Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 Предавање  др Радослава Раковића на тему "Безбедност информација"

 

У организацији Инжењерске академије Србије, Одељења за електротехнику, редовни члан ИАС др Радослав Раковић, дипл.инж.ел, из Енергопројект Ентела, секретар Одељења за електротехнику, у четвртак 20.09.2018. године, одржаће предавање на тему "Безбедност информација".

Безбедност информација представља једну од најактуелнијих тема у данашње време. Коришћење рачунара и других уређаја постало је саставни део и приватног живота и пословних активности, Интернет комуникације све више се користе у пословању, обрада информација све мање је централизована, а све више дистрибуирана, wireless технологије све више се примењују, рачунарске технологије све су приступачније по цени, људи су све више информатички писмени ... Ипак, упркос благодетима које нам савремене технологије доносе, суочавамо се са проблемом који до сада није био присутан или бар не на овакав начин, а то је безбедност информација, подједнако важна и за организације и за нас као појединце.

У оквиру овог предавања, након уводних напомена, посвећених основним појмовима везаним за безбедност информација, биће наведени најзначајнији елементи фамилије стандарда ISO 27000, стандарда који комбинацијом техничких и организационих мера стварају основу да се суочимо са проблемом заштите информација. Биће изнети најзначајнији практични аспекти примене стандарда ISO 27001 у организацијама. Ови стандарди су, као и други менаџмент стандарди, формирани као генерички, као „кључ за све браве“, како би се примењивали у свим областима. Ипак, уочено је да свака област има неке своје специфичности, па су зато формиране секторски специфичне смернице у разним областима. У оквиру предавања биће размотрене  специфичности у областима које су најзначајније за делатност Одељења за електротехнику - телекомуникације, електропривредни системи (са освртом на тренд ка „интелигентним мрежама“ тј. Smart Grid) и рачунарство „у облаку“ (Cloud Computing). Поред тога, део излагања биће посвећен општој регулативи о заштити података о личности (General Data Protection Regulative – GDPR) која је ступила на снагу 25.05.2018. и односи се не само на земље ЕУ већ и на све оне који на било који начин долазе у контакт са личним подацима грађана ЕУ.

Организаторима предавања биће част и задовољство да присуствујете предавању. Планирано је да излагање траје 90 минута, а затим је превиђено 30+ минута за питања, мишљења, сугестије и дискусију о предметној теми.  

Предавање ће бити одржано у Дому инжењера "Николе Тесла", Кнеза Милоша 9, у сали на трећем спрату. Улаз слободан. 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs