Ћирилица  ·  Latinica  ·  English


Именовани вршиоци одговорних функција и чланови органа СИТС-а

Скупштина Савеза инжењера и техничара Србије је на својој Изборној седници одржаној 2. фебруара 2007. године поред верификације мандата члановима Скупштине и Управног одбора потврдила и избор кандидата за органе и одговорне функције у СИТС. 

За Председника СИТС-а изабран је

мр Стеван Шамшаловић, дипл. инж. 
За Потпредседника СИТС-а изабран је
др Игор Марић, дипл. инж.

 
Руководство СИТС-а: генерални секретар мр Бранислав Вујиновић, председник мр Стеван Шамшаловић
потпредседник др Игор Марић

За чланове Извршног одбора изабрани су:

проф. др Казимир Куриј Савез грађевинских инжењера и техничара Србије
др Слободан Отовић Савез грађевинских инжењера и техничара Србије
Милан Арсеновић Савез геодета Србије
проф. др Часлав Лачњевац Инжењерско друштво за корозију
Зоран Миливојевић Друштво Србије за квалитет и стандардизацију
Милош Ћорић БИП, Београд

За чланове Надзорног одбора изабрани су :

мр Бранко Илић

Савез инжењера и техничара текстилаца Србије
Богдан Влаховић Станком гас, Београд
Петар Ковачевић Београд           
Ђорђо Симанић Привредна Комора Београда
мр Горан Живан ч евић Друштво инж ењера и тех ничара Лозница, Крупањ, Лјубовија и М али Зворник

За чланове Суда части изабрани су:

мр Зоран Поповић

Савез хемичара и технолога Србије
др Зоран Томовић ЈП Војводина Шуме, Петроварадин
Гордана Миљевић Савез за заштиту материјала Србије
Ерне Јегеш Друштво инжењера и техничара Суботиц е
С р ђан Филиповић Друштво инжењера и техничара Пожаревац
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs