Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

КАТАЛОЗИ

Каталог
Десети међународни салон пејзажне архитектуре

Јубиларни 10. Међународни салон пејзажне архитектуре, који организује Удружење пејзажних архитеката Србије, одржан је у јуну месецу 2023. године. Приказани радови, изложени у Галерији науке и технике Српске академије наука и уметности, показали су напредак у квалитету, нове технике рада, нова размишљања и трендове. 

Издавач: Удружење пејзажних архитеката Србије

office.upas@gmail.com   


 Каталог изложбе 

"Проф. др Вујица Јевђевић, хидролог светског гласа"

Изложба "Проф. др Вујица Јевђевић, хидролог светског гласа" отворена је 16. децембра 2021. године у Завичајном музеју Прибој. Организатори изложбе били су Савез инжењера и техничара Србије и Удружење инжењера Полимља у сарадњи са Завичајним музејом Прибој. Аутор изложбе и каталога, обима 105 страна, је Оливера Ћосовић. У каталогу изложбе могу се наћи подаци који се односе на животни и радни пут проф. др Вујице Јевђевића, као и копије бројних докумената који су за израду ове изложбе добијени из Државног архива Србије, Архива САНУ, Архива Југославије, Архива Colorado State University, Грађевинског факултета УБ, Института за водопривреду "Јарослав Черни", Завичајног музеја Прибој и од других релевантних институција, као и породице проф. Јевђевића и његових колега и пријатеља.

 Издавач: Савез инжењера и техничара Србије

тел: 011/3230-067 office@sits.rs


Каталог изложбе

Др Ђорђе Радић, пољопривредни просветитељ и научник

Изложба "Др Ђорђе Радић, пољопривредни присветитељ и научник, пером и делом међу свима највећи" одржана је у Галерији науке и техника САНУ од 23. септембра до 17. октобра 2020. године. Организатори скупа и изложбе посвећене лику и делу др Ђорђа Радића били су Академијски одбор за село САНУ и Савез инжењера и техничара Србије. Аутори изложбе су Драган Драшковић и Оливера Ћосовић. У каталогу. чији је аутор Драган Драшковић, обима 175 страна дат је преглед најзначајнијих детаља везаних за живот и рад др Ђорђа Радића као и копије бројних архивских докумената и исечака из штампе, које су употребљене за израду изложбе.

 Издавач: Савез инжењера и техничара Србије

тел: 011/3230-067 office@sits.rs


  Каталог

30. Међународног салона урбанизма

30. Међународног салона урбанизма одржан од 8. до 13. новембра 2021. године у Нишу. Oргaнизaтoр Сaлoнa урбaнизмa je било Удружeњe урбaнистa Србиje. Салон је реализовало Удружење урбаниста Србије у сарадњи са ЈП Завод за урбанизам Ниш, Друштвом урбаниста Ниша и градом Нишом. Радови приказани на Салону су сврстани у следеће категорије: регионални просторни планови, просторни планови, генерални урбанистички планови и планови генералне регулације, планови детаљне регулације, урбанистички пројекти и реализације, конкурси, истраживања студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања, заштита природе, предела и животне средине и пејзажна архитектура кроз истраживања, студије и пројекте, дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму, медијска презентација.

 Издавач: Удружење урбаниста Србије

тел: 011/3347-418,  urbanist@eunet.rs Каталог

26 Међународног undefinedСалона урбанизма

26. Мeђунaрoдни  СAЛOН  УРБAНИЗМA  oдржaн је oд  8-15. нoвeмбрa 2017. гoдинe у Нишу. Oргaнизaтoр Сaлoнa урбaнизмa je било Удружeњe урбaнистa Србиje. Салон је реализовало Удружење урбаниста Србије у сарадњи са ЈП Завод за урбанизам Ниш, Друштвом урбаниста Ниша и градом Нишом. Главни  пoкрoвитeљи 26. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa су били Министaрствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и грaд Ниш.  

  Издавач: Удружење урбаниста Србије

тел: 011/3347-418,  urbanist@eunet.rs 

 


Каталог

Салона пејзажне архитектуре 2017

Салон пејзажне архитектуре установљен је 2005. године као бијенална изложба радова у области архитектуре. Салон има мисију да окупи што више стручњака из целог света, како би професионалној и широј јавности струка била представљена у најлепшем светлу уз праћење светских кретања и остварења. Овогодишњи Салон се одржава од 31.05.2017. године до 30.06.2017. године.

Издавач: Удружење пејзажних архитеката Србије
Тел: 011/32 34 487,  office@upa.org.rs   

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs