Ћирилица  ·  Latinica  ·  English


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ  

Скупштина Савеза инжењера и техничара Србије је на својој седници одржаној 2. фебруара 2007. године усвојила Годишњи извештај о раду и пословању СИТС као и План и програм рада СИТС и његових чланица за 2007. годину.

На седници Скупштине је у вези Извештаја о раду и пословању СИТС-а и чланица СИТС-а истакнуто је да су током 2006. године урађена и усвојена нова нормативна акта Савеза, која сада омогућавају ефикаснији, рационалнији и успешнији рад Савеза, а тиме су створени услови и за лакшу и бржу примену Закона о удружењима , чије се доношење очекује.

Доста труда и рада је уложено н а припрем и материјала, информациј а и одлука у интересу успостављања непосредних односа, који су били непоходни да би Савез постао члан  ФЕАНИ  и  ЦОПИСЕЕ. На заседању Генералне скупштине ФЕАНИ, 01. октобра, СИТС је постао пуноправна чланица. Сходно томе, а у складу са Статутом ФЕАНИ, СИТС је формирао и Национални комитет ФЕАНИ за Србију, одредио своје представнике у телима ове организације.

Активно се радило и на увођењу система менаџмента квалитетом QМС . Урађене су све процедуре, извршена је обука запослених за примену ових процедура, као и за вршење интерних провера.

Успешно је организован и одржан на Палићу стручно -научни скуп „Водовод и канализација 06“. Скуп је одржан у радној атмосфери, са конструктивним расправама на сесијама и округлом столу, посвећеном приватизацији у овој области привређивања.

Часопис „Техника“ је у току 2006. године редовно излазио , а поводом јубилеја 150 година од рођења Николе Тесле штампан је и посебан број часописа посвећен овом великану науке . О д стране Министарства науке и заштите животне средине часопис „Техника“ је сврстан у групу од 10 водећих стручних часописа у земљи.

У погледу реализације стручних испита, истакнуто је да је са Министарством за капиталне инвестиције закључен нов Уговор о спровођењу стручних испита, којим су они враћени СИТС-у, као и ново Решење о именовању испитних комисија, којим су поред 13 постојећих струка, додате још две, за урбанисте и просторне планере.

У погледу одржавања домова, истакнуто је да су у протеклом трогодишњем периоду делимично или у потпуности реновиран простор у оба дома у површини од 2000 м2, радило се на текућем и инвестиционом одржавању.

Интегрална верзија Извештаја и Плана и програма рада за 2007. годину може се преузети овде

Извештај о раду
Програм и план рада СИТС-а
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs