Ћирилица  ·  Latinica  ·  English


Одржане Изборна и Свечана скупштина СИТС

2. фебруара 2007. године одржана је Изборна скупштина Савеза инжењера и техничара Србије. У складу са дневним редом, Скупштина СИТС-а је верификовала мандате својих чланова, коју према члану 39. Статута СИТС чине: по један изабрани представник сваке чланице и 10 чланова које бира Извршни одбор из реда активних и истакнутих чланова.

На седници су верификовани и мандати чланова Управног одбора, кога по функцији чине председник, потпредседник, генерални секретар СИТС-а, чланови Извршног одбора и председници сваке чланице.

Чланови Скупштине су једногласно, појединачним гласањем, изабрали и кандидате који су предложени за органе и одговорне функције СИТС-а.

На седници су разматрани и усвојени:  Извештај Надзорног одбора СИТС, Извештај о раду и План и програм рада СИТС и његових чланица.

На предлог генералног секретара, мр Бранислава Вујиновића Скупштина је донела одлуку да се доделе признања «Најбоља ИТ организација Србије», «Најбоља ИТ публикације Србије» и «Заслужни члан СИТС» предложеним кандидатима.

Након Изборне одржана је и свечана Скупштина СИТС на којој су, поред чланова органа СИТС-а, присуствовале бројне званице. После поздравног говора председника СИТС-а мр Стевана Шамшаловића извршена је додела признања након чега је за све учеснике приређен и пригодан коктел.

Са почетком у 20:00 часова, у сали на III спрату Дома инжењера "Никола Тесла", одржан је традиционални Инжењерски бал, који је био јако добро организован и посећен, а госте је током вечери забављала пријатна музика ансамбла « Беле Пчеле » .
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs