Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Комисија из геолошке струке

Председник:                    Миленковић Јелена, дипл.инж.геол.
Заменик председника:   Дајовић Ана, дипл.инж.геол.
Члан:                               Вукас Радослав, дипл.инж.геол.
                                        Зорић Милица, дипл.прав.
Заменик члана:             Николић Велизар, дипл.инж.геол.
                                        Милошевић Михаило, дипл.прав.

Испитивачи – ментори:  

  1. Хидрогеологија:
    проф. др Драгишић Веселин, дипл.инж.геол.
    проф. др Лазић Милојко, дипл.инж.геол.
  2. Геофизичка истраживања:
    проф. др Ђорђевић Александар, дипл.инж.геол.
    проф. др Сретеновић Бранислав, дипл.инж.геол. 
  3. Регионална геолошка истраживање:
    проф. др Ђоковић  Илија, дипл.инж.геол. 
    проф. др Рабреновић Драгоман, дипл.инж.геол. 
    проф. др Дангић Адам, дипл.инж.геол. 
  4. Истраживање неметалних минералних сировина:
    мр Јоксимовић Слободан, дипл.инж.геол.  
    мр Драшко Зоран, дипл.инж.геол.  
  5. Истраживање металних минералних сировина:
    проф. др Тошовић Радуле, дипл.инж.геол. 
    проф. др Симић Владимир, дипл.инж.геол.
  6. Истраживање угља и нафте:
    проф. др  Животић Драгана, дипл.инж.геол.
    мр Бабовић Марко, дипл.инж.геол.
  7. Истражно бушење:
    мр Конђуловић Рајко, дипл.инж.геол.
    Јокић Стеван, дипл.инж.геол. 
  8. Истраживање грађевинских материјала:
    Делић Николић Ивана, дипл.инж.геол. 
    др Цмиљанић Слободан, дипл.инж.геол.
  9. Истраживање нуклеарних минералних сировина:
    проф. др Јеленковић Раде, дипл.инж.геол. 
  10. Инжењерско геолошка истраживања:
    проф. др Јевремовић Драгутин, дипл.инж.геол. 
    мр Вујанић Владета, дипл.инж.геол. 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs