Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 2/2015 
година LXX No. 2 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова  

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. МИЛА КРСТАЈИЋ, САЊА СТЕВАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА РОГАН, СНЕЖАНА ГОЈКОВИЋ, ВЛАДИСЛАВА ЈОВАНОВИЋ

Оксидација мравље киселине на платинским катализаторима на угљеничном носачу са преференцијално оријентисаним равнима

2. БОЈАНА РАДОЈКОВИЋ, СЛАВИЦА РИСТИЋ, МИЛОРАД ЗРИЛИЋ, СУЗАНА ПОЛИЋ

Determination of Nd-Yag Laser Parameters for Metal Threads Cleaning in Textile Artefact s

3. ДРАГУТИН НЕДЕЉКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР СТАЈЧИЋ, АЛЕКСАНДАР ГРУЈИЋ, МИРКО СТИЈЕПОВИЋ, ЈАСНА СТАЈИЋ ТОШИЋ

Примена зеолитних прахова на израду композитних полимерних мембрана за сепарацију угљен-диоксида

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

4. НИКОЛА ТОШИЋ, РАДЕ ХАЈДИН

Current Serbian Design Codes – Transfering from a Deterministic to a Semi Probabilistic Approach

5. КОРНЕЛИЈА РИСТИЋ, САЊА ТУЦИКЕШИЋ, АНКИЦА МИЛИНКОВИЋ

Инфраструктура квалитета ГПС мерења

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА 

6. СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВИЋ, ИНЕС ГРОЗДАНОВИЋ

Карактеристике мерења протока запремине материјала на транспортним тракама

7. МИРОСЛАВ СОКИЋ, ЗВОНКО ГУЛИШИЈА, ИЛИЈА ИЛИЋ, БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ, НАДА ШТРБАЦ, ВАСО МАНОЈЛОВИЋ

Квалитет, извори и билансирање отпадака гвожђа и челика

 МАШИНСТВО

8. САША ЖИВАНОВИЋ, МИЛОШ ГЛАВОЊИЋ, БРАНКО КОКОТОВИЋ

Једна стона реконфигурабилна машина алатка са хибридном кинематиком

9. БРАНКО ПЕЈОВИЋ, СЛАВИЦА ЦВЕТКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ТОДИЋ, БОГДАН ЋИРКОВИЋ, СТЕФАН ПАВЛОВИЋ

Прилог рационалном пројектовању машина алатки на примеру универзалног струга

10. ПРЕДРАГ ПЕТРОВИЋ, ЖИВОЈИН ПЕТРОВИЋ, ДРАГОЉУБ ОБРАДОВИЋ, МАРИЈА ПЕТРОВИЋ

Динамика кретања трактора (4x2) и појава циркулације паразитне снаге при погону (4x4 )

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

11. МИДХАТ УМИХАНИЋ

Утицај просторне оријентације фотонапонског система на производњу електричне енергије

12. ДРАГОСЛАВ ПЕРИЋ, МИЛАДИН ТАНАСКОВИЋ, ВЛАДИМИР КРНАЈСКИ, НЕБОЈША ПЕТРОВИЋ

Поузданост Х шема трансформаторских станица високи/средњи напон

13. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ

Heat Detectors-Division, Positioning in Object and Simulation

САОБРАЋАЈ

14. ЈОВАН КУЉАНИН, МИРА ПАСКОТА, МИЛИЦА КАЛИЋ

Тржиште ваздушног саобраћаја у Србији: нове авиокомпаније – нови путници

15. СЕРГЕЈ ЦВИЈЕТИЋ, ФЕЂА НЕТЈАСОВ

Метод функционалне анализе резонанце и његова примена на судар ваздухоплова изнад Загреба

МЕНАЏМЕНТ

16. ВЕСНА БУХА, РАДА ЛЕЧИЋ, МИРОСЛАВ БЈЕГОВИЋ, МИЛОШ ГАЈИЋ

Економска анализа потреба за усавршавањем људских ресурса

17. МИЛИЦА ЂЕКИЋ

Како сачувати континуитет у пословању упркос cyber инцидентима

18. ЗОРАН ЈОКИЋ

Управљање пословним резултатима јавних предузећа као перфомансама пословања

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

19. ТАТЈАНА ЈАНОВАЦ, ЂУРЂИЦА ВУКАЈЛОВИЋ, МИЛУТИН ПЕЋИЋ, СРЂАН НОВАКОВИЋ

Истраживање задовољства студената услугом високог образовања

20. ЛИДИЈА МИХАИЛОВИЋ, ДАРКО СТАНОЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР ТАНАСКОВИЋ

Утврђивање нивоа квалитета услуга стручних обука и семинара Завода за унапређивање образовања и васпитања

21. ВИДОСАВ МАЈСТОРОВИЋ, ЈЕЛЕНА МАЧУЖИЋ, ТАТЈАНА ШИБАЛИЈА, СЛАВЕНКО СТОЈАДИНОВИЋ, СРЂАН ЖИВКОВИЋ

 Хоризонт 2020 и Програм Индустрија 4.0 – Ка дигиталном моделу квалитета 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs