Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 Чланарина

Чланство у СИТС-у је:

       Индивидуални чланови СИТС-а могу бити:

     Редовни чланови су: дипломирани инжењери, инжењери и техничари.

    Ванредни чланови могу бити: студенти техничких и природних наука и лица других струка која активно сарађују на реализацији циљева и задатака инжењерско-техничарске организације Србије.

 

Начин учлањивања

Редовни и ванредни чланови се учлањују у СИТС или чланице СИТС-а. 

Учлањивање се може вршити директно у СИТС:

СИТС не наплаћује уписнину и чланарину.

Учлањивање може да се врши и у неку од чланица СИТС при чему чланице, одлуком својих органа, утврђују висину уписнине и чланарине.

Редовни и ванредни чланови добијају чланску карту која је јединствена за целу инжењерско-техничарску организацију Србије. Чланска карта поред знака «ИТ» и назива Савез инжењера и техничара Србије, садржи и пун назив СИТС-а или чланице у коју се члан учлањује и личне податке члана.

Чланство у СИТС или у некој од чланица СИТС не искључује чланство у другим сродним организацијама.
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs