Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Ново издање Удружења "Изградња"
монографија "Железничко - друмски мост преко Дунава у Новом Саду"
аутора Александра Бојовића

У издању  Удружења "Изградња" изашла је из штампе монографија аутора Александра Бојовића "Железничко - друмски мост преко Дунава у Новом Саду".

Предмет монографије је Железничко-друмски мост преко Дунава у Новом Саду, (што је званични назив; према медијима познатији као Нови Жежељев мост).

Мост је по својим техничким карактеритикама светског ранга. Градња таквог моста у Србији се догађа једном у 50 година, али и у светски најразвијенијим земљама би се третирао као велики технички подухват. Сам мост је потпуно различит од старог моста и разликује се од њега по свему по чему могу да се разликују два моста: материјалу конструкције, оптерећењима, статичком систему, димензијама, носивости. У пројектовању и градњи моста учествовали су и српски инжењери и фирме и то на неким кључним позицијама. Тако је овај мост, иако су га формално изградиле иностране фирме, дело и српских инжењера.

Многе техничке појединости пројекта и изградње моста су уникатне – први пут остварене у Србији па су и тако стечена искуства драгоцена за наше грађевинско конструктерство.

Мост је иначе јединствен у српској мостоградњи: 

Ова Монографија стога има задатак да упозна стручну јавност са овим великим објектом, почев од историјата пројектовања и изградње, преко кључних циљева и решења у пројектовању, детаља изградње, до начина и резултата пробног оптерећења и мониторинга. Књига је монографија зато што се бави једним објектом, а по карактеру је стручна књига.  

Поглавље 1 – Увод;

Поглавље 2 – Историјат приказује историјат припрема за изградњу, пројектовања и саме изградње. Дати су и комплетни састави пројектних тимова у идејним пројектима и Главном пројекту моста.

Поглавље 3 – Пројекат моста, са свим најважнијим појединостима пројектног задатка, основног диспозиционог решења конструкције, конструктивних решења најважнијих делова конструкције, појединостима и резултатима прорачуна конструкције.

Поглавље 4 – Извођење даје појединости фабричке израде, монтаже конструкције (састављања, монтаже каблова вешаљки и лансирања) и завршних радова изградње моста.

Поглавље 5 – Пробно оптерећење и мониторинг моста говори о појединостима пробног оптерећења – сценарију, ангажованим возилима пробног терета, резултатима мерења сила, напона, деформација и вибрација и о поређењима мерено/рачунско, као и о систему мониторинга.

Поглавле 6 – Учесници изградње моста даје комплетан преглед учесника изградње моста – инвеститора, финансијера, инжењера и извођача. У оквиру извођача поред главног извођача дат је и преглед свих подизвођача. Поред назива фирми дата су и имена инжењера ангажованих на извођењу неких специфичних и посебно важних радова.

Поглавље 7 – Стари и нови мост даје приказ поређења претходног моста на истој локацији, Друмско-железничког моста (неформално - Жежељевог моста, 1961-1999) и актуелног Железничко-друмског моста. Дата су поређења основних техничких карактеристика.

Поглавље 8 – Документи даје преглед основних докумената који се односе на пројектовање и изградњу моста, најважнијих стандарда, објављене стручне литературе о мосту и коришћене литературе приликом пројектовања.

Поглавље 9 – Поговор бави се осталим темама које третирају мост: рад српских инжењера и фирми, медији о мосту, име моста, будућност моста. 

Текст је богато илустрован сликама из оригиналне техничке документације подлога за пројектовање и самог Главног пројекта моста, као и фотографијама са извођења моста.

Речју, намена ове Монографије је не само да упозна широку стручно-конструктерску јавност са појединостима изградње овог значајног објекта него и да да шири приказ настанка моста – користан за нове генерације инжењера које треба да наставе велика дела српског конструктерства.


Извод из рецензије:

Монографија аутора Александра Бојовића ЖЕЛЕЗНИЧКО-ДРУМСКИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА У НОВОМ САДУ Историја-Пројекат-Изградња приказује и анализира све фазе планирања, пројектовања, изградње и пробног  испитивања овог изузетног инжењерског остварења. Ова монографија садржи детаљну анализу и коментаре који имају практичну примену за реализацију неких будућих челичних мостова у нашој земљи, као и корисне коментаре по сваком од изложених поглавља. Материја је изложена јасно и прегледно, на изузетно високом стручном и научном нивоу и представљаће изузетно корисну литературу како инжењерима у пракси, тако и студентима грађевинских факултета у нашем региону. Књигу прати велики број табеларних прилога који информативно покривају свако од приложених поглавља. Проф. др Драган Буђевац, дипл. инж. грађ. редовни професор Грађевинског факултета Универзитета у Београду

Књига ЖЕЛЕЗНИЧКО-ДРУМСКИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА У НОВОМ САДУ Историја-Пројекат-Изградња, аутора  Александра Бојовића, дипл.инж.грађ. је обима је  око 170 страна  у колору  и повезана у  тврде корице.

Цена књиге у претплати  је 2.200,00 динара са ПДВ.

Књига се може наручити на адреси: Удружење „Изградња“, 11000 Београд, Кнеза Милоша 7а/2 затим  путем е-маил: izgradnja@sezampro.rs или уплатом на текући рачун Удружења „Изградња“ број 205-206955-23 код Комерцијалне банке а.д. Београд, с позивом на АБ/2019.

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs