Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 1/2021
година LXXVI No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. АНА СТАНКОВИЋ, СОЊА ЈОВАНОВИЋ

  Испитивање утицаја механохемијског процесирања на растворљивост верапамил хидрохлорида

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. СОФИЈА НАОД

Значај одређивања апсолутне вредности убрзања силе   теже у геодезији

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

3.  ПРЕДРАГ ЛАЗИЋ, ЂУРИЦА НИКШИЋ, ДЕЈАН СТОЈАНОВИЋ

  Замена старих флотацијских ћелија у флотацији Рудника „Леце“

4. БРАНИСЛАВ НИКОЛИЋ, МИРОСЛАВ СОКИЋ, ЖЕЉКО КАМБЕРОВИЋ

  Педесет година металуршке производње цинка и кадмијума у Србији

МАШИНСТВО 

5.  ГОРАН СТУПАР, ДРАГАН ТУЦАКОВИЋ

Утицај вишестепеног довођења ваздуха по висини ложишта на процесе у енергетском парном котлу ТЕ „Костолац Б“

6. БРАНИСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ, МЛАДЕН КРСТИЋ, ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ

Примена алгоритма сивог вука за решавање инжењерских оптимизационих проблема

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

7.  НЕБОЈША СТАНКОВИЋ, МИЛОШ ПАПИЋ, МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ

A Contribution to Innovation in the Field of Microprocessor Systems: Evaluation of the use of SIMRA simulator in Teaching  

САОБРАЋАЈ

 8. РУЖИЦА ЕРЦЕГ, ДАНИЈЕЛА ПЈЕВЧЕВИЋ, ВЛАДИСЛАВ МАРАШ, АЛЕКСАНДАР РАДОЊИЋ

Утицај аутономних пловила на трошковну ефикасност у водном саобраћају

9. БИЉАЊА ГРГУРОВИЋ, ЈЕЛЕНА МИЛУТИНОВИЋ

Т ерминолошке недоумице у области поштанског саобраћаја са посебним освртом на ЦЕП индустрију

МЕНАЏМЕНT 

 10. ДРАГАН СМИЉАНИЋ, СИНИША СРЕМАЦ, ГОРДАН СТОЈИЋ, МИЛОШ КОПИЋ

  Супституција вида транспорта опасне робе и њени ефекти

11. МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ, НИКОЛА МИЛЕНКОВИЋ, СЛОБОДАН АНЏИЋ

  Улога менаџмента предузећа у избору организационе структуре

12. РАДОЈКО ЛУКИЋ

Анализа ефикасности финансијских институција у Србији на бази ОЦРА методе

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

 13. МИЛИЦА ЂЕКИЋ, GYULA MESTER

COVID-19 as a Scam Challenge  

14. ВЕЉКО ЂУКИЋ

Здравствени учинци влакана азбеста у ваздуху

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs