Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Научна конференција "Енергетска ефикасност и четврта индустријска револуција"

Савез инжењера и техничара Србије у сарадњи са Инжењерском академијом Србије и Инжењерском комором Србије организује Научну конференцију "Енергетска ефикасност и четврта индустријска револуција".

Оптималан развој енергетике треба да полази од реалних потреба, технолошког напретка, као и економских и еколошких ограничења. Унапређење и афирмација струке у којој је енергија везивно ткиво и даље остаје базична потреба. Кроз ту спрегу насушних енергетских потреба и модерних технологија ИНДУСТРИЈЕ 4.0 (које због атрактивности почињу да доминирају над класичним технологијама) са одрживим развојем, енергетски сектор остаје подједнако и виталан и профитабилан и актуелан.

Када се помене појам енергетска ефикасност (ЕЕ) најчешће се помисли на ЕЕ у зградама. Овде се убрзано ради на стандардизацији и тежи се ка изградњи зграда готово нулте енергије nZEB (Nearly Zero-Energy Buildings). Србија ће у склопу усклађивања своје законске регулативе и прописа са оном у ЕУ, морати ускоро и сама да крене са применом nZEB стандарда у грађевинској индустрији.
ЕЕ је подједнако важна и у индустрији, саобраћају, здравству… Нпр. применом модерних метода управљања електромоторним погонима и напредних ЛЕД сијалица/светиљки за осветљење могу да се постигну огромне уштеде.
На ЕЕ не треба гледати као на очување енергије, већ као на ефикасно коришц́ење енергије која не сме да наруши дефинисане стандарде радног и животног окружења.

Конференција се одржава у петак 24. децембра 2021. године, у Дому инжењера "Никола Тесла" Кнеза Милоша 9/3.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара Србије на тел 011/3230-067 office@sits.rs

Саопштење

Пријава учешћа

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs