Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 1/2018 
година LXXIII No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. МАРИЈА ЛУЧИЋ ШКОРИЋ, ЛАЗАР СТАНОЈКОВИЋ, НЕДЕЉКО МИЛОСАВЉЕВИЋ, МЕЛИНА КАЛАГАСИДИС КРУШИЋ

Sorption of Textile Dyes From Textile Wastewater by Chitosan-based Hydrogel

2. ТИЈАНА АДАМОВИЋ, СТОЈА МИЛОВАНОВИЋ, ДАРКА МАРКОВИЋ, ИРЕНА ЖИЖОВИЋ

Impregnation of Cellulose Acetate Films with Carvacrol Using Supercritical Carbon Diоxide             

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. СТЕФАН МИЛУТИНОВИЋ

Дисиминација Copernicus Land Monitoring података за Србију кроз развој геопортала на Cesium виртуелном глобусу             

4. ПЕТАР ПРАШТАЛО

Прорачун хидрауличког удара на цјевоводу МХЕ „Млечва“ услед затварања затварача             

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. ДРАГАНА НИШИЋ, ДИНКО КНЕЖЕВИЋ, ЛУКА ИЛИНЧИЋ, ГОРАН ГОГИЋ

Затварање прве фазе флотацијског јаловишта „Пекина главица“              

6. МИНА ЈОВИЋ, РАДМИЛА ДАМЈАНОВИЋ, МАРИЈА ВУКСАНОВИЋ, ИРЕНА ЖИВКОВИЋ, ТАТЈАНА ВОКОВ-ХУСОВИЋ, РАДМИЛА  ЈАНЧИЋ HEINEMANN 

Утицај честица на бази алуминијум оксида на механичка својства и отпорност на кавитацију акрилоидних композита

МАШИНСТВО

7. МАРЈАН ДОДИЋ, БРАНИМИР КРСТИЋ, БОШКО РАШУО

Процена паразитног отпора једнороторних хеликоптера у прелиминарној фази пројектовања

8. ДРАГУТИН ДЕБЕЉКОВИЋ, ИВАН БУЗУРОВИЋ, ГОРАН СИМЕУНОВИЋ, ДАРКО РАДОЈЕВИЋ

Improved Results on Finite Time Stability of Time Delay Systems: Jensen's Inequality-based Approach                

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

9. МИЛАДИН ТАНАСКОВИЋ

Calculation of the Ampacity of High Voltage Cables Laid in Free Air                 

10. ВЛАДИМИР ВУКИЋ, РАЈКО ПРОЛЕ

Дијагностика квара тириторског моста заснована на детекцији другог хармоника мрежне учестаности у излазној струји исправљача                

САОБРАЋАЈ

11. ВЛАДИМИР МОЛАН

Park-and-ride технологија у оквиру стратегије одрживог транспортног система

12. ЈОВАНА КУЉАНИН, МИЛИЦА КАЛИЋ, НЕМАЊА МИЈОВИЋ, MANUEL  RENOLD

Утицај нискотарифног превозиоца на цене карата традиционалног превозиоца на интерконтиненталним летовима 

МЕНАЏМЕНT 

13. СИНИША АРСИЋ

Избор стратегије власника породичних компанија за избегавање фазе опадања животног циклуса                   

14. МИОДРАГ СИМИЋ, БИЉАНА СТОЈАНОВИЋ-ВИШИЋ, ПРЕДРАГ ВЕШОВИЋ

Управљање међународним трансфером новца - стање и перспектива Поште Србије

15. ЉИЉАНА МАТАВУЉ, АЛЕКСАНДРА КОСТИЋ-ЉУБИСАВЉЕВИЋ

New Internet Services and Growth of the Operator's Revenue in Terms of Monopoly

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

16. ДРАГАН МАРИНОВИЋ, ЗОРАН МИЛИЋЕВИЋ, ЗОРКА ЈУГОВИЋ, МАРИНА СТОЈАНОВИЋ, ДУШАНКА МАРИНОВИЋ 

Квалитет отпадних вода млекарске индустрије са подручја општине Краљево

17. ВЕЉКО ЂУКИЋ

Анализа производног процеса у функцији минимизације утицаја на животну средину

18. АНА ЉУБИЧИЋ, МИЛИЦА ДОМАНОВИЋ, ЉУБИША ДЕНИЋ, ТАТЈАНА ДОПУЂА ГЛИШИЋ, МИЛИЦА НАДЕЖДИЋ, НЕБОЈША ВЕЉКОВИЋ

Техничка компетентност за испитивање елемената квалитета животне средине – акредитација Агенције за заштиту животне средине                      

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs