Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 4/2012
година LXVII No. 4 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. МАГДАЛЕНА СТЕВАНОВИЋ, ДРАГАН УСКОКОВИЋ
Синтеза и карактеризација лиофилизираних полиестарских сферних честица PDLLA за биомедицинске апликације

 НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. ВЕЛИМИР ЋЕРИМОВИЋ
Климатске промене и планирање урбаносрединског пребивалишта

3. ЈЕЛЕНА ПАНЏИЋ, ВЕРИЦА ЕРИЋ, ИВАН АЛЕКСИЋ
Оптимизација другог реда геодетске мреже коришћењем различитих критеријум матрица ТК структуре

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. ВЛАДИМИР МАЛБАШИЋ, ДЕЈАН СТЕВАНОВИЋ, МИОДРАГ ЧЕЛЕБИЋ
Оптимизација система транспорта јаловине на површинском копу „Бувач“

5. ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ, МИХАЈЛО ТОШИЋ, ВЛАДИМИР ЖИВАНОВИЋ, СРЂАН МАТИЈАШЕВИЋ, СНЕЖАНА ЗИЛЏОВИЋ, СНЕЖАНА ГРУЈИЋ, СОЊА ЖДРАЛЕ 
Секундарни поступци смањења емисије оксида азота у процесу топљења стакла

6.  БОРИС ПОПОВИЋ, МИРСАД ВЕЛИУ, НЕНАД МАРИЋ, СТЕВАН ДОРОШКОВ
Прилог познавању геолошке грађе клизишта Повија на прузи Никшић - Подгорица

МАШИНСТВО

7. АЛЕКСАНДАР ГРБОВИЋ, БОШКО РАШУО
Метода коначних елемената у процени брзине раста прслине на рамењачи лаког авиона изложеној оптерећењу променљиве амплитуде

8.  ЗОРАНА ДАНЧУО, БОШКО РАШУО, ВЛАДИМИР ЗЕЉКОВИЋ, МИРКО ЂАПИЋ
Основи развоја хумане центрифуге високих перформанси  

9. СЛАВИЦА ПРВУЛОВИЋ, МАРИЈА МАТИЋ, ДРАГИША ТОЛМАЧ
Улога одржавања у управљању животним циклусом производа

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

10. ЈОСИФ СПИРИЋ, АЛЕКСАНДАР ЈОВИЋ, ФЕДОРА ЛОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЛЕНА СПИРИЋ
Губици електричне енергије у дистрибутивном систему Електропривреде Србије

11. ДРАГАН СТАНКОВИЋ
Примена Вејбулове расподеле за аналитичко одређивање струја сигурног деловања I1 и сигурног неделовања I0 електричних детонатора

12. ДРАГАНА ЈЕВТИЋ, РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ, ЈОВАН НИЧКОВИЋ, ВАЊА НИЧКОВИЋ
Internet and Facebook – Modern Problems of School Age Children

САОБРАЋАЈ

13. БИЉАНА РАНКОВИЋ, ЈАДРАНКА ЈОВИЋ
Карактеристике транспортних захтева становника руралних подручја

14. ГОРАН МАРКОВИЋ, СМИЉАН ВУКАНОВИЋ
Бежични комуникациони системи за потребе ИТС апликација

15. ВЛАДИМИР ЂОРИЋ, ИВАН ИВАНОВИЋ, ДРАГАНА ГРУЈИЧИЋ
Утицај редукције капацитета на промену транспортних захтева на скрин линији – Београдска скрин линија

МЕНАЏМЕНТ

  16. ДРАГУТИН ЈОВАНОВИЋ

Управљање логистиком отпадних материјала

17. ВАСО ЈЕГДИЋ, ДРАГАН МАРКОВИЋ, ИВА ШКРБИЋ
Екоменаџмент у туризму као пословна стратегија управљања одрживим развојем

18. ПЕТАР ИВАНКОВИЋ, РАДОСЛАВ ВУЧУРЕВИЋ
Унапређење анализе пословања трговачког предузећа примјеном алата квалитета

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

19. ЗОРАН ПЕНДИЋ, ЧАСЛАВ ЛАЧЊЕВАЦ, БИЉАНА ТАШИН, САЊА ПОЛАК, ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ, ЗОРАН МИЛИВОЈЕВИЋ, РАЈКО ПЕНДИЋ, ВЕСНА РЕЉИЋ ЋУРИЋ
Предлог методологије за примену генералисаног HACCP система у водоводним организацијама

20. БИЉАНА ТАШИН, СНЕЖАНА ЛАКИЋ
Контрола и управљање опасним отпадом

21. МАРКО КОНТИЋ, МЛАДЕН ДАВИДОВИЋ, ЗОРАН ПЕНДИЋ, МАРИЈА ТРИШОВИЋ, ЉИЉАНА ВУЈОТИЋ, ДРАГОСЛАВ МИЛОШЕВИЋ, ОЛГА КОНТИЋ
Surgical Treatment in the Geriatric Patients

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs