Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Ново издање Инжењерске академије Србије
монографија "Циркуларна економија: Студија случаја - фосфогипс"

У издању Инжењерске академије Србије публикована је монографија "Циркуларна економија: Студија случаја - фосфогипс" аутора проф. др Милоша Рајковића, др Мирјане Стојановић и Теодоре Рајковић.

Циркуларна економија: студија случаја – фосфогипс представља научну монографију на националном и међународном нивоу која указује да традиционално депоновање фосфогипса, нус - производа при производњи фосфорне киселине, доводи до уништавања на стотине хектара плодног земљишта а има и несагледиве еколошке последице на животну средину,  као што је контаминација: земљишта, подземних и површинских вода, ваздуха и др., што све доводи до значајног утицаја на здравље становништва.

Монографија Циркуларна економија: студија случаја – фосфогипс представља сублимат вишедеценијског научног и стручног бављења аутора проблемом депоније   фосфогипса и њиховим покушајем да дају инжењерска решења како би превазишли  овај  технолошки промашај. Аутори се у монографији баве новом употребном вредношћу фосфогипса, анализом економске исплативости примене у цементној и грађевинској индустрији и пољопривреди, у функцији принципа циркуларне економије.

Својa искуствa аутори су сакупили у скуп научних радова – монографију, презентујући проблем фосфогипса на савремен начин, кроз студију случаја, предлажући:

1.  Нов технолошки, процес производње са максималним позитивним економским резултатом,  који је безбедан за околину, раднике, итд.

2.  Пословање са циљем заштите животне средине;

Монографија је обухватила принцип циркуларне економије: „производ–отпад–производ”, као антитезу досадашњем  принципу линеарне економије: „узми–искористи–баци”. Аутори су, на тај начин, успели да обједине постулате студије случаја и принципе циркуларне економије и поставе темеље једног новог правца решавања технолошко-еколошких проблема до Zero Emission Concept-а са циљем затварања животног циклуса производа и одрживог управљања отпадом

Садржај 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs