Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

ЗБОРНИЦИ РЕЗИМЕА РАДОВА

 КЊИГА АПСТРАКАТА 

ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У III МИЛЕНИЈУМУ
Издавач:ECOLOGICA
тел: 011/3244-248

Књига апстраката са Међународне научне конференције "Циљеви одрживог развоја у III миленијуму", одржане у организацији Научно стручноg друштвa за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA од 20. до 22. априла 2017. године, садржи апстракте 169 радова који су презентовани на Конференцији. Апстракти су сврстани по следећим секцијама: Пленарна секција, Миленијумски циљеви и одрживи развој, Природни ресурси, Зелена економија, Економски и правни аспекти, финансијски инструменти у заштити животне средине, Проблеми урбаних средина, Еколошка свест, култура и образовање.

 


КЊИГА АПСТРАКАТА  

ЕКОЛОШКА КРИЗА: ТЕХНОГЕНЕЗА И
КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
Издавач:ECOLOGICA
тел: 011/3244-248

Књига апстраката са Међународне научне конференције "Еколошка криза: Техногенеза и климатске промене", одржане у организацији Научно стручноg друштвa за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA од 21. до 23. априла 2016. године, садржи апстракте 158 радова који су презентовани на Конференцији. 

 

 


Књига извода радова
XVII
 YuCorr 2015 
Издавач: УИСКОЗАМ 
тел: 011/3230-028

Књига извода радова са  XVII YUCORR, који је у организацији Удружења инжењера Србије за корозију и заштиту материјала, одржан од 08. до 11. септембра 2015. године на Тари, садржи резимее 52 рада који су прихваћени за презентовање на Конференцији.

Интегралне верзије радова су публиковане у Књизи радова, која је припремљена у електронској форми на CD.

 

 


Зборник резимеа радова
PROCESING `15
Издавач: СМЕИТС
тел: 011/3230-041

Зборник радова са 26. Међународног конгреса о процесној индустрији  PROCESING `15, одржаног у организацији Друштва за процесну технику Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије 4. и 5. јуна 2015. године, садржи резимее 49 радова које су аутори изложили на Конгресу.

Основни циљеви Конгреса су били иновирање и проширивање знања инжењера у процесној индустрији и подршка истраживачима у представљању остварених резултата истраживачких пројеката.

Интегралне верзије радова су објављене на  CD.Књига апстраката
ЖИВОТНА  СРЕДИНА И АДАПТАЦИЈА
ПРИВРЕДЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
Издавач: ECOLOGICA
тел: 011/3244-248

Књига апстраката са Међународне научне конференције "Животна средина и адаптација привреде на климатске промене", одржанe у организацији Научно стручноg друштвa за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA од 22. до 24. априла 2015. године, садржи апстракте 150 радова који су презентовани на Конференцији.


Књига извода радова
XVI YUCORR
Издавач: УИСКОЗАМ

тел: 011/3230-028

Књига извода радова са  XVI YUCORR, који је у организацији Удружења инжењера Србије за корозију и заштиту материјала, одржан од 27. до 30. маја 2014. године на Тари, садржи резимее 61 рада који је прихваћен за презентовање на Конференцији.

Интегралне верзије радова су публиковане у Књизи радова, која је припремљена у електронској форми на CD.
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs