Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Позив за сарадњу - ЈП "Водовод и канализација" Никшић

У оквиру сарадње са ЈП "Водовод и канализација" Никшић објављујемо у целости њихов допис - позив за сарадњу заинтересованим јавно комуналним предузећима и фирмама.

 

Поштовани,

Општина Никшић је у завршној фази реализације пројекта изградње Постројења за пречишћавање отпадних вода града (ППОВ). 

У току припреме реализације овог пројекта, посредством USAID - а и уз сагласност консултантске куће Eptisa, Општина је добила донацију у дијелу опреме за будуће постројење, за коју је сама платила трошкове превоза и  плаћа трошкове складиштења. Тада процијењена  вриједност опреме је износила  700.000,00$. Сматрало се да ће ту опрему бити могуће уклопити у будуће рјешење самог ППОВ-а града, па је било и незахвално такву донацију одбити. 

На јавном тендеру  који је расписан за изградњу ППОВ-а предвиђена је обавеза одабраног извођача да предвиди могућност уградње ове опреме. Након детаљних анализа, одабрани извођач, нас је информисао да је опрема са којом располажемо квалитетна, али се не може употребити за ово постројење због неодговарајућих габарита, а да би прилагођавање ППОВ-а овој опреми проузроковало вишеструко повећање трошкова и били би  већи од вриједности опреме.

Опрема је нова (неупотребљивана) и сада је лагерована у затвореном складишту у Никшићу. Документацију коју посједујемо  а везана је за ову опрeму, достављамо у прилогу овог дописа. Можда ова опрема неком од вас буде одговарала и могла се употребити за неко ППОВ које  тренутно  у почетној фази реализације (израде предходне техничке документације).

Општина Никшић је спремна да ту опрему препусти неком другом уз надокнаду трошкова које је имала за транспорт и складиштење опреме. Уколико има интересовања за ову опрему особе којима се можете обратити за ближе информације су:

-      Поповић Жељко  - Општина Никшић (тел 0038267316555; m.nk@t-com.me )

-        Божовић Оливера - ЈП "Водовод" Никшић (тел 0038267667948;  vodovodnkuo@t-com.me )

                          

   За Општину Никшић                                                                     За Ј.П. “Водовод и канализација”

         Менаџер                                                                                Предсједник Управног одбора

Поповић Жељко, дипл.грађ.инг.                                                    Божовић Оливера, дипл.инг.

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs