Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 

РУКОВОДСТВО СИТС

ПРЕДСЕДНИК

др Игор Марић
Удружење архитеката Србије
Кнеза Милоша 7а/III
11000 Београд

Институт за архитектуру и
урбанизам Србије
Булевар Краља Александра 73/II
11000 Београд

тел/фаx:011/3230-059
е-маил:sas-dab@eunet.rsтел:011/3370-091
фаx:011/3370-203
igor@iaus.org.rs

ПОТПРЕДСЕДНИК

             

др Милован Живковић
СМЕИТС
Кнеза Милоша 7а/2
11000 Београд 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР


 Мр Богдан Влаховић
 СИТС
 Кнеза Милоша 7а/I
 11000 Београд
тел/фаx: 011/3230-067
011/3237-363
е-маил: office@sits.rs 
bogdan.vlahovic@sits.rs

УПРАВНИ ОДБОР - ЧЛАНОВИ

 

проф. др Снежана Урошевић
Савез инжењера и техничара       текстилаца  Србије
Кнеза Милоша 9
11000 Београд

 
тел: 060/715-0305
snezanaur1@gmail.com
 

Mирјана Манић,  дипл.инж.грађ.   
Савез инжењера и техничара  Војводине
Максима Горког 39
21 000 Нови Сад

 
тел: 021/57 668
064/614-1085
 

Горан Маринковић, 
дипл.инж.менаџм.
Друштво инжењера Зрењанина
Македонска 11
23 000 Зрењанин

тел: 023/63-344

  проф. др Властимир Николић
  Савез Србије за системе,
  аутоматско управљање и мерење
  Александра  Медведева 14
  18 000 Ниш 

тел: 0631045278

vlastimir.nikolic.54@gmail.com

 

  Радисав Срећковић,               

  дипл.инж.маш.
  Друштво инжењера и  техничара
  Крагујевца 
  Белодримска 23
  34 000 Крагујевац

тел: 034/343-140

sreckovicradisav@sbb.rs


Милутин Станковић, дипл.инж.ел.
Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца
Вељка Дугошевића 14
12000 Пожаревац 

тел: 012/221-278
е-маил: sditop@nadlanu.com

 

 

 

  др Јелена Ивановић Војводић

тел: 0652255072

ivanovicvojvodicjelena@gmail.com


 
     
     

Органи СИТС-а

          Скупштина

Скупштина је највиши орган СИТС.
Скупштину чине председници чланица СИТС, председници Одбора и Руководилац центра за развој СИТС.

          Управни одбор

Управни одбор има 9 чланова. Председник, потпредседник СИТС по функцији су чланови Управног одбора. Све чланове Управног одбора, бира Скупштина из реда активних и истакнутих чланова СИТС и чланица.

Надзорни одбор

Надзорни одбор има право и дужност да контролише пословање СИТС, а нарочито да прати доношење и спровођење Статута и других општих аката; да прати материјално и финансијско пословање СИТС, у складу са позитивним законским прописима, финансијским планом и завршним рачуном СИТС, као и наменско и рационално коришћење средстава СИТС.
 

Председник Надзорног одбора

проф. др Иван Алексић

           Суд части

Суд части има дужност да штити стручни углед инжењерско – техничарске организације Србије.

Суд части чини пет чланова које бира Скупштина из својих редова.

          Председник Суда части

мр Зоран Пендић

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs