и деловања САНУ. Присутне је упознао са податком да су чак три председника ИАС, дошла са Факултета техничких наука у Новом Саду и то проф. др Драгутин Зеленовић, проф. др Радомир Фолић и проф. др Илија Ћосић. Што се тиче изложбе изнео је да она представља вредну ретроспективу развоја инжењерске струке на овим просторима, која је дала значајан допринос развоју српског друштва последњих 150 година. Захвалио се ауторима изложбе на уложеном труду и идеји да на овај начин унапреде инжењерску струку, јер ко не зна одакле долази, тај не зна ни куда иде, а Савез на овај начин показује да зна и одакле долази и куда иде.

Др Милован Живковић, потпредседник СИТС, поздравио је присутне и надовезао се на уводно излагање проф. др Часлава Лачњевца, износећи да су школовани инжењери били ти који су помогли да Србија изађе из велике заосталости и беде. Инжењери су још у 19. веку схватили да се морају удружити у асоцијацију у којој ће размењивати знања и искуства. Постојање и деловање Савеза кроз три века, управо указује на потребу постојања једне овакве организације. Суштина постојања Савеза је волонтерски рад и заједничка платформа деловања инжењера ради развоја и размене искустава. Задатак инжењера није да се баве сувом техником, већ да воде рачуна о свему ономе што заокупља њихов посао, не мешајући се у политичке игре. Организовање изложбе имало је за циљ да се макар мало оживи прошло време и сећање на инжењере који су деловали у њему, на њихова незаборавна дела, рад, упорност и људскост. Свој говор је закључио констатацијом да се од нас очекује да својим радом у садашњем тренутку  помогнемо онима који долазе.

Након поздравних говора, емеритус проф. др Радомир Фолић, као неко ко је део свог инжењерског ангажовања управо провео са на релацији Београд Нови Сад, и имао прилику и част да ради и са академиком Жежељом, одржао је надахнуто предавање на тему „Дело академика Бранка Жежеља‟,

Изложбену поставку свечано је отворио проф. др Стеван Станковски, проректор Универзитета у Новом Саду

Другог дана конференције, 03. октобра 2019. године, између две сесије, учесницима скупа је организована посета Музеју града Новог Сада на Петроварадинској тврђави, са обиласком подземних војних лагума првог нивоа у пратњи водича.

У оквиру конференције организован је Округли сто на тему: „Вода, енергија и одржи­ви развој“. Координатори Округлог стола били су проф. др Часлав Лачњевац, гене­рални секретар СИТС и мр Зоран Пендић, руководилац Развојног центра СИТС.

На крају другог радног дана, организована је свечана вечера за све учеснике у хотелу „Путник‟. На почетку свечане вечере, додељене су захвалнице по­је­дин­цима, институцијама и спонзорима који су дали свој лични допринос успешној реа­лизацији 40. Међународне конференције „Водовод и кана­ли­зација`19‟. Захвалнице је уручио проф. др Часлав Лачњевац, генерални секретар СИТС, и то:

Захвалнице су уручене и следећим институцијама и спонзорима конференције:

Фирмама спонзорима

Последњег дана одржавања конференције 04. октобра 2019. године, за све уче­снике конференције организован је обилазак Фабрике воде у Новом Саду и излет у Сремске Карловце. Обилазак Фабрике воде је реализован у сарадњи са домаћином скупа ЈКП „Водовод и канализација‟ Нови Сад. Технички директор г-дин Никица Ивић са сарадницима, упознао је присутне са укупним капацитетом фабрике, њеним радом, могућностима, приоритетима и проблемима са којима се суочавају у раду.

У оквиру одржавања конференције организована је и пратећа изложба опреме, на којој су презентовани производни програми и програми услуга фирми из земље и окружења. Учешће, као спонзори, на овогодишњој конференцији узели су: „Grundfos‟ Београд, „Valman‟ Београд, „CWG Balkan‟ Београд, „WIG‟ Београд, „Омнидата‟ Шабац, „Superlab‟ Београд, „Aliaxis‟ Ниш, „MAK-CMC Тehnologije vode‟ Љубљана, Република Словенија, „PA-EL‟ Велико Трговишће, Република Хрватска, „Еco clean doo‟ Београд, „Plativoo‟ Футог, „Pimi‟ Београд, „Мigros‟ Петроварадин, „Impuls hemija‟ Нови Сад.

Сви радови, презентовани на кон­фере­нцији, публиковани су у Зборнику радова. Учесницима су подељени и сертификати о учешћу. Уз остали, пратећи материјал, организатор конференције се потрудио да за учеснике припреми и посебан CD на коме су се налазили Зборници радова са свих, до сада одржаних, конференција.

Одржавањем овогодишње конференције на изузетно високом нивоу, остварен је значајан напредак у односу на претходне, који се огледа и у већем бројем учесника из иностранства и бољем квалитету изложених радова.

Посебну захвалност за успешну реализацију конференције изражавамо дома­ћини­ма: ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, г-дину Гвоздену Перковићу генералном директору и гос­подину Никици Ивићу техничком директору ЈКП „Водовод и канализација‟ Нови Сад и њиховим сарадницима.

ЗБОРНИК РАДОВА СА 40 КОНФЕРЕНЦИЈЕ    

ГАЛЕРИЈА СЛИКА 

Отварање Конференције  

Oтварање изложбе у Ректорату Универзитета у Новом Саду  

Радни део Конференције

Посета Петроварадину

Посета ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

 40. Међународна конференција "Водовод и канализација `19"

Ове године се, у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, одржава јубиларна 40. по реду Међународна конференција "Водовод и канализација `19". 

Суорганизатори Конференције су ИТНМС Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Природно математички факултет из Новог Сада, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Технолошко металуршки факултет из Београда, Катедра за неорганску хемијску технологију, Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Инжењерска академија Србије и ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг из Бијељине.

Конференција се одвија под покровитељством Министарства просвете, науке и техлошког развоја Републике Србије.

Домаћин Конференција је ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

Циљ Конференције је разматрање актуелних истраживачко развојних, техничко - технолошких, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и канализације, а све то са циљем бољег информисања и убрзанијег трансфера знања и искустава у примени савремених достигнућа и решења, као и унапређења научно-истраживачког рада и побољшања пословања предузећа водовода и канализације.

Тематика 

1. Изворишта воде за пиће

2.  Дистрибуција и потрошња воде за пиће

3.  Екологија и заштита

4.  Пречишћавање отпадних вода

5.   Канализациони системи

6. Санација канализација и водовода техникама без ископавања и увођење нових материјала

7. Модернизација и реструктуирање јавних комуналних предузећа водовода и канализације

8.  Дипломски, мастер и докторски радови студената

Конференција се одржава од 1. до 4. октобра 2019. године у Новом Саду Хотел "Путник".  

Рок за пријаву радова је 31. мај 2019. године, а рок за доставу коначних верзија радова је 20 август 2019. године.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и технира Србије тел. 011/3230-067 office@sits.rs  

Друго саопштење

Пријава  

Спонзори 40. Међународне конференције
"Водовод и канализација `19"

ALIAXIS 

 
Omnidata 

SUPERLAB

 MAKCMC
 CWG

  WIG

  Valman 

 

 GRUNDFOS

 PA-El

 

PLATIVO

PIMI

 

  IMPULS HEMIJA

 

 

 MIGROS

 

 ECO CLEAN DISTRIBUTIONS

 

 

 

  Извештај са 39. Међународног стручно научног скупа "Водовод и канализација `18"

39. Међународни стручно научни скуп "Водовод  и канализација`18"  у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, одржан је Ваљеву, у хотелима "Гранд" и "Нарцис" у периоду од 9 - 12. октобра 2018. године.

Скуп је одржан под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а суорганизатори скупа су били Инжењерска академија Србије, ЈКП " Београдски водовод и канализација" Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина - ИТНМС, Институт за водопривреду "Јарослав Черни", ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг, Бијељина, Саобраћајни институт ЦИП. Скуп је помогла и Инжењерска комора Србије. Домаћини скупа су били ЈКП  "Водовод"  Ваљево и ЈП "Колубара Стубо-Ровни" Ваљево.

Циљ скупа је био да се кроз разматрање актуелних техничко - технолошких, истраживачко - развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и каналисања допринесе убрзанијем трансферу знања, информисању, примени савремених достигнућа и решења, унапређењу научно-истраживачког и развојног рада и побољшању пословања предузећа водовода и канализације и комуналних система.

Свечано отварање скупа је одржано у свечаној сали Скупштине општине Ваљево.

Учеснике скупа је у име организатора, Савеза инжењера и техничара Србије, поздравио генерални секретар, проф. др Часлав Лачњевац  и пожелео им добродошлицу, успешан рад и пријатан боравак у Ваљеву. Присутне је упознао да се овогодишњи скуп одржава у години када СИТС обележава велики јубилеј 150 година свог постојања и успешног рада. Он је указао на значај који скуп има, као и на његову дугу традицију и захвалио се ауторима радова, учесницима и излагачима који континуирано доприносе његовој препознатљивости, успешности и трајању.

Учеснике скупа је поздравио и градоначелник Ваљева г-дин др Слободан Гвозденовић и пожелео им угодан боравак у Ваљеву. Говорећи о Ваљеву, граду домаћину скупа, он је истакао да се скуп одржава у граду којег називају српском Светом гором и кога окружују значајни манастири Лелић, Ћелије, Пустиња, као и граду у чијем окружењу се одиграла  чувена Колубарска битка. Учесницима је пожелео успешан рад, наводећи да је посао који обављају одговоран и да тражи стално праћење струке, иновирање знања и усавршавање.

Учесницима скупа се обратио и председник СИТС др Игор Марић. У свом излагању, др Марић је истакао да га радује велики одзив учесника на скупу, што показује да су инжењери заинтересовани за размену знања и перманентну едукацију, са једне стране, а са друге стране показује да инжењерство постаје актуленије него што је било у претходном периоду. Он је учеснике упознао и са активностима које је СИТС организовао у години обележавања јубилеја: Свечаном академијом која је одржана на Грађевинском факултету и Стручним скупом одржаним у Српској академији наука и уметности, као и са активностима које су у току, а које се односе на припрему изложбе, чије отварање је планирано за крај новембра у Музеју науке и технике. У овом говору осврнуо се и на недавно завршену скуштину FEANI, чији је СИТС члан.

Након поздравних говора, кратки уметнички програм извели су ученици Музичке школе "Живорад  Грбић" .

Скупу је присуствовало преко 100 стручњака који се баве предметном проблематиком. Поред учесника скупа из земље, запослених у јавно комуналним предузећима, институтима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским управама за урбанизам, пројектантским фирмама, истом су присуствовали и стручњаци из земаља из окружења.

Од пријављених научних и стручних радова, 48 је прошло рецензију чланова Програмског одбора скупа у саставу проф. др Часлав Лачњевац, (председник), проф. др Срђан Колаковић, проф. др Срђан Рончевић, проф. др Рада Петровић, проф. др Славка Станковић, др Мирјана Стојановић, доц. др Драган Милићевић, проф. др Радомир Капор, Душан Ђурић, дипл.инж, Зоран Матић, дипл. инж, проф. др Горан Секулић, проф. др Васо Новаковић, проф. др Сречо Павлин, проф. др Фехим Кораћ, проф. др Драгица Чамовска, проф. др  Кирил Лисичков и проф. др Филип Кокаљ.

Радни део скупа се одвијао у оквиру преподневних и послеподневних сесија на којима су радови презентовани, од стране еминентних стручњака из ове области, аутора из земље и иностанства. Излагања аутора је пратила одговарајућа стручна расправа, где је учесницима скупа било омогућено да се детаљније упознају са проблематиком обрађеном у презентованим радовима.

Другог дана скупа између две сесије, учесницима скупа је организован обилазак Народног музеја и Модерне галерије Ваљево.

У оквиру скупа организован је Округли сто са темама: "Нацрт Закона о води за људску употребу-мутна вода на извору", "Квалитет сеоских водовода датих на управљање ЈКП "Водовод Ваљево" и "Локални водни објекти града Краљева и околине".

На Округлом столу посебна пажња је била посвећена теми "О Нацрту Закона о водама" где је пристутне упознао са садашњим актуелностима др Небојша Вељковић, начелник за мониторинг квалитета воде из Агенције за заштиту животне средине, Београд. Координатори Округлог стола били су проф. др Часлав Лачњевац, мр Зоран Пендић и мр Богдан Влаховић.

Последњег дана одржавања скупа за учеснике је организован обилазак манастира Лелић, где су могли да се упознају са радом и животом нашег епископа Николаја Велимировића, као и обилазак бране "Стубо Ровни" у организацији домаћина скупа ЈП "Колубара Стубо-Ровни" Ваљево.

У оквиру одржавања скупа организована је и пратећа изложба опреме на којој су презентовани производни програми и програми услуга фирми из земље и окружења.  Главни спонзори скупа су били фирме "Kolektor sisteh doo" Љубљана, "Јugokaolin doo" Београд,  "HidroGeoEko"  Београд,"Krušik plastika doo"  Осечина, док су спонзори скупа биле фирме "Omnidata" Шабац, "Аrmas doo" Сопот "Superlab" Београд  "MAK- CMC Тehnologije vode" Љубљана  "V-Elin" Чаковец , "Hanna instruments" Београд, "Еco clean doo" Београд и "Plativoo" Футог.

Сви радови презентовани на скупу су публиковани у оквиру Зборника радова, а учесницима су подељени и сертификати о учешћу на скупу. Овогодишњи скуп је одржан на високом нивоу и постигнут је значајан напредак у односу на претходне, са већим бројем учесника из иностранства и бољим квалитетом изложених радова.

Посебну захвалност за успешну реализацију скупа изражавамо домаћинима г-дину Ђорђу Милановићу директору ЈП "Колубара Стубо-Ровни" Ваљево и директору ЈКП "Водовод Ваљево" г-дину Зоран Митровићу, као и њиховим сарадницима.

Галерија слика 

Спонзори 39. Међународног стручно научног скупа "Водовод и канализација`18" 

Главни спонзори Скупа  

 HidroGeoEko inženjering   

 

 

JUGOKAOLIN

  

KOLEKTOR -SISTEH

 

Крушик-пластика   

 

   

СПОНЗОРИ СКУПА

ALIAXIS 

 

 V-ELIN doo


   
 MAKCMC


 SUPERLAB


 CWG

ARMAS

 

 Omnidata 

 HANNA INSTRUMENTS

 

   
   

 

Извештај са 38. Међународног стручно научног скупа "Водовод и канализација `17"

38. Међународни стручно научни скуп „Водовод и канализација`17“, у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, одржан је Крагујевцу, хотел „Шумарице“ у периоду од 10-13.10.2017. године.

Скуп је одржан под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а суорганизатори скупа су били Инжењерска академија Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Инжењерска комора Србије, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина - ИТНМС, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг, Бијељина и Саобраћајни институт ЦИП. Домаћин скупа је био ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

Циљ скупа је био да се кроз разматрање актуелних техничко - технолошких, истраживачко - развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и каналисања допринесе убрзанијем трансферу знања, информисању, примени савремених достигнућа и решења, унапређењу научно-истраживачког и развојног рада и побољшању пословања предузећа водовода и канализације и комуналних система.

Учеснике скупа је у име организатора, Савеза инжењера и техничара Србије, поздравио генерални секретар, проф. др Часлав Лачњевац и пожелео им добродошлицу, успешан рад и пријатан боравак у Крагујевцу. Он је указао на значај који овај скуп има и на његову дугу традицију и захвалио се ауторима радова и учесницима који доприносе његовој актуелности и трајању. Присутне је упознао и са детаљима везаним за предстојећи велики јубилеј 150 година СИТС и начине на које ће исти бити обележен.

Учесницима скупа се обратио и г-дин Ивица Момчиловић заменик градоначелника Крагујевца . Он је изнео да је град Крагујевац почаствован приликом да угости један овако еминентан и озбиљан скуп чији је домаћин ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац. Истакао је да је, узимајући у обзир окружење у коме живимо и брзи развој технологија и привреде и у нашој земљи и у земљама у окружењу, који има утицаја на животну средину, потребно да сви ми подигнемо нашу свест на виши ниво и да се потрудимо да генерацијама које долазе сачувамо здраву и чисту пијаћу воду. У том смислу је изнео да се нада да ће скуп резултирати и предлозима који ће утицати не само на свест свих нас, већ и на законску регулативу коју је можда потребно и мењати у одређеним сегментима, како би сачували животну средину и воду оставили здраву и чисту. 

У име домаћина скупа, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, учеснике скупа је поздравио и званично и отворио скуп генерални директор г-дин Небојша Јаковљевић. Он је презентовао активности ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, постигнуте резултате, као и планове за даље рад. Изнео је да је за крагујевачки ЈКП „Водовод и канализација“ од значаја, што ће на скупу кроз седам радова чији су аутори стручњаци из овог јавно комуналног предузећа, бити по први пут омогућено да се учесници скупа упознају са свим карактеристикама њиховог рада, као једног сложеног система који има дистрибутивни систем у дужини од 600 km, 400 km канализационе мреже, као и систем за пречишћавање отпадних вода.

Првог радног дана скупа, имали смо посебну част и задовољство да угостимо и министра за заштиту животне среднине г-дина Горана Тривана, који се обратио учесницима скупа. Министар Триван је посебан акценат ставио на решавање проблема прикупљања и прераде отпадних вода, указујући да се решавањем тога проблема решава и проблем загађености земљишта, квалитета хране и подземних вода. To је један од највећих послова који очекује Србију у наредном периоду и на чијој реализацији ће морати да се ангажују осим ресорног министарства и локалне самоуправе, које ће у припреми пројеката и тражењу иностраних средстава имати подршку министарства.

Скупу је присуствовало око 150 стручњака који се баве овом проблематиком. Поред учесника скупа из земље, запослених у јавно комуналним предузећима, институтима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским управама за урбанизам, пројектантским фирмама, истом су присуствовали и стручњаци из земаља из окружења.    

Од пријављених научних и стручних радова, 53 је прошло рецензију чланова Програмског одбора скупа у саставу проф. др Часлав Лачњевац, (председник), проф. др Срђан Колаковић, проф. др Срђан Рончевић, проф. др Рада Петровић, проф. др Славка Станковић, др Мирјана Стојановић, доц. др Драган Милићевић, проф. др Радомир Капор, Душан Ђурић, дипл.инж, Зоран Матић, дипл. инж, проф. др Горан Секулић, проф. др Васо Новаковић, проф. др Милан Сак-Боснар, проф. др Фехим Кораћ, проф. др Драгица Чамовска, проф. др Филип Кокаљ, проф. др Кирил Лисичков.

Радни део скупа се одвијао у оквиру преподневних и послеподневних сесија на којима су радови презентовани, од стране еминентних стручњака из ове области, аутора из земље и иностанства. Излагања аутора је пратила одговарајућа стручна расправа, где је учесницима скупа било омогућено да се детаљније упознају са проблематиком обрађеном у презентованим радовима.

У оквиру скупа организован је Округли сто са темама: „Безбедност и сигурност водоводних система“ и „Сеоски водоводи“. Координатори Округлог стола су били проф. др Часлав Лачњевац и мр Богдан Влаховић.

Последњег дана одржавања скупа за учеснике је организована посета Крагујевцу са обиласком најважнијих историјских знаменитости града, међу којима је и музеј Стара ливница, као и обилазак Постројења за пречишћавање отпадне воде Цветојевац, које послује у оквиру ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

У оквиру одржавања скупа организована је и пратећа изложба опреме на којој су презентовани производни програми и програми услуга фирми из земље и окружења. Главни спонзори скупа су били фирме HidroGeoEko, Valman, Krohne i Aliaxis док су спонзори скупа биле фирме Omnidata, Superlab, MAKCMC, IND EKO, V-Elin, Alpeng, Prominent, Dipar, Poliester cevi.

Сви радови презентовани на скупу су публиковани у оквиру Зборника радова, а учесницима су подељени и сертификати о учешћу на скупу. Овогодишњи скуп је представљао значајан напредак у односу на претходне, са већим бројем учесника из земље и иностранства и бољим квалитетом изложених радова.

За успешну реализацију скупа посебну захвалност изражавамо г-дину Небојши Јаковљевићу генералном директору ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац и његовим сарадницима.

Галерија слика   

Други о скупу 

 Министарство заштите животне средине Републике Србије 
 
 Град Крагујевац   

 iKragujevac
 

СПОНЗОРИ
38. Међународног стручно научног скупа
 "Водовод и канализација`17" 

ГЛАВНИ СПОНЗОРИ СКУПА

 

HidroGeoEko inženjering  

 

Krohne Gmbh   

 

 Valman   

 

 WIG

 

 ALIAXIS 

 

 

 

СПОНЗОРИ СКУПА

 

 

 

Omnidata 

 

 V-ELIN doo

 

 

 

 IND-EKO    

 

 

 

Sigma Hlorogen   

 

 

 

 SCHIEBEL AKTUATORI DOO

 

 

 

MAKCMC

 

 

 

SUPERLAB

 

 

 ALPENG

 

 

 

ProMinent

 

 

Poliester

 

DIPAR

 

 


 

 

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs