Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 2/2023
година LXXVIII No. 2 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

 1. МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ, МИЛОШ ПЕТРОВИЋ, НИКОЛА ЗЛАТАНОВИЋ, HOUDA ALI ELMADANI GAMOUDI, ВЕСНА РАДОЈЕВИЋ

Синтеза, структурна и механичка својства нанокомпозита на бази желатина са цинк  oксидом за примену у стоматологији

2. АЛЕКСАНДАР МИТРАШИНОВИЋ, ЈАСМИНА НЕШКОВИЋ, ОГЊЕН РИСТИЋ, НЕБОЈША ЛАБУС, МИЛИНКО РАДОСАВЉЕВИЋ, ЗОРАН ОДАНОВИЋ

Праћење количине формиране чврсте фазе у легури алуминијума у условима слободног хлађења

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. ПЕТКО ВРАНИЋ, ЈОВАН ПОПОВИЋ, МИЛУТИН ПЕЈОВИЋ, БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ, АНАСТАСИЈА МАРТИНЕНКО

Методологија контроле геометрије кранских шина геодетским мерењима

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. ДАРКО БОЖОВИЋ, ВЛАДИМИР СИМИЋ

Лежиште Јовановићи - нови формациони тип архитектонско-грађевинског камена Црне Горе

МАШИНСТВО 

5. САША ЖИВАНОВИЋ, НИКОЛА СЛАВКОВИЋ, СЛОБОДАН ТАБАКОВИЋ, ЗОРАН ДИМИЋ

Програмирање и верификација програма за роботе који извршавају задатке машинске обраде
6. РАДЕ КНЕЖЕВИЋ, БРАНКО ЂЕДОВИЋ, МАРКО ПАИЋ

О стохастичким процесима у динамици планетарних преносника

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 7. МЛАДЕН РАДАКОВИЋ, МАРИНА МАРЈАНОВИЋ

Analyzing a Python Programming Example of Building an Artificial Intelligence Machine Learning Model for Detecting Cyber-Attacks – Benefits and Challenges

САОБРАЋАЈ

 8. МИЛОВАН КОВАЧ, СНЕЖАНА ТАДИЋ, МЛАДЕН КРСТИЋ

 Sustainable City Logistics Concepts – Elements and Conceptualization

9. АЛЕКСАНДРА СВОРЦАН, БОЈАНА МИРКОВИЋ

Анализа капацитета полетно-слетне стазе на Аеродрому Ниш

 МЕНАЏМЕНT 

 10. МИХАЈЛО ЂУРОВИЋ, ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ, ГОРАН ПЕРИЋ

Утицај стилова управљања на посвећеност запослених  у локалним самоуправама

11. РАДОСЛАВ РАКОВИЋ

Агилно управљање пројектима и инвестициони пројекти – дилеме и изазови

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

12. ЗОРАН ПЕНДИЋ, ТОМИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, ЉИЉАНА ВУЈОТИЋ, САЊА ПЕНДИЋ ПОЛАК, ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ, БОЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ, АНА МИЛИЈИЋ, МАРКО ПОЛАК, ЖЕЉКО МАРКОВИЋ, САЊА ИВОШЕВИЋ

Значај биомедицинских инжењера у здравственом систему

13. STANISLAV LISSE

Стратегијски менаџмент и пословни модел визија, стратешка намера, мисија, пословни модел 

14. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ, ИВАНА ЈАНКОВИЋ

The Installation of Fire Detectors in Special Cases - the Stairs Case

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs