Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Конференција " Губици воде  у систему јавног водоснабдевања"

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије, а у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, Инжењерскoм академијом Србије, у Београду ће 03. јуна 2022. године бити одржана Конференција "Губици воде у систему јавног водоснабдевања."

Проблематика губитака воде у систему јавног водоснабдевања се већ дуже време намеће као веома актуелна са више аспеката. Скуп се организује са циљем да се у првом реду укаже на значај управљања питким водама, као најважнијим светским ресурсом, као и на проблематику одговорног пословања и управљања губицима воде, односно коришћења овог природног ресурса на начин који је одржив за генерације које долазе. На скупу ће бити разматрана проблетика развоја и унапређења система управљања губицима воде у процесима водоснабдевања с циљем да се стечена знања и одлуке системски пренесу на сва три новоа, ниво предузећа, оснивача и министарстава. Циљ скупа је и да се укаже на последице расутих и недефинисаних надлежности, као и на чињеницу да успешна и одржива редукција губитака воде тражи политички, законски и финасијски оквири из којих проистичу обавезујући прописи, дефинисани циљеви стимулативне мере и финансијски извори.  Скуп ће бити и прилика за размену искустава и примера добре праксе, као и могућност да се присутни упознају са најновијим достигнућима у овој области и опремом за надзор и управљање губицима.

На конференцији ће бити презентовани радови по позиву еминентних стручњака из ове области. 

Програм Конференције

1.Предраг Богдановић, Нинослав Петровић, Милан Петровић

Биланси вода у предузећима ВИК Републике Србије 2000-2020 – стање губитака воде

2. Доц. др Бранислав Бабић, доц.  др Дамјан Иветић

Повећање поузданости компоненти водног биланса у водоводном систему

3. Др Драган Радивојевић, проф. др Драган Милићевић, Борко Радивојевић

Увођење система за осматрање и управљање радом система водоснабдевања и активну контролу губитака на примеру система водоснабдевања Брестовац – Бојник- Дољевац

4. Никица Ивић

Управљање губицима воде у систему ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

5. Маја Меденица, Марина Николић, Горан Јовановић

Унапређење рада на смањењу губитака у Београдском водоводу

6. Горан Гавриловић, Иван Богдановић

Анализа губитака воде у дистрибутивној мрежи ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Искуства из окружења

7. Јурица Ковач

Садашњост и будућност рада на контроли губитака воде и важност људских ресурса

Конференција се одржава у Дому инжењера "Ни9кола Тесла" у Београду Кнеза Милоша 9/3 с почетком у 10 и 30 часова.

Детаљнијe информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара Србије на тел 011/3230-067 office@sits.rs

САОПШТЕЊЕ

 Пријава  

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs