Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 1/2020
година LXXV No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. ВЛАДИСЛАВ РАЦ, ВЕСНА РАКИЋ

Креирање мезопора у зеолиту ZSM-5 алкалним третманом: утицај концентрације NaOH, температуре и трајања третмана

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

 2. БРАНКО БОЖИЋ, МАРКО ПЕЈИЋ, САЊА ТУЦИКЕШИЋ

Пројектно оријентисан проблемски заснован mодел учења – прва искуства у примени модела у оквиру студијског програма Геодезија и геоинформатика  

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

3. ДЕЈАН РАДИВОЈЕВИЋ

Нафтна индустрија и климатске промене 

4. ДЕЈАН МИЛЕНИЋ, ПЕТАР ДОКМАНОВИЋ, АНА ВРАЊЕШ, МИЛАН ВУКИЋЕВИЋ

Пример енергетски ефикасног коришћења субгеотермалног ресурса за потребе климатизације продајног комплекса

МАШИНСТВО 

5. ДУШАН МАРЧЕТА, БОШКО РАШУО

Кјуб сателити - звездана капија за мале земље  

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

6. ЖЕЉКО ФУШТИЋ. НИКОЛА КОЉЧЕВИЋ, МАРТИН ЋАЛАСАН ВЕСНА РУБЕЖИЋ

Естимација параметара једнокавезне асинхроне машине примјеном теорије хаоса  

САОБРАЋАЈ

7. ИВАН ШКИЉАИЦА, ВЛАДИМИР ШКИЉАИЦА

Прилог одређивању критичне и допуштене брзине кретања бродова у пловним каналима

8. СВЕТОМИР СИМОНОВИЋ

Предлог општих захтева за пројектовање објеката урбаних  шинских система 

МЕНАЏМЕНT 

 9. МАРИЈАНА ПРЕЛЕВИЋ, ПАВЛЕ ГЛАДОВИЋ, ВЕСЕЛИН САЛАМАДИЈА

Управљање транспортним процесима примјеном интелигентних транспортних система – Студија случаја Предузећа „Vertigo Montenegro“ д.о.о. Подгорица

10. МИЛОШ КОПИЋ, ДАРКО ПОЛИЋ

Потенцијали трансформације обале Дунава у Новом Саду на потезу од Шодроша до Штранда

11. ОГЊЕН АНЂЕЛИЋ, ЗОРАН РАКИЋЕВИЋ, ВАЛЕНТИНА НИКОЛИЋ

Интегрални приступ анализи ризика и инжењерингу вредности  

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

12. БОРИС НОВАКОВИЋ

Influence of Hydraulic Pressure on Morphometric Variability of Riffle Beetle Elmis maugetii Latreille, 1802 (Coleoptera: Elmidae)

13. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ

Simulation of Evacuation from Mine as a Safety Measurement

14. ДАВОР КОРЧОК, НАДА ТРШИЋ-МИЛАНОВИЋ, БОГДАН МИТИЋ, НИКОЛА КАРАЏИЋ

The Importance of Integrated Management Systems in Pharmacy 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs