Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 6/2015 
година LXX No. 6 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ   

1. АЛЕКСАНДАР ТОМОВИЋ, ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ, ИВАНА ЂУРИШИЋ, МИЛАН ПЕЈИЋ, ВИКТОР ЦЕРОВСКИ, СУЗАНА БЛЕСИЋ, РАДОМИР ЖИКИЋ

Механизам гашења фотолуминисценције у танким филмовима N,N'-bis(3-methylphenyl)- N,N'-bis(phenyl)benzidine  осветљених UV светлошћу у ваздух        

2. ЈЕЛЕНА ЛАМОВЕЦ, ВЕСНА ЈОВИЋ, ИВАНА МЛАДЕНОВИЋ, БОГДАН ПОПОВИЋ, ВЕСНА РАДОЈЕВИЋ

Анализа утицаја структуре на механичка својства вешеслојних танких филмова на NI/Cu за примену у микроелектронским технологијама

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. ВЕЉКО ЂУКИЋ

Успјешност обраде комуналне отпадне воде у мембранском биореактору

4. МИРКО БОРИСОВ, МИЛАН ВРТУНСКИ, ИВАН АЛАРГИЋ, МИЛЕНКО ВЛАДИСАВЉЕВИЋ

Анализа примене Гаусове методе код решавања главних геодетских задатака на елипсоиду

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. СЛАВИЦА МИХАЈЛОВИЋ, ЖИВКО СЕКУЛИЋ, ДРАГАН РАДУЛОВИЋ, ДЕЈАН СТЕВАНОВИЋ, ВЛАДАН КАШИЋ

Хидрофобизација кречњака из лежишта „Цанцар“, Аранђеловац употребом стеаринске киселине

6. БОЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ

Процесна анализа и дефинисање модела оптимизације рекултивације површинских копова

7. ДУШАН ПОЛОМЧИЋ, ДРАГОЉУБ БАЈИЋ, ЈЕЛЕНА МОЧЕВИЋ

Модули ПЕСТ-а за убрзавање аутоматске калибрације са регуларизацијом код хидродинамичких модела                           

8. МИЛОЈЕ ИЛИЋ, ЂОРЂЕ ЈАНАЋКОВИЋ, БИЉАНА ЈАНАЋКОВИЋ

Сепиолит из лежишта у Србији као индустријски минерал

МАШИНСТВО

9. АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ, БОШКО РАШУО, ЧЕДОМИР КОСТИЋ

Аеродинамичке карактеристике и оптерећења аеростата у лету

10. АНДРИЈА ПЕТРОВИЋ, МИЛАН ГОЈАК

Поступци десалинизације воде коришћењем соларне енергије и f-chart метода прорачуна

11. БРАТИЦА ТЕМЕЛКОВСКА, РАДОМИР ЦВЕТАНОСКИ

Употребљивост високо притисних цевовода у термоелектранама за експлоатацију после после пројектног периода

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

12. НЕНАД ЈЕВТИЋ, ВУЈО ДРНДАРЕВИЋ

Пројектовање и реализација интелигентних мрежних сензора

13. ДРАГОСЛАВ ПЕРИЋ, МИЛАДИН ТАНАСКОВИЋ

Поузданост напајања сопствене потрошње наизменичног ниског напона у трансформаторским станицама врло високи на високи напон

14. РАДОЈЛЕ РАДЕТИЋ, ЗОРАН МИТРОВИЋ, ДРАГАН ПЕЈИЋ

Успостављање стационарног стања излазног напона код операционих појачивача

САОБРАЋАЈ

15. ВЛАДИМИР ЂОРИЋ, НИКОЛА ЧЕЛАР, ИВАН ИВАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА КАЈАЛИЋ, ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ, СТАМЕНКА СТАНКОВИЋ

Интегрисани приступ у пројектима планирања и управљања саобраћајем коришћењем макро и микро симулације

16. ПАВЛЕ ГЛАДОВИЋ, НЕМАЊА ДЕРЕТИЋ

Саобраћајне траке за возила јавног масовног транспорта путника на градској мрежи

МЕНАЏМЕНТ

17. ДРАГАНА МАКАЈИЋ НИКОЛИЋ, МИНА ВУКОВИЋ, АНА БЕЛИЋ, МИРКО ВУЈОШЕВИЋ

Анализа и класификација људске грешке

18. ДРАГАН ПЕТРОВИЋ, МИРЈАНА ПУХАРИЋ, ТОМИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ

Менаџмент авио предузећа: Одређивање потребног броја запослених у авио-компанији применом алата вештачке интелигенције

19. ДРАГАН ЛАЗАРЕВИЋ, МОМЧИЛО ДОБРОДОЛАЦ, НАТАША ГОСПИЋ

Реинжењеринг пословног процеса у обављању експрес преноса пошиљака Поште Србије

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

20. РАДОЉУБ ТОМИЋ, МИЛАН РАДОСАВЉЕВИЋ, ЛАРИСА ЈОВАНОВИЋ

Research of Posibilities for Implementation of Innovations in Advanced Systems for Biomass and Other Solid Waste Treatment

21.ДРАГАН МИЛИЋЕВИЋ, ЉИЉАНА АНЂЕЛКОВИЋ, МАРЈАН МИТИЋ

Нужност интегралног приступа планирању и управљању атмосферским водама на примеру града Пирота

22. РАДОЈИЦА ГРАОВАЦ, ДРАГОМИР МАРКОВИЋ

Нова улога комуникационих оптичких каблова у водопривреди за детекцију места цурења воде на магистралним цевоводима

  
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs