Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 2/2022
година LXXVII No. 2 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

 1. МАРИЈА ГРУЈИЧИЋ, ЖЕЉКО МРАВИК, ДАНИЦА БАЈУК-БОГДАНОВИЋ, ДАМЈАН ВЕНГУСТ, ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, ИВАНА СТОЈКОВИЋ СИМАТОВИЋ, СОЊА ЈОВАНОВИЋ

Електрохемијска својства композита графен-оксида и кобалт-ферита допираног цинком и галијумом

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

 2. ЗДЕНКА ПОПОВИЋ, МИЛИЦА МИЋИЋ, ЛУКА ЛАЗАРЕВИЋ

Технички захтеви за избор квалитета шинског челика 

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

3. ДРАГАН РАДУЛОВИЋ, ДЕЈАН ТОДОРОВИЋ, ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ, СОЊА МИЛИЋЕВИЋ, БРАНИСЛАВ ИВОШЕВИЋ,   ДАРКО БОЖОВИЋ

 Limestone of „Međeđe“ - Nikšić as Filler in Various Industries

4. POLINA LEMENKOVA

Cartographic Scripting for Geophysical Mapping of Malawi Rift Zone

МАШИНСТВО 

5. САША ВАСИЉЕВИЋ, ЈАСНА ГЛИШОВИЋ, ЈОВАНКА ЛУКИЋ, НАДИЦА СТОЈАНОВИЋ, ИВАН ГРУЈИЋ

Анализа радних параметара кочења при испитивању хабања кочница и настанка честица на инерцијалном  кочном динамометру

6. ДРАГАН РУЖИЋ

An Evaluation of HVAC Control Panel in Passenger Cars

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

7. НЕЏАД ХАЏИЕФЕНДИЋ, ЈОВАН ТРИФУНОВИЋ, НЕМАЊА КОСТИЋ

Побољшање стандардизоване  процедуре за верификацију квалитета нисконапонских електричних инсталација

САОБРАЋАЈ

 8. МИЛОВАН КОВАЧ, СНЕЖАНА ТАДИЋ, МЛАДЕН КРСТИЋ

Planning and Development of Sustainable Logistics Systems at a Micro-level

9. СЛАЂАНА ЈАНКОВИЋ, ДАВОР ВУЈАНОВИЋ, СТЕФАН ЗДРАВКОВИЋ, МАРКО СТОКИЋ

Оцена возачевог стила управљања возилом применом надгледаног машинског учења 

МЕНАЏМЕНT 

10. ДИЈАНА ТАДИЋ, БИЉАНА МАЉУГИЋ, САЊА СТАНИСАВЉЕВ, МИЛА КАВАЛИЋ

Изазови управљања подацима у Индустрији 4.0

11. ВЕСНА БУХА, РАДА ЛЕЧИЋ, МИРОСЛАВ БЈЕГОВИЋ

Подручја развоја компетенција пројектног менаџера дигиталног доба и утицај на интелектуални капитал
 

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

12. ДИЈАНА ТАДИЋ

Утицај Индустрије 4.0 на промене у образовању

13. РАЈНА ЛЕЧИЋ

„Софт“ контингентни фактори и ТQМ 

14. МИЛИЦА ЂЕКИЋ  

Investigating Cybercrime 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs