Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

САВЕТОВАЊА

Тринаесто међународно научно - стручно саветовање
"Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката"

Савез грађевинских инжењера Србије у сарадњи са Институтом ИМС, Министарством науке технолошког развоја  и иновација  Републике Србије и Инжењерском комором Србије, организује Тринаесто међународно научно-стручно саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката".

Саветовање се одржава у Хотелу "Фонтана" у Врњачкој Бањи, од 19. до 21.06. 2024. године.

Циљеви Саветовања су широка размена искустава стручњака различитих профила: грађевинских инжењера различитих смерова, геотехничара, архитеката, урбаниста, просторних планера, економиста, правника и осталих стручњака који раде у градитељству на прегледу, испитивању и процени стања објеката и на пројектовању и извођењу радова у области одржавања и санација објеката.

Теме Саветовања

   Достава финалних верзија радова се врши до 31. маја 2024. године
 

Детаљне информације везано за Саветовање могу се добити у Савезу грађевинских инжењера Србије на 011/3242-589, 064/1923-215 sgisrbije@mts.rs

 
 Програм Саветовања                    

Пријава учешћа

Саветовање "Осветљење 2023"

У организацији Српског друштва за осветљење, у Куршумлијској Бањи ће од 31. октобра до 3. новембра 2023. године бити одржано јубиларно, педесето по реду, Саветовање "Осветљење 2023".

Циљ Саветовања је да омогући сусрете, размену мишљења и искустава међу стручњацима научних, привредних, образовних установа и предузећа, која се на било који начин баве техником осветљења.

Саветовање се одржава у Хотелу "Планинка".

Програм Саветовања 

Саопштење 

Међународно научно - стручно саветовање "Геотехнички аспекти грађевинарства и земљотресно инжењерство"

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије, Друштва за земљотресно инжењерство Србије и Српског друштва за механику тла и геотехничко инжењерство, у Врњачкој Бањи ће од 1. до 3. новембра 2023. године, бити одржано Међународно научно-стручно саветовање "Геотехнички апспекти грађевинарства и земљотресно инжењерство"

Теме Саветовања

Очекује се да се на овом Саветовању размене искуства стручњака различитих профила и специјалности који се баве геотехником, сеизмологијом и земљотресним инжењерством у свим областима грађевинарства. Поред прегледа досадашњих резултата и достигнућа у области геотехничких теренских истражних радова, лабораторијских испитивања, сеизмолошких истраживања, примене савремених теоријских и нумеричких поступака, методологије анализе и пројетовања и извођења грађевинских радова уз примену савремених техничких прописа и одговарајућих модела. У том смислу потребно је користити одговарајуће улазне податке (геотехничке и сеизмолошке) који зависе од локалних услова терена и сеизмичности појединих подручја, врсте конструкције/објеката, а затим адекватне методе пројектовања и грађења.

Циљеви Саветовања су да грађевински инжењери, инжењери геологије, сеизмолози и стручњаци других струка који се баве геотехником и земљотресним инжењерством у нашој земљи и региону размене искуства и резимирају резултате истраживања и праксе у овим областима.

Саветовање се одржава у Хотелу "Фонтана" у Врњачкој Бањи.

Све информације везано за Саветовање могу се добити у Савезу грађевинских инжењера Србије 011/3230-357, 011/3242-589 sgisrbije@mts.rs, office@dimk.rs

 Опширније
 
 Пријава
 
 Регистрациони формулар

 

Саветовање "Осветљење 2022"

У организацији  Српског друштва за осветљење од 1. до 4. новембра биће одржано Саветовање "Осветљење 2022". Саветовање се одржава у Врњачкој Бањи Zepter Хотел.

Циљ Саветовања је да се омогући сусрет, размена мишљења и искустава међу стручњацима из научних, привредних, образовних установа и предузећа која се баве техником осветљења.

Све информације везано за Саветовање могу се добити у Српском друштву за осветљење на тел +381 11 3230 041, +381 11 3231 372

Саопштење са Програмом                                                                                                                                                                                                                                          

12. Међународно научно-стручно саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката"

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије у Врњачкој Бањи ће од 29.06. до 01.07.2022. године бити одржано 12. Међународно  научно-стручно саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката".

Саветовање се одржава у сарадњи са ADING DOO и Инжењерском комором Србије, а под покровитељством Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.

Специфични геотехнички и сеизмолошки проблеми наше земље и Балкана, социо-економски односи у друштву и лоше одржавање објеката довели су до заостајања за развијеним земљама у области третмана постојећег градитељског фонда. То је наметнуло потребу развоја методологија за процену стања постојећих објеката, за избор адекватног приступа одржавању, санацији и реконструкцији грађевинских објеката уз укључивање оптимизационих и информационих система у ове области.
Уочавајући сложеност и актуелност наведене проблематике САВЕЗ ГРАЂЕВИНСКИХ ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ (СГИС) организује дванаесто по реду Саветовање посвећено оцени стања, одржавању и санацији грађевинских објеката и насеља. Циљеви Саветовања су широка размена искустава стручњака различитих профила: грађевинских инжењера различитих смерова, геотехничара, архитеката, урбаниста, просторних планера, економниста, правника и осталих стручњака који раде у градитељству на прегледу, испитивању и процени стања објеката и на пројектовању и извођењу радова у области одржавања и санација објеката.  
Теме Саветовања

     Све информације везано за Саветовање могу се добити у СГИС тел 011/324-2589 и 064/192-3215, sgisrbije@mts.rs
 

Друго обавештење

Пријава учешћа

Регистрациони лист  

Међународно научно саветовање "Земљотресно инжењерство и геотехнички аспекти грађевинарства"

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије - Друштва за земљотресно инжењерство Србије и Српског друштва за механику тла и геотехничко инжењерство, у Врњачкој Бањи ће од 3. до 5. новембра 2021. године, бити одржано Међународно научно-стручно саветовање "Земљотресно инжењерство и геотехнички аспекти грађевинарства.

Ограничене могућности наметнуте актуелном пандемијском ситуацијом су разлог који је условио истовремено одржавање два саветовања. Разноликост геотехничких услова, сложени геотехнички захвати приликом изградње објеката у урбаним подручјима и објеката саобраћајне инсфраструктуре, честе појаве клизишта, нове технологије и материјали, као и чињеница да Србија и земље региона спадају у сеизмички активна подручја намећу потребу и интерес за теме које Саветовање обухвата.

Очекује се да се овом приликом размене искуства стручњака различитих профила и специјалности који се баве геотехником. Важна питања која ће се разматрати на Саветовању су преглед досадашњих резултата и достигнућа у овим важним областима као што су: метода примењених геотехничких теренских истражних радова, лабораторијских испитивања, сеизмолошких истраживања, примене савремених теоријских и нумеричких поступака, методологије анализе и пројектовања, као и област практичне грађевинске оперативе.

Теме 

Рок за доставу пријаве радова је 15.08.2021. године, а за доставу финалних верзија радова 05.10.2021. године.

Све информације везано за Саветовање могу се добити у Савезу грађевинских инжењера на тел 011/3230-357 и 011/3242589 или на sgisrbije@mts.rs office@dimk.rs

Друга информација   

Програм рада    

Саветовање пољопривредних инжењера Пиротског округа
са зимском школом за произвођаче "Прерада млека"

У организацији Удружења инжењера Пиротског округа, а у сарадњи са Савезом инжењера и техничара Србије, градом Пиротом и Млекарском школом са Домом ученика "Др Обрен Пејић" Пирот од 21. до 23. фебруара 2020. године биће одржано Саветовање пољопривредних инжењера Пиротског округа са зимском школом за произвођаче "Прерада млека".

Циљ Саветовања је да се пољопривредним произвођачима пренесе знање на лицу места, како теоријско тако и практично, да се ојача иновативни приступ и предузетнички дух у области агробизниса и да се омогући подстицање надоградње производних капацитета у производњи и преради хране, првенствено сточарству и млекарству.

Саветовање је намењено свима који се баве пољопривредном производњом, саветодавним и стручним службама, пољопривредним инжењерима, прехрамбеним технолозима, предузетницима, власницима пољопривредних газдинстава, малих и средњих предузећа, као и свима који себе виде у пољопривреди, производњи и преради хране. 

Све информацијe везано за Саветовање могу се добити на тел 063/421-451, 064/3357-912, zlatkopirot@gmail.com 

Саопштење

Седмо научно - стручно међународно саветовање 
"Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија"

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије и Друштва за замљотресно инжењерство, а у сарадњи са Општином Рума, од 24. до 26. јуна 2020. године биће одржано Седмо научно-стручно међународно саветовање "Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија".

Циљ Саветовања је да грађевински инжењери, истраживачи, сеизмолози и стручњаци других струка који се баве сеизмологијом и земљотресним инжењерством у нашој земљи и окружењу размене искуства и резимирају резултате истраживања и праксе у овој области. Саветовање ће допринети обезбеђењу услова да се у овој области размотре национални параметри и створе услови за доношење и усвајање европских норми и пратеће регулативе које важе у земљама Европске уније.

Тематика

  Рок за пријаву рада је 26.03.2020. године а за доставу финалне верзије рада 01.06.2020.
  Информацијe везано за Саветовање могу се добити на тел 011/3230-357 office@dimk.rs

Прво обавештење

Упутство за писање радова  

Пријава

Саветовање "Осветљење 2019"

У организацији Српског друштва за осветљење од 12. до 15. новембра 2019. године биће одржано  Саветовање "Осветљење".

Саветовање ће се одржати у Хотелу "Дрина" у Бајиној Башти.

Циљ Саветовања је да омогући сусрете, размену мишљења и искустава међу стручњацима научних привредних, образовних установа и предузећа, која се на било који начин баве техником осветљења.

Саветовања из области технике осветљења су традиционална и Српско друштво за осветљење се труди да одржи континуитет уз завидан ниво понуђених програма.

Заинтересовани за учешће на Саветовању могу се пријавити и све додатне информације добити у Српском друштву за осветљење kontakt@dos.rs. 

Програм Саветовања

Осмо међународно научно - стручно саветовање
 "Геотехнички аспекти грађевинарства"

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије, а у сарадњи са Српским друштвом за механику тла и геотехничко инжењерство, Институтом ИМС ад и општином Врњачка Бања, у Врњачкој Бањи ће од 13. до 15. новембра 2019. године бити одржано 8. Међународно научно - стручно саветовање "Геотехнички аспекти грађевинарства" .

Саветовање треба да укаже на оријентацију главних праваца развоја ове струке који би одговарали условима и потребама у овој фази развоја наше земље. Поред тога то је прилика да се размотри и стање наше регулативе у овој области и потреба њеног усаглашавања са најновијим документима Еврокодова, који се од недавно примењују у земљама Европске уније.

Тематика Саветовања

Рок за пријаву радова је 06.09.2019, а за доставу финалних верзија радова 14.10.2019. Све информацијe везано за Саветовање могу се добити у Савезу грађевинских инжењeра Србије тел: 011/3230-357 office@dimk.rs

Друго обавештење са финалним програмом
Пријава       

XI Међународно научно-стручно саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља"

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије, а у сарадњи са "Путеви" доо Ивањица,  на Златибору ће од 19. до 21. јуна 2019. године бити одржано XI Међународно научно-стручно саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката".

Циљеви Саветовања су широка размена искустава стручњака различитих профила: грађевинских инжењера различитих смерова, геотехничара, архитеката, урбаниста, просторних планера, економниста, правника и осталих стручњака који раде у градитељству на прегледу, испитивању и процени стања објеката и на пројектовању и извођењу радова у области одржавања и санација објеката и насеља. 

ТЕМЕ САВЕТОВАЊА

1. Уводни реферати

1.1. Оцена стања и правци развоја у одржавању, санацији и заштити грађевинских објеката по тематским областима 

2. ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

2.1. Развој и примена информационих и експертних система за управљање објектима  (саобраћајни, хидротехнички, архитектонски и објекти специјалне намене)

2.2. Развој метода осматрања, метода прегледа, оцене стања, одржавања и санације инжењерских објеката (мостови, хале, стадиони, путеви, аеродроми, железнички и индустријски објекти)

2.3. Развој метода осматрања, метода прегледа, оцене стања, одржавања и санације  хидротехничких објеката (водоводи, канализација, резервоари, црпне станице, бране, насипи, пристаништа, уставе, обалоутврде и др.)

2.4. Развој метода осматрања, метода прегледа, оцене стања, одржавања и поправке стамбених, административних и других зграда и објеката

2.5. Принципи заштите животне средине у грађевинарству

2.6. Технички, економски и еколошки критеријуми, регулатива за пројектовање, извођење и управљање објектима

2.7. Заштита грађевинских објеката од пожара, поплава, земљотреса и других елементарних непогода

2.8. Обнова градитељског наслеђа у условима одрживог развоја припрема и прихватање радова 

Рок за пријаву радова је 8. март 2019. године на мејл sgisrbije@mts.rs

Све информације везано за Саветовање могу се добити у СГИС, Невена Вујадиновић, +381:(0) 11 32 41 656 i 063-7010-256, sgisrbije@mts.rs   

Друго саопштење са Програмом Саветовања

Саветовање "Осветљење 2018"

У организацији Српског друштва за осветљење од 22. до 25. октобра 2018. године на Сребрном језеру биће одржано Саветовање "Осветљење 2018".

Циљ Саветовања је да омогући сусрете, размену мишљења и искустава међу стручњацима научних привредних, образовних установа и предузећа, која се на било који начин баве техником осветљења.

Саветовања из области технике осветљења су традиционална и Српско друштво за осветљење се труди да одржи континуитет уз завидан ниво понуђених програма.

Заинтересовани за учешће на Саветовању могу се пријавити и све додатне информације добити у Српском друштву за осветљење kontakt@dos.rs. 

Саопштење са Програмом Саветовања   

VI Научно стручно међународно саветовање
"Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија"

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије, Друштва за земљотресно инжењерство Србије, а у сарадњи са ЈП за уређивање грађевинског земљишта Краљево и ГП "Николић" доо Краљево, у Краљеву у хотелу "Турист", ће се од 13. до 15. јуна 2018. године  одржати VI Научно стручно међународно саветовање "Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија".

Циљ Саветовања је да се у овој области створе услови за доношење и размотриће се национални параметри и усвајање Европских норми и пратеће регулативе која важи у земљама Евроспке уније. Циљ је да се разменом искустава и методологија рада стручњака различитих профила који се баве истраживањем, пројектовањем и грађењем сеизмички отпорних конструкција укаже на главне правце развоја земљотресног инжењерства и инжењерске сеизмологије у нашој земљи и региону.

Теме Саветовања

Све информације везано за Саветовање могу се добити у Савезу грађевинских инжењера Србије на тел: 011/3241-656 и 0637010-256 или путем мејла sgisrbije@mts.rs

Финални Програм 

Саветовање "Осветљење 2017"

У организацији Српског друштва за осветљење у Нишу ће се од 14. до 17. новембра 2017. године одржати Саветовање "Осветљење 2017".

Циљ Саветовања је да се омогући сусрет, размена мишљења и искустава међу стручњацима научних привредних, образовних установа и предузећа, која се на било који начин баве техником осветљења.

Саветовање се одржава у хотелу Tamo Residence.

Све информације везано за Саветовање могу се добити у Српском друштву за осветљење, Кнеза Милоша 7а/2, тел 011/3230-041

Саопштење са Програмом Саветовања     

Седмо Међународно научно стручно саветовање
"Геотехнички аспекти грађевинарства"

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије, а у сарадњи са Српским друштвом за механику тла и геотехничко инжењерство, Институтом ИМС ад, Београд и СЕТ доо, Шабац у Шапцу, хотел "Слобода" ће се од 14. до 17. новембра 2017. године одржати 7 Међународно научно стручно саветовање "Геотехнички аспекти грађевинарства". 

Саветовање треба да укаже на оријентацију главних праваца развоја ове струке који би одговарали условима и потребама у овој фази изградње наше земље. Поред тога, то је прилика да се размотри и стање наше регулативе у овој области и потреба њеног усаглашаања са најновијим документима Еврокодова који се од недавно примењују у земљама Европске уније.

Тематика Саветовања

Рок за пријаву радова је 05.09.2017, а за доставу финалних верзија радова 10.10.2017. Све информацијe везано за Саветовање могу се добити у Савезу грађевинских инжењeра Србије тел: 011/3241-656 sgisrbije@mts.rs

Друго обавештење и прелиминарни Програм   

Пријава учешћа      

Пријава смештаја   

Десето научно - стручно међународно саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља" 

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије и Института ИМС, Београд, у сарадњи са ГП "Расинг" доо Вршац, у Вршцу ће се од 14. до 16. јуна 2017. године одржати Десето научно-стручно међународно саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља".

Одржавање Саветовања је помогла Инжењерска комора Србије, а исто се одржава под патронатом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Циљ Саветовања је размена искустава стручњака различитих профила: грађевинских инжењера различитих смерова, геотехничара, архитеката, урбаниста, просторних планера, економиста, правника и осталих стручњака који раде у градитељству на прегледу, испитивању и процени стања објеката и на пројектовању и извођењу радова у области одржавања и санације објеката и насеља.

Теме Саветовања

1. Уводни реферетати

2. Тематске области

Рок за пријаву радова је 01. марта 2017. године. Све информације везано за Саветовање могу се добити у Савезу грађевинских инжењера Србије, Кнеза Милоша 9/1, тел: 011/3241-656 и 063/7010-256   sgisrbije@mts.rs

    Друго обавештење и прелиминарни Програм  
 
   Пријава учешћа

7 Међународно ДИТУР саветовање 2017

У организацији ДИТУР Друштва инжењера и техничара за управљање ризицима у Београду ће се 17. и 18. октобра 2017. године одржати традиционално саветовање.

Основне теме Саветовања ДИТУР 2017 су:

Саветовања ДИТУР базирају се на решевању најновијих достигнућа из области превентиве пожара, ватрогасне тактитке у функцији опреме и деловања осигуравача Србије на контролу и развој мисли о техничком управљању ризицима пожара.
За све информације везано за Саветовање можете контактирати Секретаријат ДИТУР, Османа Ђикића 11, Београд, тел 011/2762-867, vidakovic.m@sbb.rs

Детаљније 

V Научно стручно међународно саветовање
"Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија"

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије, Друштва за земљотресно инжењерство Србије, а у сарадњи са Институтом ИМС из Београда, Инжењерском комором Србије и компанијом Orbis из Новог Сада, у Сремским Карловцима ће се од 28. до 30. јуна 2016. године одржати V Научно стручно међународно саветовање "Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија".

Циљ Саветовања је да се омогући широка размена искустава и методологија рада стручњака различитих профила који се баве истраживањем, пројектовањем и грађењем сеизмички отпорних конструкција и да се укаже на главне правце развоја земљотресног инжењерства и инжењерске сеизмологије у нашој земљи и региону, као и да се створе услови за доношење документа са националним параметрима и усвајање Европских норми и пратеће регулативе које важе у земљама Европске уније.

Теме Саветовања

Саветовање се одржава у хотелу "Дунав" у Сремским Карловцима.

Све информације везано за Саветовање могу се добити у Савезу грађевинских инжењера Србије на тел: 011/3241-656 и 0637010-256 или путем мејла sgisrbije@mts.rs

Друго обавештење са прелиминарним Програмом

Саветовање "Осветљење 2015" 

У организацији Српског друштва за осветлење, колективне чланице СМЕИТС, на Златибору ће се од 13. до 16. октобра 2015. године одржати Саветовање "Осветљење 2015".

Циљ Саветовања је да омогући сусрете, размену мшљења и искуства међу стручњацима, научних, привредних, образовних установа и предузећа, која се на било који начин баве техником осветљења.

Саветовање "Осветљење 2015" је у Програму перманентног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије и учешће на скупу се бодује сагласно Правилнику Инжењерске коморе Србије.

Саветовање се одржава на Златибору, хотел "Мона".

Све информације везано за Саветовање могу се добити у Друштву за осветљење тел 011/3230-041.

 Саопштење са Програмом Саветовања

 

VI Међународно научно - стручно саветовање
"Геотехнички аспекти грађевинарства"

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије, Српског друштва за механику тла и геотехничко инжењерство, Инжењерске коморе Србије и ГП "Расинг" доо Вршац, у Вршцу ће се од 03. до 06. новембра 2015. године одржати VI Међународно научно - стручно саветовање "Геотехнички аспекти грађевинарства".

Теме Саветовања

Рок за доставу пријаве рада је 07.08.2015. године, а за доставу финалне верзије рада 21.09.2015. године.

Детаљније информације везано за Саветовање могу се добити у Савезу грађевинских инжењера Србије, тел 011/3241-656, sgisrbije@open.telekom.rs   

Друго обавештење

Пријава учешћа    

Пријава смештаја          

  XVII Саветовање YUCORR 2015

Удружење инжењера Србије за корозију и заштиту материјала УИСКОЗАМ заједно са Институтом за хемију, технологију и металургију, Београд, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одржава XVII Саветовање YUCORR 2015 под насловом "Стециште науке и праксе у областимa корозије, заштите материјала и животне средине".

Појединачне теме које ће се обрађивати на Саветовању:

Саветовање ће се одржати у периоду од 08.09-11.09.2015. године на Тари у хотелу "Оморика".

Рок за пријаву радова је 03. јул 2015. године.

Све информацијe везано за Саветовање могу се добити у Удружењу инжењера Србије за корозију и заштиту материјала УИСКОЗАМ тел 011/3230-028, sitzams@eunet.rs

Детаљније

Девето научно стручно међународно саветовање
"Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља"

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије, у сарадњи са АД "Путеви" Ужице на Златибору, хотел "Палисад" ће се од 25. до 29. маја 2015. године одржати девето научно стручно међународно саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља".

Тематске области

Детаљније информације везано за Саветовање могу се добити у Савезу грађевинских инжењера Србије, контакт особа Невена Вујадиновић, тел 011/3241-656, sgisrbije@open.telekom.rs   

Друго обавештење можете преузети овде  

Пријава учешћа

 Четврто научно стручно међународно саветовање
"Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија"

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије и Друштва за земљотресно инжењерство Србије, а у сарадњи са Институтом за рударство и металургију Бор, од 19. до 21. маја 2014. године биће одржано Четврто научно стручно међународно саветовање "Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија" у хотелу "Језеро" на Борском језеру.

Теме Саветовања

Све информације везано за Саветовање могу се добити у Савезу грађевинских инжењера Србије, тел +381/11/3241-656 или на sgisrbije@open.telekom.rs

Друго обавештење и прелиминарни програм Саветовања

Саветовање
"Савремени материјали и поступци санације грађевинских објеката"  

У организацији Удружења "Изградња" и Грађевинског факултета у Београду 26. новембра 2013. године биће одржано Саветовање "Савремени материјали и поступци санације грађевинских објеката".

Током свог експоатационог века практично сви грађевински објекти су изложени неповољним утицајима, при чему то у великом броју случајева доводи до њихове деградације у смислу функционалности и носивости. У таквим ситуацијама се неизбежно мора ићи на различите санационе интервенције, које врло често подразумевају врло сложене захвате који се, осим са техничко-трехнолошког аспекта, увек морају разматрати и са аспекта економичности и трајности решења. За разлику од прошлих времена, када је за извођење санационих радова могао да буде примењиван само релативно мали број поступака и скроман асортиман адекватних материјала, у савременој пракси градитељима стоји на располагању изузетно широк број савремених материјала, а такође и низ нових санационих техника које су проистекле баш као резултат развоја на подручју материјала.

Саветовање треба да допринесе упознавању домаће стручне јавности са неким дометима оствареним на подручју санирања грађевинских објеката применом савремених материјала и санационих поступака.

Саветовање се одржава на Грађевинском факултету, Бул. краља Александра 73, свечана сала на I спрату.

Све информације везано за Саветовање могу се добити у Удружењу "Изградња" тел 011/3243-56, izgradnja@sezampro.rs

Програм Саветовања

Пријава

Пето међународно научно - стручно саветовање
"Геотехнички аспекти грађевинарства"  

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије и Српског друштва за механику тла и геотехничко инжењерство у Сокобањи ће се, од 29. до 31. октобра 2013. године, одржати Пето међународно научно-стручно саветовање "Геотехнички аспекти грађевинарства".

Теме Саветовања:

Рок за пријаву радова је 30.08.2013. године, а рок за доставу коначних верзија прихваћених радова је 30.09.2013. године. Радови се достављају електронским путем на sgisrbije@open.telekom.rs

Детаљније информације, везано за Саветовање, могу се добити у Савезу грађевинских инжењера Србије на тел 011/3241-656.

Друго обавештење

Пријава

XV Саветовање YUCORR 2013

Удружење инжењера Србије за корозију и заштиту материјала УИСКОЗАМ заједно са Институтом за хемију, технологију и металургију, Београд, а под покровитељством Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије одржава XV Саветовање YUCORR 2013  под насловом "Стециште науке и праксе у областимa корозије, заштите материјала и животне средине".

Појединачне теме које ће се обрађивати на Саветовању:

Саветовање ће се одржати у периоду од 17.09-20.09.2012. године на Тари у хотелу "Оморика".

Све информацијe везано за Саветовање могу се добити у Удружењу инжењера Србије за корозију и заштиту материјала УИСКОЗАМ тел 011/3230-028, sitzams@eunet.rs

Листа пленарних предавања на Саветовању

Саветовање "Оцена квалитета пшенице у промету и преради"  

У оквиру плана стручног усавршавања Савез пољопривредних инжењера и техничара Србије (СПИТС) - Секција за жито, организује прежетвено  
Саветовање
"ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ПШЕНИЦЕ У ПРОМЕТУ И ПРЕРАДИ"
Саветовање је намењено:

Теме скупа:
Тема 1:   Општи приказ аестивум пшенице                                     Предавач: др Јасна Мастиловић

У оквиру опшег приказа нагласак ће бити дат на постојећи сортимент, као и на опште карактеристике аестивум пшенице.

Тема 2: Квалитет аестивум пшенице                                                Предавач: др Мирјана Демин

У оквиру теме квалитет аестивум пшенице биће дат општи приказ квалитета, као и приказ постојећих прописа са којима се регулише квалитет. Такође ће бити дат преглед најзначајнијих показатеља квалитета, њихов значај и могућности примене.

Тема 3: Прометна вредност аестивум пшенице                               Предавач: др Милан Жежељ

Ово је свакако најзначајнији део са практичног становишта. У оквиру прометне вредности биће дати и практични обрачуни кроз више примера.

Тема 4: Проблеми пријема и разврставање пшенице по квалитету      

Предавачи: др Веселинко Ђурић,  Лазар Чобановић, дипл.инж.  

Ово је проблем који датира од давно, без изгледа да се реши у догледно време. Кроз излагање биће указано на могућности решавања овог проблема. Као посебан прилог биће дат преглед литературе везан за квалитет пшенице, са могућностима да се до те литературе дође. Детаљан програм и други подаци биће достављени у наредној Информацији.  

Скуп ће се одржати у Савезу инжењера и техничара Србије, у Београду, ул. Кнеза Милоша 9, III спрат, у уторак 28. 05. 2013. године, са почетком у 9 часова и у трајању од 4 (четири) сата.

Котизација: 2.500,оо динара по учеснику, а у случају више учесника из исте фирме попуст је 500,00 динара по сваком учеснику.

Контакт информације: Канцеларија СПИТС: 011/3230-119  и  063/1064-026, проф. др Милан Жежељ: 063/7764-110, Јасмина Кашић, сарадник: 064/6136-601, Нада Стевановић, сарадник: 063/7859-646.

Пријаве учешћа се достављају до 26. маја 2013. године на mailto:spits.office@gmail.com

Позив за Саветовање и пријавни лист

Осмо научно стручно међународно саветовање
"Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља"  

У организацији Савеза грађевинских инжењепа Србије у сарадњи са Институтом ИМС, Београд и РТБ Бор биће одржано се осмо научно стручно саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља". Саветовање се одржава на Борском језеру хотел "Језеро" од 14. до 17. маја 2013. године.

Tеме Саветовања  

Уводни реферати

Оцена стања и правци развоја у одржавању и санацији грађевинских објеката по тематским областима

Тематске области

Рок за доставу пријаве радова је 28.01.2013. године, а за доставу коначне верзије радова 18.03.2013. године.

Све информацијe везано за Саветовање могу се добији у Савезу грађевинских инжењера Србије, тел: 011/3241-656, е-маил sgisrbije@open.telekom.rs

Друго обавештење

Упутство за ауторе радова

Треће Научно стручно међународно саветовање
"Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија"

Савез грађевинских инжењера Србије и Друштво за земљотресно инжењерство Србије у сарадњи са Институтом ИМС АД Београд, Саобраћајним институтом ЦИП и "Вујић Ваљево" доо организују треће Научно стручно међународно саветовање "Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија".

Саветовање се одржава од 22. до 24. маја 2012. године на Дивчибарама, хотел "Дивчибаре".

Циљеви Саветовања су да се окупе грађевински инжењери, истраживачи, сеизмолози и стручњаци других струка који се баве сеизмологијом и земљотресним инжењерством у нашој земљи и окружењу, ради размене искустава и резимирања резултата истраживања и праксе у овој облсти.

Теме Саветовања:

Добијање детаљнијих информација везано за Саветовање, као и достава радова се врши на адресу: Савез грађевинских инжењера Србије, Кнеза Милоша 9/1, Београд, тел 011/3241-656, е-маил sgisrbije@open.telekom.rs

Текст другог саопштења са програмом скупа можете преузети овде

Образац пријаве

Саветовање са међународним учешћем
"Стање и перспективе развоја задругарства -
Нужност реформи у земљорадничком задругарству Србије"

Друштво аграрних економиста Србије у сарадњи са Пољопривредним факултетом Универзитета у Београду, Савезом пољопривредних инжењера и техничара Србије, Задружним савезом Србије, Задружним савезом Војводине и Задружним покретом организује Саветовање са међународним учешћем "Стање и перспективе развоја задругарства - Нужност реформи у земљорадничком задругарству Србије".

Покровитељи Саветовања су Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Министарство економије и регионалног развоја, Министаство просвете и науке, а донатор је ПБ АГРОБАНКА ад Београд.

Саветовање се одржава 13. децембра 2011. године, са почетком у 11 часова, на Пољопривредном факултету у Земуну.

Све информације везано за Саветовање могу се добити на тел: 063/1064-026 или путем мејла mailto:marija.smiljanic83@gmail.com

Други позив са Програмом Саветовања и пријавом учешћа можете преузети овде

Саветовање посвећено
"Квалитету жита и производа на бази жита"

Удружење инжењера прехрамбене струке Србије организује саветовање посвећено "Квалитету жита и производа на бази жита".

Жита и производи на бази жита представљају основ исхране људске популације. Због тога је квалитет ових производа и њихова контрола од посебног значаја.

Саветовање је посвећено проблемима контроле у деловима сагледавања техничко технолошких и организационих могућности погона који се баве житима, систематиком жита и производа, системом акредитације лабораторија које треба да обављају послове контроле квалитета и конкретним процедурама у акредитацији.

Саветовање се одржава 13.12.2011. године са почетком у 11 часова у Београду, Дом инжењера "Никола Тесла", ул. Кнеза Милоша 9, сала на III спрату.

Све информације везано за Саветовање могу се добити у Удрзжењу инжењера прехрамбене струке Србије на тел 011/3230-119 или путем мејла mailto:spitj.udruzenje@gmail.com .

Текст саопштења о Саветовању са Програмом истог можете преузети овде

Образац пријаве

Четврто научно стручно саветовање "Геотехнички аспекти грађевинарства"

Савез грађевинских инжењера Србије у сарадњи са Институтом ИМС и Српским друштвом за механику тла и геотехничко инжењерство организује четврто научно стручно саветовање "Геотехнички аспекти грађевинарства", на Златибору, хотел "Палисад" од 01-03. новембра 2011. године.

Разноликост геотехничких услова у нашој земљи и социоекономски односи у друштву, као и положај наше земље у свету током последњих двадесет година довели су до заостајања за развијеним земљама света у области грађевинске геотехнике. Због тога постоји потреба да се резимирају досадашњи резултати и достигнућа у овој важној области.

Саветовање треба да укаже на оријентацију главних праваца развоја ове струке који би одговарали условима у потребама у овој фази изградње наше земље. Поред тога то је прилика да се размотри и стање наше регулативе у тој области ипотреба њеног усаглашавања са најновијим документима Еврокодова, који се од недавно примењују у земљама Европске уније.

Рок за пријаву радова је 29.07.2011. године. Све информације везано за Саветовање могу се добити у Савезу грађевинских инжењера Србије тел 011/3241-656, e-mail mailto:sgisrbije@open.telekom.rs

Текст другог саопштења можете преузети овде

Пријаву можете преузети овде

Саветовање "Правилници о квалитету жита и производа од жита"

Савез пољопривредних инжењера и техничара Србије, Развојни центар СИТС и Удружење инжењера пољопривреде и прехрамбене технологије организују Саветовање "Правилници о квалитету жита и производа од жита".

Саветовање ће се одржати 16.06.2011. године у Београду, Дом инжењера "Никола Тесла" са почетком у 10.00 часова.

Циљ Саветовања је да се заинтересовани у репродукционом ланцу жита, од производње до потрошача, упознају са делом који се односи на квалитет и валоризацију квалитета у промету.

ПРОГРАМ

  1. Преглед и критички осврт на ПРАВИЛНИКЕ са којима се регулише квалитет жита и производи од жита
    Излагач: др Јасна Мастиловић
  2.  Генерална шема прераде жита као основа за утврђивање квалитета
    Излагач: др Милан Жежељ
  3. Дискусија - округли сто  
    У оквиру Округлог стола пружиће се могућност свим учесницима да постављају питања као и да дају предлоге и сугестије како би требало да изгледају Правилници о квалитету.

Све информације везано за Саветовање се могу добити у УИППС на тел: 011/3230-119 или путем мејла mailto:spitj.udruzenje@gmail.com

Саопштење можете преузети овде

Седмо научно стручно саветовање
" Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља"

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије, а у сарадњи са Институтом ИМС, Београд, Саобраћајним институтом ЦИП Београд и АД "Путеви Ужице", на Златибору се од 09. до 12. маја 2011. године, одржава седмо научно стручно саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља".

Циљеви Саветовања су широка размена искустава стручњака различитих профила: грађевинских инжењера различитих смерова, геотехничара, архитеката, урбаниста, просторних планера, економниста, правника и осталих стручњака који раде у градитељству на прегледу, испитивању и процени стања објеката и на пројектовању и извођењу радова у области одржавања и санација објеката и насеља.

Уводни реферати

Тематске области

Прелиминарна пријава учешћа треба да се обави до 24.01.2011. године, а достава финалних верзија радова до 04.03.2011. године.

 

Све информације, везано за Саветовање, могу се добити у Савезу грађевинских инжењера Србије, Кнеза Милоша 9/И Београд, тел: 011/3241-656.

Текст првог саопштења можете преузети овде

Упутство за ауторе радова

Саветовање 
"Квалитет хране - стање и могућности контроле"

Удружење инжењера прехрамбене струке Србије у сарадњи са Савезом пољопривредних инжењера и техничара Србије и Развојним центром СИТС организује Саветовање посвећено проблемима квалитета хране у Србији под називом "Квалитет хране - стање и могућности контроле".

Циљ Саветовање је да се стручна јавност упозна са стањем и могућностима у области контроле квалитета хране. У овој области постоје разлике у погледу опремљености и стручне оспособљености кадра који треба да обавља те послове. Познати познаваоци проблематике квалитета изложиће своја гледишта и дати препоруке шта може да се уради да се превазиђу проблеми у овој области.

Саветовање ће се одржати 25. 11. 2010. године, са почетком у 10 часова, у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/III, Београд.

Све информације везано за Саветовање могу се добити у Удружењу инжењера прехрамбене струке Србије, 011/3230-119 или на мејл mailto:spitj.udruzenje@gmail.com .

Текст Саопштења можете преузети овде
Обавештење за спонзоре
Пријава физичка лица
Пријава правна лица

Саветовање
Стање и могућности примене HACCP система код нас

У организацији Удружења инжењера прехрамбене струке Србије, Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије Развојног центра СИТС и Удружења инжењера пољопривреде и прехрамбене технологије, 17. марта 2010. године се одржава Саветовање на тему: Стање и могућности примене HACCP система код нас.

Циљ Саветовања је упознавање организација и појединаца са дефиницијом HACCP система, са кратким историјским освртом, потребом за оваквим начином контролисања квалитета хране, законске обавезе везане за увођење HACCP система у производњи хране код нас, директиве Европске уније, контролни органи у спровођењу активности на увођењу система, начин акредитације организације и појединаца за увођење HACCP у погонима за производњу хране и њихова евиденција.

Саветовање се одржава у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9, Београд у сали на III спрату.

Све информације везано за Саветовање могу се добити на тел 011/3230-119 или путем мејла mailto:spitj.udruzenje@gmail.com

Текст саопштења са Програмом Саветовања можете преузети овде

Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије и Друштва за земљотресно инжењерство Србије одржаће се, од 27. до 30. априла 2010. године, друго Научно стручно саветовање "Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија".

Циљеви Саветовања су да се окупе грађевински инжењери, истраживачи сеизмолози и стручњаци других струка који се баве сеизмологијом и земљотресним инжењерством у нашој земљи и окружењу, ради размене искустава и резимирања резултата истраживања и праксе у овој области, као и да се створе услови за доношење документа са националним параметрима и усвајање Европских норми и пратеће регулативе које важе у земљама ЕУ.

Теме Саветовања:

Саветовање се одржава у хотелу "Дивчибаре", Дивчибаре. Информације везано за Саветовање могу се добити у Савезу грађевинских инжењера Србије, г-ђа Милена Милорадов тел: 011/3241-656.

Друго саопштење са програмом

Гео - Инфо 2009

Савез геодета Србије и часопис Геодетски журнал,  од 15. до 17. октобра 2009. године организују саветовање Гео - Инфо 2009 на тему: "Стандарди у интерпретацији геопросторних података, нови трендови у образовању геодетских кадрова".

Основној теми: Стандарди у интерпретацији просторних података, ове године је додата и тема из образовања: Нови трендови у образовању геодетских кадрова, која има примарну улогу у формирању знања, јер је мултидисциплинарност и примена геопросторних података постала значајнија и све је већа потреба за њима у многим областима друштва.

Детаљније информације се могу добити у Савезу геодета Србије 011/3233-693 и на mailto:savez@sgs.org.rs .

Саветовање се одржава у хотелу "Дивчибаре" на Дивчибарама.

Текст саопштења можете преузети овде

Међународно саветовање у организацији ДИТУР

ДИТУР - Друштво инжењера и техничара за управљање ризицима Србије организује 27. и 28. октобра 2009. године међународно саветовање из области заштите од пожара и осигурања.

Теме саветовања су:

Саветовање се одржава у Сава центру, а покровитељ истог је Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Репубилке Србије, а генерални спонзор осигурање ДУНАВ.

Детаљније

Треће научно - стручно саветовање
"Геотехнички аспекти грађевинарства"

Савез грађевинских инжењера Србије и Српско друштво за механику тла и геотехничко инжењерство организују треће научно - стручно саветовање "Геотехнички аспекти грађевинарства". Саветовање се одржава на Златибору од 20. до 23. октобра 2009. године.

Разноликост геотехничких услова у нашој земљи и социо-економски односи у друштву, као и положај наше земље у свету током последњих двадесет година, довели су до заостајања за развијенијим земљама света у области грађевинске геотехнике. Због тога постоји потреба да се резимирају досадашњи резултати и достигнућа и у овој важној области.

Саветовање треба да укаже на оријентацију главних праваца развоја ове струке који би одговарали условима и потребама у овој фази изградње наше земље. Поред тога, то је прилика да се размотри и стање наше регулативе у овој области и потреба њеног усаглашаања са најновијим документима Еврокодова који се од недавно примењују у земљама Европске Уније.

Теме Саветовања

Све потребне информације се могу добити од секретара Организационог одбора г-ђе Милене Милорадов, тел:011/3241-656.

 

Текст другог саопштења можете преузети овде

Органска производња - стања и перспективе

Удружење инжењера прехрамбене струке и Институт за прехрамбене технологије, у сарадњи са Савезом пољопривредних инжењера и техничара Србије и Удружењем инжењера пољопривреде и прехрамбене технологије организује саветовање на тему: Органска производња  - стања и перспективе.

Главни циљеви Саветовању су:

Саветовање се одржава 02.07.2009. године у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/III са почетком у 10 часова.

Детаљније

Шесто саветовање
"Оцена  стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља"

Савез грађевинских инжењера Србије у сарадњи са ЦИП - Саобраћајни институт, Београд и Институтом "Кирило Савић" организује од 19. до 22. маја 2009. године на Дивчибарама, шесто саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља".

Специфични геотехнички и сеизмолошки проблеми наше земље и Балкана, социо-економски односи у друштву и други фактори довели су до заостајања за развијеним земљама у области третмана постојећег градитељског фонда. То је наметнуло потребу развоја методологија за процену стања постојећих објеката и насеља, за избор адекватног приступа одржавању, санацији и реконструкцији грађевинских објеката и насеља уз укључивање оптимизационих и информационих система у ове области.

Циљеви Саветовања су широка размена искустава стручњака различитих профила: грађевинских инжењера различитих смерова, геотехничара, архитеката, урбаниста, просторних планера, економниста, правника и осталих стручњака који раде у градитељству на прегледу, испитивању и процени стања објеката и на пројектовању и извођењу радова у области одржавања и санација објеката и насеља.

Сви заинтересовани за учествовање на Саветовању се, за детаљније информације, могу обратити г-ђи Милени Милорадов, тел 011/3241-656.

Текст другог саопштења и програм Саветовања можете преузети овде  

Образац пријаве можете преузети овде
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs