Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 2/2011
година LXVI No. 2 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

 НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. Стеван Армаковић, Ана Ј. Шетрајчић – Томић, Драгана Росић, Бланка Шкипина, Светлана Пелемиш, Јован П. Шетрајчић
Критични параметри ултратанког молекулског филма за монохроматску апсорпцију

2. Игор Ј. Шетрајчић, Драгана Родић, Игор Мандић, Стеван Армаковић, Ненад В. Делић, Јован П. Шетрајчић
Фононски удео у суперпроводним карактеристикама ултратанких филм-структура

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. Катарина Јевтић – Новаковић
Рубни делови града – места прелома градске и сеоске средине

4. Ивана Милошев, Горан Анђелић, Владимир Ђаковић
Оптимизација портфолија у функцији израде капиталних инвестиционих пројеката

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. Радослав Вукас 
Технолошко-металуршка испитивања геолошких ресурса/резерви према регулативи Републике Србије и међународним стандардима

6. Јово Миљановић, Мирко Ивковић, Јелена Триван 
Истраживање услова радне средине у јами „Стрмостен“ РМУ „Рембас“ у циљу увођења механизоване хидрауличне подграде (МХП) за откопавање угља

МАШИНСТВО

7. Клименко С. А., Мель нийчук Ю. А., Петруша И. А., Осипов А. С., Танович Л.  
Использование двухслойных композитов с алмазсодержащим режущим слоем в лезвийном инструменте

8.   Обрад Спаић, Рајко Танасијевић 
Групна технологија у ЦИМ окружењу

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

9. Властимир Д. Павловић, Александар Д. Илић
Нова класа филтарских функција генерисана директном применом Christoffel-Darboux-ове формуле за класичне ортонормиране Jacobi-јеве полиноме

10.  Љубинко Делић, Душан Илић, Милош Здравковић
Утицај стабилности карактеристика варистора као елемента пренапонске заштите на карактеристике хибридног заштитног кола

11. Јордан Радосављевић, Мирољуб Јевтић, Дардан Климента 
Оптимална Volt/Var регулација у дистрибутивним мрежама са дистрибуираним генераторима

САОБРАЋАЈ

12. Јадранка Јовић
Индикатори у одрживом планирању саобраћаја

13. Драгана Дреновац, Ранко Недељковић
Одређивање релативне ефикасности јединица поштанске мреже применом Анализе обавијања података  

14. Зорица Милановић, Giovanni Longo
Истраживање утицаја повећања обима саобраћаја на инфраструктурне елементе дела железничког чвора Београд применом методе симулације

15. Илија Белић, Чедомир Белић, Живорад Белић
Еколошке последице примене новог закона о безбедности у саобраћају

МЕНАЏМЕНТ

16. Јелена Ђорђевић – Бољановић, Весна Рудић 
Менаџмент знања – управљање знањем као вредношћу

17. Филип Јовановић, Данка Милојковић, Петар Јовановић 
Савремене методологије пројектног менаџмента

18.  Драго Солдат, Илија Ћосић, Роберт Молнар 
Истраживање развоја пословних инкубатор центара у Србији

19. Дејан Ђорђевић, Срђан Богетић, Драган Ћоћкало, Драгиша Ранђић
Значај предузетничког менаџмента у стварању конкурентности домаће привреде

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

20. Маја Матејић 
Municipal Energy Management – Scope, Structure and Activities

21. Јасмина Текић, Видосав Д. Мајсторовић, Дејан Марковић, Ангелина Никодијевић, Драгослав Стаменковић 
Анализа принципа за моделе изврсности у здравственој заштити

22.  Александра Ивановић, Бисерка Трумић, Миладин Ђурић, Војка Гардић, Весна Марјановић
Увођење, одржавање и развој система квалитета у Институту за рударство и металургију – позитивна искуства     

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs