Име члана Број чланске карте
Токалић Бојана, мастер инжењер шумарства 2079
Аврамовић Гордана, дипл.инж.шум. 1370
Букара Богдан, дипл.инж.тех. дрвета 2037
Гавриловић Мирјана, дипл.инж.шум. 239
Галечић Милош , дипл.инж.шум. 1081
Гусинац Ален , мастер инжењер шумарства 2080
Ђорђевић Бојан , дипл.инж.шум. 1831
Илић Иван, дипл.инж.шум. 1969
Јовановић Смиљана, дипл.инж.шум. 298
Костић Илија , дипл.инж.шум. 1801
Мандић Раде, дипл.инж.шум. 1627
Матовић Лука, дипл.инж.шум. 1856
Милутиновић Маријана , мастер инжењер пејзажне архитектуре 2086
Младеновић Страхиња, дипл.инж.шум. 1747
Пајић Марко, дипл.инж. прераде дрвета 1935
Пендић Ања, дипломирани индустријски дизајнер 1598
Петер Слободан, дипл.инж.шум. 347
Поповић Мирјана, дипл.инж.шум. 936
Поповић Тања, дипл.инж.шум. 826
Поповић Филип, дипл.инж.шум. 828
Ристивојевић Дејан , дипл.инж.шум. 1065
Ристић Александар, струковни инж.тех.-технологија дрвета 1608
Рончевић Вукашин, мастер инж.маш. 1895
Спаић Жана, дипл.инж.шум. 960
Томић Милисав , др.тех.наук. 2087
Филиповић Ђорђе, дипл.инж.шум. 829
Црногаћа Бојан, мастер инжењер шумарства 1513

 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067