Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
БРОЈ 4/2009
година LXIV No 4 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)
 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"НОВИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. СОЊА ТОРБИЦА, ГОРДАНА ВУЛЕТА, НЕНАД ИГЊАТОВИЋ, ДРАГАН УСКОКОВИЋ
Полимерне наночестице - носачи за трансдермалну примјену љековитих супстанци

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО   

2. АЊА ТЕРЗИЋ, ЉУБИЦА ПАВЛОВИЋ, ЗАГОРКА АЋИМОВИЋ ПАВЛОВИЋ
Могућност примене рециклираног агрегата у пројектовању бетона и методе испитивања својстава бетона

3. ЈЕЛЕНА ГУЧЕВИЋ, БРАНКО БОЖИЋ, ОЛИВЕРА ВАСОВИЋ, МИЉАНА ТОДОРОВИЋ
Систем образовања геодетског кадра у Републици Србији

  РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА 

4.CATERINA CIGNA
Noise in extractive activities: an approach to the risk assessment and basic control results at some Italian operations

5. ИВАН МИХАЈЛОВИЋ, НАДА ШТРБАЦ, ЖИВАН ЖИВКОВИЋ, ДРАГАНА ЖИВКОВИЋ
Вишекритеријумско одлучивање као користан алат еколошког менаџмента

6. ЖИВКО СЕКУЛИЋ, АЛЕКСАНДРА ДАКОВИЋ, GEORGE E. ROTTINGHAUS, СОЊА МИЛИЋЕВИЋ, ЈОВИЦА СТОЈАНОВИЋ, ТАЊА СТАНИЋ
Испитивање могућности добијања монтморилонита модификованог јонима бакра као адсорбента афлатоксина Б1

МАШИНСТВО

7. ДУШКО САЛЕМОВИЋ,  БОШКО ЈОВАНОВИЋ,  АЛЕКСАНДАР ДЕДИЋ
Нумерички аспект решења диференцијалних једначина струјања суспензије између два саосна цилиндра

8. МИЛАНЧЕ МИТОВСКИ, АЛЕКСАНДРА МИТОВСКИ
Оштећење цеви утилизационог парног котла пламене пећи

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

9. АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ, НАТАША НЕШКОВИЋ, МЛАДЕН КОПРИВИЦА, ЂОРЂЕ ПАУНОВИЋ
Резултати мерења РФ зрачења типичних електричних уређаја из животног окружења

10. ДРАГАН ПОПОВИЋ, МИЛОШ СТОЈКОВИЋ
Једна унапређена метода управљања напонима генератора у реалном времену  

САОБРАЋАЈ     

11. ИВАН ИВАНОВИЋ, ЈАДРАНКА ЈОВИЋ
ГИС у саобраћајном инжењерству  

12. ДРАГАН ЂУРЂЕВИЋ, МОМЧИЛО МИЉУШ
 Комисионирање - управљачки аспект

 13. НАТАША БОЈКОВИЋ, СНЕЖАНА ПЕЈЧИЋ ТАРЛЕ
  Концепт одрживог саобраћаја: индикатори за операционализацију

MEНАЏМЕНТ 

14. БРАНИМИР П. ИНИЋ
Иновације су покретач промена које генеришу развој

15. АЛЕКСАНДАР ДРАГАШЕВИЋ, МИРОСЛАВ РАДОЈИЧИЋ
О неким могућностима планирања ресурса у мрежним дијаграмима
16. ИВАН СТАНКОВИЋ, МИЛАН ГОЦИЋ
Менаџмемент људских ресурса као база за формирање научно технолошких паркова

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

17. МИЛОШ ВОРКАПИЋ, БОГДАН ПОПОВИЋ, ДРАГАН ТАНАСКОВИЋ  
Карактеристике пећи за преглед термопарова у ЦМТМ лабораторији

18. ЖИВАДИН МИЦИЋ, МИЛОШ МИЦИЋ
Анализа стандардизације ИТ и иновирање знања

19. Б. ДОНФРИД, ОЛИВЕРА ЛОЗАНЧЕ, Д. ШАШИЋ
Армирана акрилатна плочица за остеосинтезу ребара
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs