Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 1/2019 
година LXXIV No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1.МАРИЈА ВУКСАНОВИЋ, НАТАША ТОМИЋ, AHMED ALGELLAI, БОЈАНА БАЛАНЧ, ЖЕЉКО РАДОВАНОВИЋ, ДЕЈАН ТРИФУНОВИЋ, РАДМИЛА ЈАНЧИЋ HEINEMANN

Испитивање механичких својстава акрилатних композитних материјала са различитим Al2O3   ојачањима Бразилским тестом                      

2. НАТАША МЛАДЕНОВИЋ, МАРИЈА ИВАНОВИЋ, ЉИЉАНА КЉАЈЕВИЋ, ЈЕЛЕНА ГУЛИЦОВСКИ, СНЕЖАНА НЕНАДОВИЋ, КАТАРИНА ТРИВУНАЦ

 Adsorption Study of Cadmium Ions on Kaolinite Modified by Histidine and Cysteine

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. СТЕВАН МАРОШАН, МЛАДЕН ШОШКИЋ, РАЈИЦА МИХАЈЛОВИЋ, НЕНАД ВИШЊЕВАЦ

 Methodology for Selection of Land Consolidation Areas

4. ЗДЕНКА ПОПОВИЋ, НИКОЛА МИРКОВИЋ, ЛУКА ЛАЗАРЕВИЋ, МИЛИЦА МИЋИЋ

Климатски утицаји на напоне у континуално завареним шинама у колосецима на мостовима у Србији                      

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. ДРАГАНА НИШИЋ, АЛЕКСАНДАР ЦВЈЕТИЋ, ДИНКО КНЕЖЕВИЋ

Рударски отпад

6. ДУШАН ПОЛОМЧИЋ, ДРАГОЉУБ БАЈИЋ, ЈЕЛЕНА РАТКОВИЋ, ЂОРЂИЈЕ БОЖОВИЋ, ПРЕДРАГ ПАЈИЋ

Симулација режима и квантификација биланса подземних вода применом хидродинамичке  анализе: пример Површинског копа „Јаковачка Кумша“

7. МИРОСЛАВ СОКИЋ, БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ, ЖЕЉКО КАМБЕРОВИЋ, СРЂАН СТАНКОВИЋ

 Лужење халкопиритног концентрата раствором сумпорне киселине и водоник пероксида

МАШИНСТВО 

8. НИКОЛА ЖЕГАРАЦ

The Application of Modern Diagnostic Systems on Machine and Electric Power Plants                      

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

9. ДРАЖЕН ЈОВАНОВИЋ, МАРТИН ЋАЛАСАН, МИЛОВАН РАДУЛОВИЋ 

Eстимација параметара соларне ћелије примјеном PSO алгоритма

10.  ВОЈИН КОСТИЋ

Допринос рационализацији мерења импедансе система уземљења средњенапонских трансформаторских станица

САОБРАЋАЈ

11.  ДОРОТЕЈА ТИМОТИЋ, ФЕЂА НЕТЈАСОВ

Моделирање узрока излетања са полетно-слетних стаза применом Бајесових мрежа

12. ТАТЈАНА КРСИЋ СИМИЋ, РАДОСАВ ЈОВАНОВИЋ, БРАНИМИР СТОЈИЉКОВИЋ

 Аеродромске накнаде за емисију гасова – економске мере ка одрживом развоју аеродрома

МЕНАЏМЕНT 

  13. ВЕСЕЛИН САЛАМАДИЈА, ПАВЛЕ ГЛАДОВИЋ, ЗОРАН АВРАМОВИЋ  

Дигитализација у друмском транспорту - информатички приступ управљању радом аутотранспортних предузећа

14. ДРАГАНА ДРОБЊАК, РАДМИЛА ШЕРОВИЋ, ЈАСМИНА МАЏГАЉ, ИВАНА ЈЕЛИЋ

Одрживо управљање отпадом у локалним самоуправама и заштићеним подручјима у Републици Србији

15. НЕДЕЉКА ЖИВКОВИЋ, ДАНИЦА ЛЕЧИЋ-ЦВЕТКОВИЋ 

Заступљеност изучавања области управљања производњом и пружањем услуга на високошколским установама у Републици Србији

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

16. БОЈАНА КНЕЖЕВИЋ, ВАЛЕНТИНА МАРИНКОВИЋ

Quality Improvement in Healthcare - Towards to Integrated Care Models in EU

17. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ, МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ

Installation of Carbon Monoxide Detectors

18. НАДА ВУЧИЈАК  

Вредновање мерне несигурности код еталонирања мерила електричне отпорности изолације и код њиховог коришћења за испитивање                           

        
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs