Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Национални научни скуп ГЕО 2012

Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Катедра за геодезију и геоинформатику у сарадњи са Републичким геодетским заводом, ФТН Нови Сад, Високом грађевинско геодетском школом и Савезом геодета Србије организује Национални научни скуп - ГЕО 2012 са темом: "Кључне компетенције образовних профила геодезија, геоинформатика и управљање непокретностима - ниво високог образовања".

Скуп се одржава у Београду 26. и 27. октобра 2012. године.

Циљ скупа:

Теме скупа:

1. Основе квалификација
Национални оквир квалификација и компатибилност са Европским оквиром квалификација у оквиру високог образовања. Основе израде описа нивоа квалификација у области геодезије, геоинформатике и управљања непокретностима. Хоризонтална и вертикална мобилност између појединих нивоа. Начин стицања квалификација. Високо образовање и друштво. Искуства универзитета ван Србије.

2. Исходи процеса учења
Очекивани резултати процеса учења. Знања, вештине и способности студената након стечене дипломе по програму високог образовања профила геодезија, геоинформатика и управљање непокретностима. Опште и стручно-специфичне компетенције. Улога послодаваца и студената у дефинисању потреба тржишта рада.

3. Курикулум
Методе учења, облици наставе, начин вредновања квалитета студијског програма и исхода процеса учења. Улога студената и послодаваца у процесу креирања и вредновања квалитета курикулума. Ангажовање других ваншколских институција и организација у процесу наставе.

4. Перманентно образовање геодетског кадра
Садржај, значај и циљеви перманентног образовања. Системске и друге основе за увођење перманентног образовања у Србији. Искуства у свету. Интерес друштва. Улога Инжењерске коморе.

За све информације у вези са Скупом, за пријаву учешћа, доставу радова, можете контактирати Организациони одбор Скупа, на адресу: Драгана Милићевић, мастер инжењер геодезије, Ненад Вишњевац, студент мастер студија, Грађевински факултет, Универзитет у Београду, Булевар краља Александра 73, 11000 Београд Србија, Тел: +381 11 3218597, Фаx: +381 11 3370293, е-mail: dmilicevic@grf.bg.ac.rs

Опширније

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs