Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 1/2022
година LXXVII No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1.МАРИЈА АЈДУКОВИЋ, НАТАША ЈОВИЋ-ЈОВИЧИЋ, АЛЕКСАНДРА МИЛУТИНОВИЋ-НИКОЛИЋ, ПРЕДРАГ БАНКОВИЋ, ЗОРИЦА МОЈОВИЋ

Утицај модификације глине на електрохемијско понашање хинхидрона 

2. МИЛИЦА СТЕФАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА ВУЈАНЧЕВИЋ, РАДА ПЕТРОВИЋ, МАРИЈА СТЕВАНОВИЋ, ЂОРЂЕ ЈАНАЋКОВИЋ

Побољшање апсорпционих својставаTiO2 наноцеви помоћу CH3NH3PbBr3 перовскита као фотосензитивизатора

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. СТЕФАН МИТРОВИЋ, СНЕЖАНА МАШОВИЋ

Упоредна анализа бетонског интегралног надпутњака при различитим карактеристикама тла 

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. ДЕЈАН РАДИВОЈЕВИЋ

Изазови за геологе генерације З


МАШИНСТВО 

 5. САША ЖИВАНОВИЋ, РАДОВАН ПУЗОВИЋ

Конвертовање виртуелне машине из различитих CAD/CAM окружења и њено конфигурисање у изабраном окружењу

6. ОГЊЕН СТАМЕНКОВИЋ, ГОРАН СТУПАР, ДРАГАН ТУЦАКОВИЋ, БОЈАН БОШКОВИЋ

Detection of Cause of Pipe Burst in Economizer of Process co Steam Boiler

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

7. ГОЈКО КРУНИЋ, СРЂАН ВАСКОВИЋ, СРЕЋКО КРИЛЕ, БОРИС РЕШЧЕЦ

Анализа температуре на мјерним местима компоненти вјетроагрегата 1 у ВЕ „Рудине”

САОБРАЋАЈ

8. АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋ, НАТАША ГОСПИЋ, НЕБОЈША АРСИЋ, ОСМАН ЛИНДОВ

Иновативни приступ едукацији о безбедности саобраћаја – пројекат ТРАФСАФ

9. НЕМАЊА СТЕПАНОВИЋ, ВЛАДИМИР ЂОРИЋ, ВЛАДАН ТУБИЋ

Еx-пост анализа студије оправданости као алат за анализу реално достигнутих ефеката великих инфраструктурних пројеката 

МЕНАЏМЕНT 

10. ЗОРИЦА МИТРОВИЋ, ЕМА ГЛИГОРИЈЕВИЋ, ЈОВАНА РАКИЋЕВИЋ

Дизајн структурне матрице за идентификацију и евалуацију критичних фактора успеха софтверских пројеката 

11. БИЉАНА МАЉУГИЋ, ДРАГАН ЋОЋКАЛО, ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ

ТQМ и перформансе компаније: преглед литературе и пословне праксе 2015-2020

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

 12. АЛЕКСАНДАР ЈОВИЧИЋ, ДРАГАНА ЂЕРГОВИЋ, ЛАЗО КУКОБАТ, СОЊА КЕТИН

Управљање отпадном ливачком шљаком у складу са принципима циркуларне економије

13. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ

The Smoke Detectors Arrangement in Rooms With Girts Related to British  Standard BS 5839-1

14. МИОДРАГ ДУГАНЏИЈА

Новине у Сектору за квалитет и безбедност производа у 2021. години

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs