Име члана Број чланске карте
Гигић Смиљана , мастер инжењер пејзажне архитектуре 1591
Лукач Ђорђе, дипл.инж. пејзажне архитектуре 1614

 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067