Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 2/2014
година LXIX No. 2 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

 НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ДАНКА СТОЈАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА РАДОВАНОВИЋ, ВИТОМИР МИЛАНОВИЋ, ЗЛАТКО РАКОЧЕВИЋ
Ellipsometry Data Analysis and Ellipsometric Spectra of Complex Materials

doi:10.5937/tehnika1402185S  

2. ИВАН СТОШЕВСКИ, ЈЕЛЕНА КРСТИЋ, НИКОЛА ВОКИЋ, ЗОРИЦА КАЧАРЕВИЋ ПОПОВИЋ, ШЋЕПАН МИЉАНИЋ
Радиолитичка синтеза и карактеризација проводних полимерних мембрана за алкалне горивне ћелије, на бази PVA и хитозана

  doi:10.5937/tehnika1402190S
 НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. СНЕЖАНА КАЛАМАКОВИЋ, ТИБОР ХАЛАШИ, ЂОРЂЕ УЗЕЛАЦ
Хемијска анализа фасаде, теракоте Гимназије „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду

  doi:10.5937/tehnika1402203K  

4. КАЗИМИР КУРИЈ, АЛЕКСАНДАР МИЛАЈИЋ, ДЕЈАН БЕЉАКОВИЋ
Analysis of Contruction Dynamic Plan Using Fuzzy Critical Path Method

  doi:10.5937/tehnika1402209K
 РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. БИЉАНА МАЛУЦКОВ
Биолошка оксидација полиметаличних руда као потенцијална могућност за третман руде из лежишта „Чока Марин“

  doi:10.5937/tehnika1402221M

6. ДАНИЕЛ КРИЖАК, МИРКО МАКСИМОВИЋ, ДАНИЛА ВОЈНОВИЋ
„Jablanica I“ – Prospective Zeolite Deposit

  doi:10.5937/tehnika1402225K
  МАШИНСТВО

7. ГОРАН ЈОВИЧИЋ, ДЕЈАН ЛУКИЋ, ВЕЛИМИР ТОДИЋ, МИЈОДРАГ МИЛОШЕВИЋ, ЈОВАН ВУКМАН
Пројектовање за израду и монтажу у оквиру пројектовања за изврсност: прилази, методе и методологије

  doi:10.5937/tehnika1402233J  

8. БРАНКО ПЕЈОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ТОДИЋ, НЕМАЊА ВАСИЋ, ВЛАДАН МИЋИЋ
Један прилаз одређивања оптималног коефицијента виткости струготине и материјала при обради на стругу за познату машину    

  doi:10.5937/tehnika1402243P
 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

9. МИЉАНА МИЛИЋ, ВАНЧО ЛИТОВСКИ
Статистичка процена кашњења дигиталних кола применом VHDL-a

  doi:10.5937/tehnika1402253M  

10. ЧЕДОМИР МАЛУЦКОВ, МИОДРАГ РАДОВИЋ, ДРАГАН  РАДИВОЈЕВИЋ
Processes Responsible for Electrical Breakdown Initiation in Commercial Indicator Gas Tube

  doi:10.5937/tehnika1402261M  

11. ДРАГАН МИТИЋ, АЛЕКСАНДАР ЛЕБЛ, РАДОСЛАВ РАЈКОВИЋ
Израчунавање вероватноће грешке по симболу на бази MGF методе коришћењем Rician feding канала за MFSK модулацију

  doi:10.5937/tehnika1402267M
 САОБРАЋАЈ 

12. ВЛАДИМИР ШКИЉАИЦА, ИВАН ШКИЉАИЦА, ВЛАДИСЛАВ МАРАШ
Поступак прорачуна пута и времена заустављања бродова и потискиваних састава унутрашње пловидбе

  doi:10.5937/tehnika1402277S  

13. БРАНИСЛАВ БОШКОВИЋ, МИРЈАНА БУГАРИНОВИЋ, ЈЕЛИЦА ПЕТРОВИЋ ВУЈАЧИЋ, СНЕЖАНА КАПЛАНОВИЋ
Форме и инструменти регулације тржишта железничке инфраструктуре

  doi:10.5937/tehnika1402283B  

14. АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋ, ИВАНА ЧАВКА, ОЉА ЧОКОРИЛО
Анализа и превенција удара птица у ваздухоплов  
doi:10.5937/tehnika1402291D                 

 MЕНАЏМЕНТ

15. БРАНИМИР ИНИЋ, МАРИНА БУГАРЧИЋ
Међузависност моћи, ауторитета и закона лидерства

  doi:10.5937/tehnika1402301I  

16. АЛЕКСАНДАР МИЛЕТИЋ, МИЛАН РСТИЋ, МИЛОШ ЛУТОВАЦ
Патент као инструмент заштите иновације у циљу дугорочног раста организације

  doi:10.5937/tehnika1402309M  

17. ВЕСНА СПАСОЈЕВИЋ БРКИЋ, МИЛИВОЈ КЛАРИН, АЛЕКСАНДАР БРКИЋ, ЗВОНКО САЈФЕРТ
Designing Interior Space for Drivers of Passenger Vehicle

  doi:10.5937/tehnika1402317S  

18. ВЕЉКО ЋАЛАСАН
Интернет иновације у ПР менаџменту

  doi:10.5937/tehnika1402326C  
 КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

19. ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ, ДАНИЦА АЋИМОВИЋ
Питања животне средине и достигнути степен медијске покривености у Републици Србији

  doi:10.5937/tehnika1402332J  

20. ВЕРИЦА ЈОВАНОВИЋ, JAN GERRIT TESNIK, ДРАГОМИР ЈОВАНОВИЋ, НЕЛА ЂОНОВИЋ, МАРИЈА ЈЕВТИЋ, БРАНИСЛАВА МАТИЋ, РАДМИЛА ШЕРОВИЋ

Development of Healthcare Waste Management in Serbia and Challenges in the Improvement of the Quality of Healthcare Services

  doi:10.5937/tehnika1402343J  

21. МИРОСЛАВ КУКУЧКА, НИКОЛЕТА КУКУЧКА
Преглед стања водоснабдевања у Републици Србији – примена мембранских технологија

  doi:10.5937/tehnika1402349K

  
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs