Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 6/2011
година LXVI No. 6 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. АЛЕКСАНДАР ДЕДИЋ
Biomass waste wood as a new materials for the gasification in CHP plants

2. ЗОРИЦА МОЈОВИЋ, ПРЕДРАГ БАНКОВИЋ, АЛЕКСАНДРА МИЛУТИНОВИЋ НИКОЛИЋ, НАТАША ЈОВИЋ ЈОВИЧИЋ, МАРИЈА ЖУНИЋ, ДУШАН ЈОВАНОВИЋ
Електрохемијска редукција тартразина на композитним пиларена глина/угљеник/Nafion електродама

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. ВЕСНА ТРИФУНОВИЋ ДРАГИШИЋ
Важност оријентације површинског слоја објекта и његов потенцијал за прикупљање соларне енергије

4. ДРАГОЉУБ ГРБИЋ
Нумеричко решавање диференцијалне једначине савијања помоћу Б-сплајна    

  РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. НИКОЛА ЛИЛИЋ, АЛЕКСАНДАР ЦВЈЕТИЋ, ЉИЉАНА КОЛОЊА, АЛЕКСАНДРА ТОМАШЕВИЋ
Мапирање буке на површинским коповима

6. АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЋ
Дефинисање оптималних услова хомогенизације прахова за примену у синтерфрикционим производима

7. ЖЕЉКО СТОЈАНОВИЋ, МИЛАН ТОПЛИЧЕВИЋ, САЊА РИСТИЋ
Кратак преглед савремених трендова у коришћењу инжењерских материјала

8. ПЕТАР ПАПИЋ, МАРИНА ЋУК, МАЈА ТОДОРОВИЋ
Арсен у подземним водама Бачке

МАШИНСТВО

9. ЖАРКО ЋОЈБАШИЋ, ДЕЈАН БРКИЋ
Вештачка неуронска мрежа као алат за процену хидрауличког отпора

10. ИСАК КАРАБЕГОВИЋ, ЕДИНА КАРАБЕГОВИЋ
Упоредна анализа примјене индустријских робота у свијету у 2010. години

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

11. ВЕЛИМИР ШЋЕПАНОВИЋ
DSL приступ у nf мрежама са звезда четворкама – узроци ограничења бинарног протока

12. ЖАРКО МАРКОВ, АЛЕКСАНДАР ЛЕБЛ, ДРАГАН МИТИЋ
О неким добрим решењима класичне телефонске технике (први део)

13. ДЕЈАН СТЕВАНОВИЋ, БОРИСАВ ЈОВАНОВИЋ, ПРЕДРАГ ПЕТКОВИЋ, ВАНЧО ЛИТОВСКИ
Коришћење снаге дисторзије на индентификацију извора хармонијског загађења на мрежи

САОБРАЋАЈ

14. РАДОСАВ ЈОВАНОВИЋ
Управљање токовима у систему контроле летења путем  економских мера

15. БИЉАНА РАНКОВИЋ
Информисање учесника у саобраћају помоћу ИТС-а и утицај на расподелу саобраћаја на мрежи

16. БРАНКА ДИМИТРИЈЕВИЋ, ВЛАДИМИР СИМИЋ
А bee colony optimization approach to solving base station location problem

МЕНАЏМЕНТ

17. ВАЊИЦА РАТКОВИЋ ЖИВАНОВИЋ, ВУЈАДИН ВЕШОВИЋ
Истраживање модела управљања људским ресурсима у електронским медијима

18. МИЛАН НИКОЛИЋ, ЕЛЕОНОРА ДЕСНИЦА, ЈАСМИНА ПЕКЕЗ, ЉИЉАНА РАДОВАНОВИЋ
Анализа ризика у процесу бенчмаркинга

19. МИРА РАКИЋ, БЕБА РАКИЋ
Маркетинг на основу базе података

20. ИВАНА МИШИЋ
Комуникационе баријере у организацији и улога менаџмента у комуникационом процесу

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

21. МИЛОШ ВОРКАПИЋ, МАРКО СТАРЧЕВИЋ, БОГДАН ПОПОВИЋ, МИЛОШ ФРАНТЛОВИЋ, ПРЕДРАГ ПОЉАК, СИНИША МИНИЋ
Модел за унапређење испитивања трансдјусера у малосеријској производњи

22. ЈАСНА МАСТИЛОВИЋ
Законски оквир квалитета и безбедности жита, млинских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста

23. БИЉАНА ТАШИН
Заштита животне средине - ваздух  
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs