Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 2/2018 
година LXXIII No. 2 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. ЈЕЛЕНА СЕНЋАНСКИ, МИЛИЦА ВУЈКОВИЋ, ИВАНА СТОЈКОВИЋ СИМАТОВИЋ

Електрохемијско понашање ресинтетисаног катодног материјала из потрошених литијум јонских батерија у органском електролиту

2. ЖЕЉКО МРАВИК, ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ  

Анализа површинских функционалних група термички редукованог графен оксида методом температурски програмиране десорпције

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

 3. ДУШКО КУЗОВИЋ

 Урбанистичка историја локације Трга партизана од 16. века до 1961. године                            

4. ПЕТАР ПРАШТАЛО, МИЛЕНА СЛАВНИЋ 

Приказ метода за одређивање еколошки прихватљивог протока на ријеци Пливи

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

 5. ДЕЈАН РАДИВОЈЕВИЋ

Различити приступи у сеизмостратиграфској интерпретацији                                            

6. НАТАША ТОМИЋ, AHMED ALGELLAI, МАРИЈА ВУКСАНОВИЋ, ДЕЈАН ТРИФУНОВИЋ, СИЛВАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ, КОСОВКА ОБРАДОВИЋ-ЂУРИЧИЋ, РАДМИЛА ЈАНЧИЋ HEINEMANN 

Испитивање адхезије полимерних композитних филмова на бази бис-ГМА/ТЕГДМА на различитим металним подлогама

МАШИНСТВО

7. ИСАК КАРАБЕГОВИЋ, ЕДИНА КАРАБЕГОВИЋ

Имплементација „Индустрије 4.0“ примјеном робота и дигиталне технологије у производним процесима у Кини                            

8. МИРОСЛАВ ДЕМИЋ, GIOVANNI BELINGARDI

Прилог истраживању сила пригушења у класичним амортизерима                      

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 9. БРАНИСЛАВ ВУЛЕВИЋ, ЉУБИША ЧИЧКАРИЋ, САША МИЛИЋ, МИРЈАНА МАРЧЕТА

Међулабораторијска испитивања код широкопојасних мерења електромагнетских поља

САОБРАЋАЈ

 10.  ПАВЛЕ ГЛАДОВИЋ, НЕМАЊА ДЕРЕТИЋ

Отворени подаци и базе података у анализи саобраћајних незгода у граду Београду

11. АНИЦА КОЦИЋ, НИКОЛА ЧЕЛАР, ЈЕЛЕНА КАЈАЛИЋ, СТАМЕНКА СТАНКОВИЋ

Истраживање вредности засићеног саобраћајног тока на удвојеним тракама за лево скретање

МЕНАЏМЕНT 

12. ВЕСЕЛИН САЛАМАДИЈА, ЗОРАН АВРАМОВИЋ, ПАВЛЕ ГЛАДОВИЋ, МИРОСЛАВ МАШИЋ

Значај коришћења информационо-комуникационих технологија у управљању радом аутотранспортних предузећа

13. ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ, ФИЛИП ЈОВАНОВИЋ

Нове улоге пројектног менаџера

14. ДРАГАНА ЂЕРГОВИЋ, ЛАЗО КУКОБАТ

Мултинационална бродска посада и запослени у бродарству: интерактивно управљање 

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

15. ГОРДАНА КАПУРАН

Еко-дизајн електричних и електронских производа

16. АЛЕКСАНДРА ВИДОВИЋ

Ecotourism Management for Development Countries     

17. МИЛИЦА ЂЕКИЋ

The Cloud’s Computing Security    
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs