Ћирилица  ·  Latinica  ·  English


Друго научно - стручно саветовање "Геотехнички аспекти грађевинарства" 

У организацији Савеза грађевинских инжењера Србије и Српског друштва за механику тла и геотехничко инжењерство одржава се у Соко Бањи, од 30. октобра до 2 новембра 2007 године, друго научно-стручно саветовање "Геотехнички аспекти грађевинарства".

Разноликост геотехничких услова у нашој земљи и социоекономски односи у друштву, као и положај наше земље у свету током последњих петнаестак година, довели су до заостајања за развијеним земљама света у области грађевинске геотехнике. Због тога постоји потреба да се резимирају досадашњи резултати и достигнућа у овој важној области у широком спектру сегмената и то од метода примењених геотехничких теренских истражних радова, лабораторијских испитивања, примене савремених теоријских и нумеричких поступака, методологије анализе и пројектовања, као и у области практичне грађевинске оперативе.

Саветовање треба да укаже на оријентацију главних праваца развоја ове струке који би одговарали условима и потребама у овој фази изградње наше земље. Рок за пријаву радова је 20.07.2007. године.

Све информације везано за тематику скупа као и детаље организационе природе можете добити у Савезу грађевинских инжењера Србије, тел 011/32 41 656
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs